Elinkeino- ja työllisyystilastot

Työttömyyden kasvu taittui Jyväskylässä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja oli laskusuuntainen vuoden 2019  loppupuolelle saakka. Työttömien osuus oli korkeimmillaan heinäkuussa 2015, jolloin työttöminä oli 19,8 prosenttia työvoimasta, noin 13 200 henkilöä. Vuoden 2018 aikana työttömien osuus laski kuukausittain noin 2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 vastaaviin ajankohtiin. Vuoden 2019 aikana työttömyyden laskuvauhti hidastui edellisvuoteen verrattuna. Maaliskuussa 2020 koronapandemian leviämistä ehkäisevät rajoitustoimet nostivat työttömyysluvut jyrkkään nousuun ja erityisesti lomautettujen määrä kasvoi huomattavasti koko maassa.  Elokuussa 2020 Jyväskylässä oli työttömiä (ml. kokoaikaisesti lomautetut) 9 972 henkilöä eli 14,4 prosenttia työvoimasta. Työttömyysaste oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Työttömistä työnhakijoista lomautettujen osuus oli elokuussa 2020  8,7 prosenttiyksikköä.

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2016 heinäkuussa vielä lähes 4 700 henkilöä, mutta luku puolittui vuoden 2018 alkuun tultaessa. Vuoden 2019 alkupuoliskolla pitkäaikaistyöttömyyden lasku taittui ja määrä kääntyi jälleen hienoiseen nousuun. Heinäkuussa 2020 pitkäaikaistyöttömiä oli 2 699, joka on 20,1 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Yli 50-vuotiaiden työttömyys kääntyi laskuun vuoden 2016 lopusta lähtien. Joulukuussa 2016 yli 50-vuotiaita työttömiä oli Jyväskylässä noin 3 600 ja vuoden 2017 joulukuussa noin 2 700. Vuodessa laskua kertyi 25 prosenttia. Vuoden 2019 loppupuolella myös yli 50- vuotiaiden työttömyyden lasku tasaantui ja maaliskuussa 2020 kääntyi jälleen nousuun koronakriisin vaikutuksesta. Elokuussa 2020 yli 50-vuotiaita työttömiä oli 2 682. Vertailtaessa vuoden 2019 vastaavaan aikaan on yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvanut 367 henkilöllä (15,9 %).  

Nuorisotyöttömien (alle 25 -vuotiaiden työttömien) määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina, mutta koronan vaikutukset näkyvät myös nuorisotyöttömien määrän kasvuna. Vuoden 2020 elokuussa nuorisotyöttömiä oli 1 876, joka vastaa 18,8 prosentin osuutta kaikista työttömistä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alle 25 -vuotiaita työttömiä oli 304 enemmän (19,3 %). 

Yritysten toimipaikkoja oli Jyväskylässä viimeisimmän Tilastokeskuksen tiedon mukaan noin 8 009. Yrityskanta on ollut kasvusuunnassa viimeiset vuodet. Henkilöstön suuruusluokkia tarkasteltaessa eniten on 0-4 henkeä työllistäviä toimipaikkoja, joiden osuus kaikista toimipaikoista on 76 %. Skaalan toisessa päässä 500 tai enemmän henkilöstöä työllistäviä yritysten toimipaikkoja on 3. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna suurin toimiala Jyväskylässä on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, jonka piiriin kuuluu noin 1 348 toimipaikkaa. Seuraavaksi suurin on tukku- ja vähittäiskauppa 1 230 toimipaikalla, jota seuraa rakentaminen 937 toimipaikalla.