Elinkeino- ja työllisyystilastot

Työttömyyden kasvu taittui Jyväskylässä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja on ollut siitä lähtien laskusuunnassa. Työttömien osuus oli korkeimmillaan heinäkuussa 2015, jolloin työttöminä oli 19,8 % työvoimasta, noin 13 200 henkilöä. Vuoden 2018 aikana työttömien osuus laski kuukausittain noin 2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 vastaaviin ajankohtiin. Marraskuussa 2019 Jyväskylässä oli työttömänä 7 379 henkilöä, eli 10,7 % työvoimasta. Työttömien osuus laski vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan nähden 0,1 prosenttiyksikköä. 

Merkittävintä lasku on ollut pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Kun vuoden 2016 heinäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli vielä lähes 4 700 henkeä, oli luku puolittunut vuoden 2018 alkuun tultaessa. Viimeisten kuukausien aikana pitkäaikaistyöttömyyden lasku on kuitenkin taittunut ja määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun. Marraskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 2 087, joka on 6,9 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Yli 50-vuotiaiden työttömyys on ollut roimassa laskussa vuoden 2016 lopusta lähtien. Joulukuussa 2016 yli 50-vuotiaita työttömiä oli Jyväskylässä noin 3 600 ja vuoden 2017 joulukuussa noin 2 700. Vuodessa laskua kertyi 25 %. Vuoden 2019 marraskuussa yli 50-vuotiaita oli työttöminä 2 179. Vertailtaessa vuoden 2018 vastaavaan aikaan on yli 50-vuotiaiden työttömien määrä laskenut 84 henkilöllä (-3,7 %). Myös yli 50-vuotiaiden työttömyyden lasku on tasaantunut.  

Nuorisotyöttömien, eli alle 25 -vuotiaiden työttömien, määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2019 marraskuussa nuorisotyöttömiä oli 1 298, joka vastaa 17,6 % osuutta kaikista työttömistä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alle 25 -vuotiaita työttömiä oli 12 enemmän (0,9 %). 

Yritysten toimipaikkoja oli Jyväskylässä viimeisimmän Tilastokeskuksen tiedon mukaan noin 8 014. Yrityskanta on ollut kasvusuunnassa viimeiset vuodet. Henkilöstön suuruusluokkia tarkasteltaessa eniten on 0-4 henkeä työllistäviä toimipaikkoja, joiden osuus kaikista toimipaikoista on 77 %. Skaalan toisessa päässä 500 tai enemmän henkilöstöä työllistäviä yritysten toimipaikkoja on 3. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna suurin toimiala Jyväskylässä on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, jonka piiriin kuuluu noin 1 344 toimipaikkaa. Seuraavaksi suurin on tukku- ja vähittäiskauppa 1 287 toimipaikalla, jota seuraa rakentaminen 945 toimipaikalla.