Elinkeino- ja työllisyystilastot

Työttömyyden kasvu taittui Jyväskylässä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja on ollut siitä lähtien laskusuunnassa. Työttömien osuus oli korkeimmillaan heinäkuussa 2015, jolloin työttöminä oli 19,8 prosenttia työvoimasta, noin 13 200 henkilöä. Vuoden 2018 aikana työttömien osuus laski kuukausittain noin 2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 vastaaviin ajankohtiin. Vuoden 2019 aikana työttömyyden laskuvauhti hidastui edellisvuoteen verrattuna. Helmikuussa 2020 Jyväskylässä oli työttömänä 8 346 henkilöä, eli 12,1 prosenttia työvoimasta. Työttömien osuus oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Merkittävintä lasku on ollut pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Kun vuoden 2016 heinäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli vielä lähes 4 700 henkeä, oli luku puolittunut vuoden 2018 alkuun tultaessa. Vuoden 2019 alkupuoliskolla pitkäaikaistyöttömyyden lasku kuitenkin taittui ja määrä kääntyi nousuun. Helmikuussa 2020 pitkäaikaistyöttömiä oli 2 165, joka on 2,0 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Yli 50-vuotiaiden työttömyys on ollut roimassa laskussa vuoden 2016 lopusta lähtien. Joulukuussa 2016 yli 50-vuotiaita työttömiä oli Jyväskylässä noin 3 600 ja vuoden 2017 joulukuussa noin 2 700. Vuodessa laskua kertyi 25 prosenttia. Myös yli 50- vuotiaiden työttömyyden lasku on tasaantunut. Helmikuussa 2020 yli 50-vuotiaita työttömiä oli 2 331. Vertailtaessa vuoden 2019 vastaavaan aikaan on yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvanut 14 henkilöllä (0,6 %).  

Nuorisotyöttömien, eli alle 25 -vuotiaiden työttömien, määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2020 helmikuussa nuorisotyöttömiä oli 1 535, joka vastaa 18,4 prosentin osuutta kaikista työttömistä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alle 25 -vuotiaita työttömiä oli 80 enemmän (5,5 %). 

Yritysten toimipaikkoja oli Jyväskylässä viimeisimmän Tilastokeskuksen tiedon mukaan noin 8 035. Yrityskanta on ollut kasvusuunnassa viimeiset vuodet. Henkilöstön suuruusluokkia tarkasteltaessa eniten on 0-4 henkeä työllistäviä toimipaikkoja, joiden osuus kaikista toimipaikoista on 76 %. Skaalan toisessa päässä 500 tai enemmän henkilöstöä työllistäviä yritysten toimipaikkoja on 3. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna suurin toimiala Jyväskylässä on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, jonka piiriin kuuluu noin 1 348 toimipaikkaa. Seuraavaksi suurin on tukku- ja vähittäiskauppa 1 230 toimipaikalla, jota seuraa rakentaminen 937 toimipaikalla.