Opinnäytetyöt ja tutkimusluvat

Kaikkiin Jyväskylän kaupungin organisaatiosta tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytteisiin tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimuskohtaista lupaa hakee tutkimuksesta vastaava henkilö. Tutkimuksen/opinnäytteen tekemisen mahdollisuuksista tulee sopia etukäteen tutkimuksen kohteena olevan yksikön kanssa.

Perusopetuksen tutkimusluvat

Nuorisopalvelujen tutkimusluvat

Perusturvan tutkimusluvat:

Varhaiskasvatuksen tutkimusluvat

Lisätietoja: Pirkko Melville