10. Ympäristö

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet:

10.1 Asuinalueiden sosiaalista eheyttä edistetään kaupunkisuunnittelun avulla
- KymppiR2018 -ohjelman erityisteema

10.2 Kestävien liikkumismuotojen kehittäminen
- kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten parantaminen

10.3 Viherverkoston yhtenäisyyden ja kattavuuden parantaminen
- Erityisesti keskustan alueella Kehä Vihreän kehittäminen

10.4 Kaupunkilaisten osallisuus kaupunkiympäristön suunnittelussa vahvistuu
- AVOin kaupunkiympäristö Jyväskylässä -hanke: uusia osallistumisen menetelmiä ja vaikuttamisen kanavia

10.5 Kuntalaisten lähiliikunnan edistäminen erilaisin toimenpitein
- Lähiliikuntapaikka-ohjelman toteuttaminen

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)