8. Yhdenvertaisuus

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

8.1 Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus toteutuvat palveluissa
- Palveluneuvontaa ja ohjausta palveluissa lisätään
- Henkilöstölle järjestetään koulutusta mm. monikulttuurisuuteen ja vuorovaikutukseen sekä kohtaamiseen liittyen
- Varmistetaan palvelujen esteettömyys
- Syrjimättömyyskampanja toteutetaan Jyväskylän kaupungin palveluissa

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)