2. Nuoret, nuoret aikuiset (15-29 v.)

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

2.1 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto selkeytetään erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta
- mm. nuorisotyöverkosto, nuorisovastaanotto, ohjaamo, j-nappi jne.

2.2 Parannetaan lääkäriaikojen saamista opiskeluterveydenhuollossa
- akuuttivastaanottoaikojen avaaminen

2.3 Nuorten ja heidän vanhempiensa osallisuus toiminnassa toteutuu
- Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen
- Kokemusasiantuntijuutta ja vertaistoimintaa työmenetelmänä vahvistetaan mm, nuorten äitien ja isien toiminta, vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen palveluissa jne.
- Osallisuuden polun konkretisoiminen
- Sijoitettujen nuorten vertaisarviointimallia kehitetään

2.4 Kaikille tarjotaan mahdollisuus kulttuuriin ja harrastustoimintaan
- Maksuttoman Liikuntalaturi-toiminnan vahvistaminen
- Kipinä kortilla tarjotaan maksuttomia ja edullisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja

2.5 Edistetään terveyttä ja terveitä elämäntapoja
- Ehkäistään nuorten ylipainoa kehittämällä liikuntaneuvonta- ja liikuntaryhmälähetekäytäntöjä
- Alle 21-vuotiaiden maksuton ehkäisyn aloitus jatkuu

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)