4. Ikääntyneet

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

4.1 Mahdollistetaan toiminnallista arkea ja kodin ulkopuolella liikkumista
- vapaaehtois- ja vertaistoimintaa kuten liikunta- ja kulttuuriluotsitoiminta, vapaaehtoinen asiointiapu, korttelikävelytoiminta jne. vahvistetaan ja kehitetään mm. järjestämällä alueellisia liikuntaluotsikoulutuksia ja lisäämällä luotsikoordinaattorin työaikaa
- alueellista päiväkeskustoimintaa kehitetään alueelliseksi hyvinvointi- ja kulttuurikeskustoiminnaksi. Toimintaa on mahdollista järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin ja toimintaa toteutetaan yhteistyössä 3. sektorin ja muiden alueen toimijoiden kanssa
- Kehitetään liikuntaneuvonta- ja liikuntaryhmälähetekäytäntöjä

4.2 Ikääntyneiden osallisuus arjessa toteutuu
- kehitetään palveluohjauksen monimuotoisuutta mm. sähköiset palvelut, neuvontapisteet jne.
- Vanhuspalvelujen, kaupungin muiden toimialojen, seurakunnan, 3. sektorin ja vapaaehtoisten yhteistyötä kehitetään mm. järjestämällä yhteisiä kehittämisfoorumeita
- vahvistetaan ikäihmisten digi-osaamista vertaistoiminnan ja erilaisen koulutusten ja kampanjoiden avulla

4.3 Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan
- Kehitetään omais- ja perhehoitoa
- Vanhusten toimintakykyä ylläpidetään ja vahvistetaan omassa kodissa
- Kehitetään ja lisätään yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)