Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

3.1 Turvataan asumista sosiaali- ja terveyspalveluissa
- Asuminen otetaan puheeksi aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palvelujen palveluyksikössä asiakkaan kanssa palveluprosesseissa kuvattujen asumisen huolipisteiden mukaisesti

3.2 Asiakkaan osallisuus palveluissa toteutuu
- Vertaistoimintaa kehitetään
- Yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa toteutuu, (rakenteellinen sosiaalityö/kehittäjäasiakastoiminta)

3.3 Vähennetään päihdeongelmia kotona tehtävän katkaisuhoidon ja päihdetyön avulla
-
Toteutetaan Kotikatko-toimintaa

3.4 Ennaltaehkäistään taloudellisia ongelmia ja velkaantumista tiedottamalla talous- ja velkaneuvonnasta
-
Järjestetään tiedotustilaisuuksia

3.5 Vahvistetaan suun terveyden hoitoa
- Suunterveydenhuollon palveluaikoja laajennetaan
- Jalkaudutaan asunnottomien ja työttömien tapahtumiin ja jaetaan ajankohtaistiedote hammashuollosta sekä hammasharjoja ja -tahnoja osallistujille
- Kehitetään suunterveydenhuollon sähköisiä palveluja mm. chat, sähköinen hoidontarpeenarviointi ja netti ajanvaraus

3.6 Kuntoutus- ja erikoisvastaanotoilla lisätään ryhmävastaanottoja ja vertaistoimintaa sekä tiivistetään yhteistyötä 3. sektorin kanssa
- Tehdään toiminta näkyväksi mm. Jyten nettisivuilla
- Jyten erikoisvastaanotot lähtevät yhteistyökumppaniksi Diabetesliiton vuonna 2018 järjestämälle sopeutumisvalmennuskurssille
- Toteutetaan Arkeen Voimaa -itsehoitoryhmiä

3.7 Tarjotaan kaikille mahdollisuus kulttuuriin ja harrastustoimintaan
- Tarjotaan Kipinä-kortilla maksuttomia ja edullisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja
- Vahvistetaan alueellisia liikuntapalveluja
- Kehitetään liikuntaneuvonta- ja liikuntaryhmälähetekäytäntöjä

3.8 Työllisyyspalvelut jalkautuvat asuinalueille
- Palvelupisteet Huhtasuolla ja Kuokkalassa

3.9 Vammaisten henkilöiden siirtymistä avotyöstä palkkatyöhön edistetään
-
Työsuhteiden tarkastelu

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)