Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

5.1 Omakielisen/selkokielisen palvelun saaminen turvataan
- Lisätään selkokielistä opastusta mm. oppaita
- Omakielinen ohjaus ja neuvonta vakiinnutetaan (info-Gloria)

5.2 Maahanmuuttajiin liittyvää osaamista palveluissa lisätään erityisesti terveysneuvonnan osalta
- Koulutuksen järjestäminen

5.3 Luontoa hyödynnetään osana kotoutumista
- Mm. leiri- ja ryhmätoiminnassa (green care)

5.4 Asiakkaiden osallisuus palveluissa lisääntyy
- Kotoutumista edistävää ryhmätoimintaa järjestetään teemoittain
- Selvitetään maahanmuuttajaneuvoston tai vastaavan toimielimen perustamista

5.5 Kaikille tarjotaan mahdollisuus kulttuuriin ja harrastustoimintaan
- Järjestään uimaopetusta riittävän uimataidon saavuttamiseksi
- Toteutetaan kokeiluna naisten oma uimahallivuoro Wellamossa

5.6 Tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä
-
Huomioidaan rekrytoinnissa maahanmuuttajien yhdenvertainen työllistyminen

5.7 Maahanmuuttajien, erityisesti pakolaisten mielenterveyspalveluja vahvistetaan ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehitetään
- Pakolaistaustaisten psyykkisen tuen kuntoutustiimi perustetaan

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)