Elinkeino- ja työllisyystilastot

Työttömyyden kasvu taittui Jyväskylässä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja on ollut siitä lähtien reippaassa laskusuunnassa. Työttömien osuus oli korkeimmillaan heinäkuussa 2015, jolloin työttöminä oli 19,8 % työvoimasta, noin 13 200 henkilöä. Vuoden 2018 aikana työttömien osuus laski kuukausittain noin 2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 vastaaviin ajankohtiin. Maaliskuussa 2019 Jyväskylässä oli työttömänä 7 871 henkilöä, eli 11,4 % työvoimasta. Työttömyysaste laski vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan 0,8 prosenttiyksikköä. 

Merkittävintä lasku on ollut pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Kun vuoden 2016 heinäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli vielä lähes 4 700 henkeä, oli luku puolittunut vuoden 2018 alkuun tultaessa. Näyttää kuitenkin siltä, että pitkäaikaistyöttömyyden lasku on pysähtynyt alkuvuodesta 2019. Maaliskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 2 140, joka on 1,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Yli 50 -vuotiaiden työttömyys on ollut roimassa laskussa vuoden 2016 lopusta lähtien. Joulukuussa 2016 yli 50 -vuotiaita työttömiä oli Jyväskylässä noin 3 600 ja vuoden 2017 joulukuussa noin 2 700. Vuodessa laskua kertyi 25 %. Vuoden 2019 maaliskuussa yli 50 -vuotiaita oli työttöminä 2 273. Vertailtaessa vuoden 2018 vastaavaan aikaan on yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä laskenut 184 henkilöllä (-7,5 %). Myös yli 50 -vuotiaiden työttömyyden lasku on tasaantunut.  

Nuorisotyöttömien, eli alle 25 -vuotiaiden työttömien, määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuoden 2019 maaliskuussa nuorisotyöttömiä oli 1 412, joka vastaa 17,9 % kaikista työttömistä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alle 25 -vuotiaita työttömiä oli 120 vähemmän (-7,8%). 

Yritysten toimipaikkoja oli Jyväskylässä viimeisimmän Tilastokeskuksen tiedon mukaan noin 7 800. Yrityskanta on ollut kasvusuunnassa viimeiset vuodet. Henkilöstön suuruusluokkia tarkasteltaessa eniten on 0-4 henkeä työllistäviä toimipaikkoja, joiden osuus kaikista toimipaikoista on 75%. Skaalan toisessa päässä 500 tai enemmän henkilöstöä työllistäviä yritysten toimipaikkoja on 2. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna suurin toimiala Jyväskylässä on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka piiriin kuuluu noin 1 300 toimipaikkaa. Seuraavaksi suurin on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 200 toimipaikalla, jota seuraa rakentaminen 900 toimipaikalla.