Elinkeino- ja työllisyystilastot

Työttömyyden kasvu taittui Jyväskylässä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja on ollut siitä lähtien reippaassa laskusuunnassa. Työttömien osuus oli korkeimmillaan heinäkuussa 2015, jolloin työttöminä oli 19,8 % työvoimasta, noin 13 200 henkilöä. Vuoden 2018 aikana työttömien osuus laski kuukausittain noin 2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 vastaaviin ajankohtiin. Joulukuussa 2018 Jyväskylässä oli työttömänä 8 817 henkilöä, eli 12,9 % työvoimasta. Työttömyysaste laski vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan 1,2 prosenttiyksikköä. 
 
Merkittävintä lasku on ollut pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Kun vuoden 2016 heinäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli vielä lähes 4 700 henkeä, oli luku puolittunut vuoden 2018 alkuun tultaessa. Vuoden 2018 joulukuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 2 050, joka on 14,5 % vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Kaiken kaikkiaan pitkäaikaistyöttömyyden lasku tasaantui viime vuoden aikana ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kestänyt samalla tasolla kesästä 2018 lähtien. Yli 50 -vuotiaiden työttömyys on ollut roimassa laskussa vuoden 2016 lopusta lähtien. Joulukuussa 2016 yli 50 -vuotiaita työttömiä oli Jyväskylässä noin 3 600 ja vuoden 2017 joulukuussa noin 2 700. Vuodessa laskua kertyi 25 %. Vuoden 2018 joulukuussa yli 50 -vuotiaita oli työttöminä 2 520. Vertailtaessa vuoden 2017 vastaavaan aikaan on yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä laskenut 206 henkilöllä (7,6 %). Myös yli 50 -vuotiaiden työttömyyden lasku on tasaantunut. 
 
Nuorisotyöttömyyden, eli alle 25 -vuotiaiden työttömien, kohdalla kehitys on ollut tasaisempaa, mutta sielläkin korkeimmista luvuista on tultu alaspäin. Vuoden 2018 joulukuussa nuorisotyöttömiä oli 1 640, joka vastaa 18,6 % kaikista työttömistä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alle 25 -vuotiaita työttömiä oli 274 vähemmän (14,3%).
 
Yritysten toimipaikkoja on Jyväskylässä viimeisimmän Tilastokeskuksen tiedon mukaan noin 7 800. Yrityskanta on ollut kasvusuunnassa viimeiset vuodet. Henkilöstön suuruusluokkia tarkasteltaessa eniten on 0-4 henkeä työllistäviä toimipaikkoja, joiden osuus kaikista toimipaikoista on 75%. Skaalan toisessa päässä 500 tai enemmän henkilöstöä työllistäviä yritysten toimipaikkoja on 3. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna suurin toimiala Jyväskylässä on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka piiriin kuuluu noin 1 300 toimipaikkaa. Seuraavaksi suurin on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 200 toimipaikalla, jota seuraa rakentaminen 900 toimipaikalla.