Elinkeino- ja työllisyystilastot

Työttömyyden kasvu taittui Jyväskylässä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja on ollut siitä lähtien reippaassa laskusuunnassa. Työttömien osuus oli korkeimmillaan heinäkuussa 2015, jolloin työttöminä oli 19,8 % työvoimasta, noin 13 200 henkilöä. Vuoden 2017 aikana työttömien osuus laski kuukausittain noin 2,5 prosenttiyksikköä vuoden 2016 vastaaviin ajankohtiin. Lasku on jatkunut samanlaisena myös vuoden 2018 aikana. Lokakuussa Jyväskylässä oli työttömänä 7 378 henkilöä, eli 10,8 % työvoimasta. Työttömyysaste laski vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan 1,7 prosenttiyksikköä. 
 
Merkittävintä lasku on ollut pitkäaikaistyöttömien osalta. Kun vuoden 2016 heinäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli vielä lähes 4 700 henkeä, oli luku puolittunut vuoden 2018 alkuun tultaessa. Myös yli 50 -vuotiaiden työttömyys on ollut roimassa laskussa vuoden 2016 lopusta lähtien. Joulukuussa 2016 yli 50 -vuotiaita työttömiä oli Jyväskylässä noin 3 600 ja viime vuoden joulukuussa noin 2 700. Vuodessa laskua kertyi 25 %.
 
Nuorisotyöttömyyden, eli alle 25 -vuotiaiden työttömien, kohdalla kehitys on ollut tasaisempaa, mutta sielläkin korkeimmista luvuista on tultu alaspäin. Kuluvan vuoden alussa nuorisotyöttömiä oli noin 1700, joka vastaa liki 19 % kaikista työttömistä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alle 25 -vuotiaita työttömiä oli noin 250 vähemmän (-12,4%).
 
Yritysten toimipaikkoja on Jyväskylässä viimeisimmän Tilastokeskuksen tiedon mukaan noin 7 800. Yrityskanta on ollut kasvusuunnassa viimeiset vuodet. Henkilöstön suuruusluokkia tarkasteltaessa eniten on 0-4 henkeä työllistäviä  toimipaikkoja, joiden osuus kaikista toimipaikoista on 75%. Skaalan toisessa päässä 500 tai enemmän henkilöstöä työllistäviä yritysten toimipaikkoja on 3. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna suurin toimiala Jyväskylässä on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka piiriin kuuluu noin 1 300 toimipaikkaa. Seuraavaksi suurin on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 200 toimipaikalla, jota seuraa rakentaminen 900 toimipaikalla.