6. Vammaiset

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

Klikkaamalla tavoitetta näet tarkemmin mitä tavoitteesta on kirjattu, kuinka toteutumista mitataan ja ketkä ovat vastuutahot.

6.1 Asiakkaiden osallisuus palveluissa toteutuu
- Varmistetaan sujuva kommunikaatio/ kommunikaatiopassin käyttäminen kaikissa vammaispalvelujen yksiköissä
- Pro Sos –kehittäjäkumppanuusmallin käyttöönotto

6.2 Tarjotaan mahdollisuus kulttuuriin ja harrastustoimintaan
- Liikunta- ja kulttuuriluotsitoimintaa vahvistetaan mm. järjestämällä alueellisia liikuntaluotsikoulutuksia ja lisäämällä luotsikoordinaattorin työaikaa

Klikkaamalla tavoitetta näet tarkemmin mitä tavoitteesta on kirjattu, kuinka toteutumista mitataan ja ketkä ovat vastuutahot.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)