Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Tämä saavutettavuusseloste koskee Jyväskylän varhaiskasvatuksen sähköisiä asioinnin palveluja ja on laadittu / päivitetty 22.09.2020.

TietoEvryn tarjoamat kasvatuksen ja opetuksen tuotteet

... ovat saavutettavuusvaatimusten ja kansallisen lainsäädännön mukaisia (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta), joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeukset on ryhmitelty teknisen tuotealustan perusteella, koska kaikilla alustan toiminnoilla on samat ongelmat ja haasteet. Lisätietoa osoitteesta http://eduhelp.se/saavutettavuus/?theme=Education

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen sähköisiä palveluja ovat: Hakemukset, Tuloselvitys, Maksulaskuri, Hoitopaikan paikan irtisanominen, Hoitopaikan hyväksyminen, Yleisnäkymä, jossa Palvelupäätös ja Maksupäätös sekä Yhteystietojen muutos.

  • Sähköinen hakemus ja maksulaskuri ( https://paivahoito.jkl.fi/HCW.Welfare.Common.OpenDesktopWeb/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb/default.aspx?domain=JyvaskylaEffica_ETJK9&uiculture=fi-FI )
  • Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut ( https://paivahoito.jkl.fi/HCW.Welfare.Common.desktopweb/?actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML&Domain=JyvaskylaEffica_ETJK9 )

Palvelut eivät ole näiltä osin vaatimusten mukaiset

  • Käyttäjillä, joiden näköaisti on heikentynyt ja tarvitsevat avuksi esim. ruudunlukuohjelmaa, saattaa olla vaikeuksia käyttää ratkaisua, koska oletuskieltä ei ole aina asetettu. Joillakin elementeillä ei myöskään ole oikeita tunnisteita eikä linkkejä ole kuvattu.
  • Käyttäjillä, jotka tarvitsevat navigointiin näppäimistöä tai jotain muuta avustavaa tekniikkaa, saattaa olla vaikeuksia käyttää toimintoja, koska kenttäkohdistusta ei ole aina asetettu.

Ne sähköisen asioinnin toiminnot, joihin ei ole tarjolla korvaavaa Tieto Education ratkaisua, tullaan. järjestelmätoimittajan mukaan korjaamaan vuoden 2021 aikana. Sen sijaan toiminnot, jotka on jo korvattu tai tullaan korvaamaan uudella Tieto Education ratkaisulla vuoden 2021 aikana, ei tehdä saavutettavuusparannuksia.

Tieto Education

Tieto Education toiminnot huoltajille ovat: Tieto Edu mobiili- ja selainsovellus, Tiedotteet, Viestit, Lasten lomat, Hoitoajat, Keskusteluajat, Yhteystietojen muutos, Varahakijat, Paikan irtisanominen ja Paikan hyväksyminen.

Palvelut eivät ole näiltä osin vaatimusten mukaiset

  • Käyttäjillä, joiden näköaisti on heikentynyt ja tarvitsevat avuksi esim. ruudunlukuohjelmaa, saattaa olla vaikeuksia käyttää ratkaisua, koska joistakin elementeistä puuttuu Aria-määritteet ja linkeissä ei aina ole vastaavaa kuvausta. Sivuilla ei myöskään ole aina tunnisteita ja joissakin kohdin tekstin zoomaus sekoittaa tekstin.
  • Käyttäjillä, jotka tarvitsevat navigointiin näppäimistöä tai jotain muuta avustavaa tekniikkaa, saattaa olla vaikeuksia käyttää toimintoja, koska kenttäkohdistusta ei ole aina asetettu eikä kolmannen osapuolen moduulit (esim. päivämäärävalitsin) noudata vielä kriteereitä.

Tieto Education- ratkaisujen puutteet korjataan viimeistään vuoden 2021 aikana.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

-          Ei täytä saavutettavuusvaatimuksia

Muksunetti (www.muksunetti.fi)

TietoEvry vetoaa kohtuuttoman rasitteeseen esteettömyyssääntöjen 12 §: n mukaisesti. Muksunettia ei mukauteta tukemaan direktiiviä täysimääräisesti, koska tuotteen mukauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kohtuuttoman kalliita ja raskaita. Tämä tarkoittaa, että ihmisillä, jotka tarvitsevat ruudunlukijaa tai muuta apuvälinettä tai joilla on esim. värisokeus voi olla vaikeuksia käyttää tuotetta. Olemme jo korvanneet joitakin Muksunetin toiminnallisuuksia uusilla Tieto Education ratkaisuilla, jotka vastaavat direktiivin vaatimuksia.

Näillä Muksunetin toiminnoilla on jo korvaava Tieto Education toiminto olemassa:

  • Tiedotteet
  • Viestit
  • Keskusteluaikojen varaus

Suunnitelmissa on, että vuoden 2021 aikana kaikki Muksunetin toiminnot on uusittu ja korvattu Tieto Education ratkaisuilla.

Sisältö, joka ei kuulu saavutettavuusvaatimusten piiriin

Saavutettavuusvaatimusten piiriin eivät kuulu ammattilaisille suunnatut toiminnanohjausjärjestelmät tai niiden osat kuten Effica, Läsnä, Satelliitti, Työaika ja Palveluohjaus.  Tulevissa Tieto Education ratkaisuissa, jotka on suunnattu myös ammattilaisten käyttöön, huolehdimme niiden saavutettavuudesta, vaikka direktiivi ei sitä edellytäkään.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla: [email protected]
Muulla tavalla: Palautejärjestelmällä

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Palvelujen julkaisuaika

Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin palvelut on pääosin julkaistu vuosien 2018-2020 aikana.

Asiasanat:  
saavutettavuus
esteettömyys