Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hoitaja ja potilas erikoisvastaanotolla vuorokausirekisteröinnissä

Terveysaseman vaihtaminen

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaihtaa hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan tai muun kuin oman kunnan terveyskeskuksen alueelta. Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen sisällä terveysasemaa voi vaihtaa vuoden välein. Samanaikaisesti voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Valinta koskee lähes kaikkia kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluja, kuten lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluja, suun terveydenhuoltoa, neuvolapalveluja, terapiapalveluja ja lyhytaikaista kaupunginsairaalahoitoa.

Siirtymisestä kannattaa keskustella hoitohenkilökunnan kanssa, sillä pitkäaikainen hoitosuhde takaa parhaimman hoitotuloksen. Terveysaseman vaihdon voit tehdä sähköisesti osoitteessa www.palse.fi tai asioimalla omalla terveysasemallasi.

Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen sisällä

 • Terveysaseman vaihdon voit tehdä sähköisesti osoitteessa www.palse.fi.
 • Valitse etusivulta kohta Asiakkaille ja klikkaa: Siirry asioimaan
 •  Mene kohtaan Kirjaudu Suomi.fi -tunnistautumisella ja klikkaa: Kirjaudu sisään. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla. 
 • Kirjautumisen jälkeen valitse Terveysaseman vaihtoilmoitus.
 • Voit tehdä terveysaseman vaihdon myös asioimalla omalla terveysasemallasi.
 • Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.
 • Terveysasemaa voi vaihtaa vuoden välein.

Jos haluat valita terveyskeskuksen Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen ulkopuolelta

 • Jos valitset terveysaseman Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen ulkopuolelta, toimita kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. 
 • Voit täyttää kaupungin nettisivuilta löytyvän tulostettavan lomakkeen terveysaseman vaihtamiseksi (siirtymisilmoitus) (pdf ) tai täyttää tulostettavan lomakkeen www.palse.fi -sivulla.
 • www.palse.fi -sivulla valitse kohta Asiakkaille ja klikkaa: Siirry asioimaan
 • Mene kohtaan Kirjaudu Suomi.fi -tunnistautumisella ja klikkaa: Kirjaudu sisään. Tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai varmennekortilla. 
 • Palse.fi-portaalista voit tulostaa kirjallisen ilmoituksen sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemalle.
 • Kaikista perheenjäsenistä on laadittava erilliset ilmoitukset.
 • Hoitovastuu siirtyy valittuun terveyskeskukseen viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.
 • Voit vaihtaa terveyskeskusta aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Terveysaseman tai terveyskeskuksen vaihto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen eikä siitä tehdä erikseen viranomaispäätöstä.

Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella

 • Tarvitset hoitovastuussa olevalla terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy vakituisella terveysasemallasi.
 • Toimita kirjallinen ilmoitus terveysaseman tilapäisestä vaihtamisesta sekä vakituisen että oleskelupaikkakuntasi terveysasemille vähintään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.
 • Tilapäisen oleskelun aikana palvelujen järjestämisestä ja kustannuksista voidaan sopia kuntien kesken myös maksusitoumuksella.

Hoitavan lääkärin vaihtaminen

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä hoitava lääkäri toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. (Terveydenhuoltolaki, 49 § Muu valinnan mahdollisuus).

Jos potilas haluaa vaihtaa hoitavan lääkärinsä, potilaan on tehtävä vapaamuotoinen pyyntö perusteluineen häntä hoitavalle terveysasemalle. Pyyntö osoitetaan terveysaseman apulaisylilääkärille.


Valinnanvapauskokeilu Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla on päättynyt 31.10.2019