Jyväskylän kaupungin palvelujen tietosuojaselosteet

Kaupunkirakenteen toimiala

Konsernihallinto

Sivistyksen toimiala

Liikelaitokset

Altek aluetekniikka

Kylän Kattaus

Talouskeskus-liikelaitos

Tilapalvelu-liikelaitos

Työterveys Aalto

Perusturvan toimiala

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta on henkilötietorekistereiden rekisterinpitäjä. Tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita ja potilaita henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan ja potilaan oikeudet rekisteritietoihinsa.