Sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan jokaisessa kunnassa toimii sosiaaliasiamies. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut Jyväskylän kaupungille. Linkki KOSKEn sivulle*

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Hänellä on työskentelyssään puolueeton ja neuvoa-antava rooli. Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut sekä lasten päivähoito/varhaiskasvatus, mutta eivät Kelan, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

  • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
Puhelinaika ma-to klo 9-11
p. 044 265 1080
sosiaaliasiamies(at)koske.fi

Suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko. Luottamuksellisesti sähköpostia voi lähettää sosiaaliasiamiehelle Suomi.fi:n Viestit-palvelulla*. Asiointiin tunnistaudutaan joko verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

Asiasanat: