Tietosuojaselosteet perusturvassa

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on henkilötietorekistereiden rekisterinpitäjä. Tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita ja potilaita henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan ja potilaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

Sosiaali- terveyspalvelujen tietosuojaselosteet löytävät täältä