Jyväskylä FISU-verkostossa

Finnish Sustainable Communities (FISU) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Kunta, yritykset ja muut paikalliset toimijat rakentavat yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne tunnistavat uusia yhteistoimintamahdollisuuksia ja tekemisen tapoja. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia.

Fisu-verkostoon kuuluu tällä hetkellä kahdeksan kuntaa eli Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa.

Verkoston koordinaattoreina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva, jotka yhdessä muodostavat Fisu-kuntia tukevan palvelukeskuksen. Se kanavoi ajankohtaisinta tietoa ja osaamista kunnille ja muille sidosryhmille sekä palvelee ja tuo esiin Fisu-verkostoa teemaan liittyvissä tapahtumissa ja kansallisessa mediassa.

Fisu-verkoston toimintaa ohjaa yhteistyökumppaneista muodostuva neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Sitra, Motiva, SYKE, Tekes, Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä verkostokuntien edustajat. Neuvottelukunta päättää verkoston toiminnan kehittämisestä, hyväksyy jäsenet hakemusten perusteella ja tarvittaessa päättää niiden erottamisesta.

BroadScope Oy tarjoaa kunnille resurssiviisaustyön johtamisen ja toimeenpanon sekä tiekarttatyön asiantuntijapalveluita. Kunnat voivat halutessaan hankkia vastaavat palvelut myös muilta palveluntarjoajilta.

FISU-brändin omistaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.


Lisätietoa:
- Fisu-verkoston sivut: http://fisu-verkosto.fi/fi-FI
- Jyväskylän kaupungin edustaja FISU-neuvottelukunnassa on kaupunginjohtaja Timo Koivisto (varalla kansliapäällikkö Heli Leinonkoski)
- Jyväskylän kaupungin FISU-yhteyshenkilö n xxx
- viestintää koskevissa asioissa yhteyshenkilönä on viestintäpäällikkö Jari Salomaa (+358 14266 5015/ +358 50511 2570)

Asiasanat: