Puusta Pitkälle –hanke

Puusta pitkälle -esite (pdf)

Tiina Mäenpää
hankepäällikkö
p. 050 577 1640
tiina.o.maenpaa (at) jkl.fi

Johan Österberg
yksilöohjaaja
p. 050 3118331
johan.osterberg (at) jkl.fi

Seija Janhunen
metsätyönohjaaja
p. 050 311 9947
seija.janhunen (at) jkl.fi

Jyrki Bagge
metsätyönohjaaja
p. 050 461 7406
jyrki.bagge (at) jkl.fi

Timo Ruuska
metsätyönohjaaja
p. 050 357 3127
timo.ruuska (at) jkl.fi

Kari Kallio
työnohjaaja (kunnossapito- ja kiinteistöhuolto)
p. 050 592 4479
kari.kallio (at) jkl.fi

Jari Hakala
työnohjaaja (kierrätys, varastointi ja SER)
p. 050 357 2193
jari.hakala (at) jkl.fi

1.6.2017-31.5.2020

Puusta Pitkälle on työllisyyspoliittinen hanke, jota hallinnoi Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut. Hanketta rahoittaa osin Keski-Suomen TE -toimisto.

Hankkeen keskeisenä tehtävänä on bioalan monipuolisten työtehtävien tarjoaminen haas-teellisessa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille kuten pitkäaikaistyöttömille, maahan-muuttajille ja nuorille. Hanke tarjoaa työkokeilu-, palkkatuki-, ja oppisopimuspaikkoja kierrä-tyksen, metsätöiden ja green care –toiminnan avulla.

Hankkeessa kehitetään nosteessa olevaa bioalan työtoimintaa ja yhteistyötä etenkin metsä-työn osalta. Jyväskylän kaupungin kestävän kehityksen toimintaa tuetaan parantamalla toi-mintamallia kaupungin omistaman irtaimiston kierrättämiseen ja kunnostamiseen Salmiran-nan kierrätyskeskuksessa sekä alan järjestöjen kanssa. Yhteistyömallia rakennetaan myös Green Care –keskus Könkkölä ry:n kanssa, jossa keskitytään luontoavusteisen toiminnan edistämiseen ja yrittäjyyskasvatukseen.