Liikuntapalvelujen hankkeet

Ajankohtaista

18.9.2020: Harrastustuen haku on päättynyt. Jonossa olevat hakemukset käsitellään, kun lisärahoitus on selvillä. Kaikille hakemuksille ei valitettavasti voida vielä tässä vaiheessa luvata tukea.

7.9.2020: Vielä ei voida sanoa, monelleko jonossa olevalle hakemukselle tukea voidaan myöntää. Kannattavaa on tutustua myös muihin tukivaihtoehtoihin, jotka löytyvät tämän sivun alta.

7.8.2020: Harrastustukeen varattu määräraha on tällä hetkellä jaettu kokonaan. Uusia hakemuksia voi lähettää jonoon odottamaan mahdollista lisärahoitusta, joka selviää syyskuussa. Hakemuksia käsitellään seuraavan kerran viikolla 39.

Lisätietoja 

Elisa Pursiainen, harrastuskoordinaattori
p. 014 266 9053, 050 531 7087 (tekstiviestit, WhatsApp), elisa.pursiainen[a]jyvaskyla.fi

Kirsi Pelo-Arkko, palveluesimies
p. 014 266 4265, kirsi.pelo-arkko[a]jyvaskyla.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Kaupungin maksuttomat liikuntatuotteet

Tutustu myös Jyväskylän kaupungin ja seurojen yhteisiin maksuttomiin liikuntatuotteisiin: perheille ja 9–12-vuotiaille suunnattuun LiikuntaVeturiin ja 13–19-vuotiaille suunnattuun LiikuntaLaturiin.

Hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi vuonna 2020

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on saada mahdollisimman monta vähävaraista lasta ja nuorta liikkumaan osana seurayhteisöä.

Jyväskylän kaupunki toteuttaa hankkeen monialaisena ja poikkihallinnollisena yhteistyönä. Hankkeessa mukana ovat kaupungin liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö. Kaupungin ulkopuolisena toimijana mukana on Keski-Suomen Liikunta (KesLi) ry.

Poikkeustilanteen vuoksi harrastustukea voidaan käyttää huhtikuun loppuun 2021 asti.

Olenko oikeutettu harrastustukeen?

Harrastustukea voi saada, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • perheessä on vuonna 2005–2013 syntynyt lapsi tai nuori
  • lapsi tai nuori haluaa aloittaa liikunnan harrastamisen tai jatkaa harrastamista 
  • perheen taloudellinen tilanne on este harrastamiselle 
  • liikuntaseura, jossa lapsi tai nuori haluaa harrastaa, on mukana tässä hankkeessa (lista seuroista on sivun lopussa)

Tuki on tarkoitettu jyväskyläläisille perheille.

Tukea voi hakea niin pieniin kuin suuriinkin harrastuskuluihin. Tuen maksimimäärä per harrastaja on 50€/kk ja yhteensä 500€.

Vähävaraisuuden määrittely

Harrastustuen saamisen määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Tulorajoissa käytetään bruttotuloja.

2 hengen perheessä tuloraja on 2102 euroa / kuukausi
3 hengen perheessä tuloraja on 2713 euroa / kuukausi
4 hengen perheessä tuloraja on 3080 euroa / kuukausi
5 hengen perheessä tuloraja on 3447 euroa / kuukausi
6 hengen perheessä tuloraja on 3813 euroa / kuukausi

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 142 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.

Miten harrastustuki käytännössä toimii?

1. Harrastuksen valinta

Jos kyseessä on vanha harrastus, lapsi tai nuori ilmoitetaan harrastusryhmään tavalliseen tapaan. Jos kyseessä on uusi harrastus, paikka harrastusryhmässä varmistetaan ensin seuralta.

2. Tuen hakeminen

Huoltaja täyttää harrastustukihakemuksen ja palauttaa sen harrastuskoordinaattorille.

3. Tukihakemuksen käsittely

Harrastuskoordinaattori käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Jos samaan harrastusryhmään ei ole aiemmin myönnetty tukea, harrastuskoordinaattori tarkastaa seuralta yleiset harrastusmaksujen käytänteet ennen tuen myöntämistä. Tämä ei vaadi toimenpiteitä hakijalta.

4. Tukipäätös

Harrastuskoordinaattori ilmoittaa tukipäätöksen sähköpostilla hakijalle. Harrastuskoordinaattori lähettää tukipäätöksen seuralle, jos hakija on antanut siihen luvan. Jos hakija ei ole antanut lupaa, hakija ilmoittaa itse seuralle.

5. Tuen maksaminen

Seura vähentää tukisumman harrastajan laskuista. Seura laskuttaa harrastustuen liikuntapalveluilta ja tuki maksetaan seuran tilille.

6. Harrastuksen keskeytyminen / maksujen muuttuminen

Jos harrastus loppuu kesken tukikauden, hakija ilmoittaa keskeytyksestä seuralle ja harrastuskoordinaattorille. Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, jos harrastuksen kulut muuttuvat tukihakemuksessa ilmoitetuista.

Mukana olevat jyväskyläläiset liikuntaseurat ja lajit

Ylle on listattu seurat, joiden kanssa yhteistyösopimus on jo tehty. Jos etsimäsi seura puuttuu listalta, ota yhteyttä harrastuskoordinaattoriin.

Muita tukivaihtoehtoja

Hope ry
Pelastakaa Lapset ry
Tukikummit

Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden kautta voi saada tukea lapsen harrastukseen. Ensin pitää olla Kelan päätös perustoimeentulotuesta. Sen jälkeen voi hakea sosiaalipalveluista täydentävää toimeentulotukea lapsen harrastukseen joko osoitteessa www.hyvis.fi tai paperisella hakemuksella. Tuki myönnetään laskuja ja tositteita vastaan. Täydentävä toimeentulotuki sosiaalipalveluiden sivuilla.

Myös jollakin urheiluseuroilla ja lajiliitoilla on omat tukirahastonsa. Parhaan tiedon saa omasta seurasta.

Lisätietoja 

Elisa Pursiainen, harrastuskoordinaattori
p. 014 266 9053, 050 531 7087 (tekstiviestit, WhatsApp), elisa.pursiainen[a]jyvaskyla.fi

Kirsi Pelo-Arkko, palveluesimies
p. 014 266 4265, kirsi.pelo-arkko[a]jyvaskyla.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Kaupungin maksuttomat liikuntatuotteet

Tutustu myös Jyväskylän kaupungin ja seurojen yhteisiin maksuttomiin liikuntatuotteisiin: perheille ja 9–12-vuotiaille suunnattuun LiikuntaVeturiin ja 13–19-vuotiaille suunnattuun LiikuntaLaturiin.

Asiasanat: