Lähiöohjelma 2020 – 2022: Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle hankkeen logo

 

Lisätietoja:
Piia Sipinen, asumisen asiantuntija, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
puh. 014 266 5019  

Lähiöohjelma 2020–2022 – hyvinvointia ja elinvoimaa 

Käynnissä olevat kaavahankkeet: 

Pupuhuhdan keskuskortteli
 


 

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen lähiöohjelmaan. Kolmivuotisen (2020-2022) ohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvää tasoa. Ohjelma perustuu palvelurajat ylittävään alueelliseen asiantuntijoiden verkostoyhteistyöhön. Ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelmassa mukana ovat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.  

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle 

Jyväskylän lähiöohjelmassa keskitytään kolmeksi vuodeksi Huhtasuon alueeseen. Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hanke paneutuu muun muassa rakennettuun ympäristöön ja asukkaiden hyvinvointiin ennalta ehkäisevien ja jalkautuvien neuvonta- ja ohjauspalvelujen kautta. Lisäksi asukkaiden, kaupallisten ja julkisten palveluiden sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden vuoropuhelua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä halutaan vahvistaa. 

  • Lähiöohjelman aikana käynnistyvä Huhtakeskuksen kaavoitus ja Pupuhuhdan entisen koulun alueella parhaillaan käynnissä oleva kaavamuutos ovat keskeisessä roolissa hankkeessa ja alueen rakennetun ympäristön kehittämisessä. Kaavahankkeilla monipuolistetaan alueen asuntokantaa ja luodaan alueelle uusia asumisen mahdollisuuksia.  
     
  • Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan muun muassa valaistuksen saneerauksilla sekä puistoalueiden kunnostuksilla ja muilla alueen viihtyisyyttä parantavilla toimenpiteillä ja näin tuoda entistäkin paremmin esiin alueen vahvuuksia; luontoa, vehreyttä ja monipuolisia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia.  
     
  • Asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistetään muun muassa selvittämällä mahdollisuuksia erilaisten palvelujen integrointiin ja sekoittamiseen, jalkautumiseen alueelle sekä erilaisten hybridipalvelujen mahdollistamiseen kaupungin ja kansalaisjärjestön yhteistyötä vahvistamalla.  
     
  • Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle –hankkeessa halutaan tuottaa alueen kaiken ikäisille asukkaille positiivisia kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksista ja toteuttaa osallisuutta monipuolisin keinoin. Hankkeen kautta halutaan tukea asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia elää ja toimia juuri siellä, missä he asuvat. 

Tutkimushankkeista uusia keinoja Huhtasuon kehittämiseen 

Valtakunnallisen lähiöohjelma tavoitteena on kaupunkilähtöisten hankkeiden lisäksi tuottaa myös tietoa lähiöiden kehittämisen tueksi. Lähiöohjelman aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Huhtasuon alueella toteutettavien eri yliopistojen tutkimushankkeiden kanssa. 

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) 

Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, jossa kartoitetaan esimerkkilähiöiden Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi. Lisätietoja 

Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä 

Jyväskylän yliopiston hankkeessa tutkitaan kulttuuri- ja yhteisöllistä toimintaa kahdessa jyväskyläläisessä lähiössä, Huhtasuolla ja Keltinmäessä. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää sekä asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoisen että kulttuuri-instituutioiden järjestämän toiminnan merkitystä lähiöiden arjessa. Lisätietoja 

Re:Urbia–lähiöiden kehityksen tila ja uudelleenkonseptointi 2020-luvun segregoituvien kaupunkien haasteisiin  

Helsingin Yliopiston ja Aalto Yliopiston tutkimushankkeessa kartoitetaan yli hallintorajojen vaikuttavia mekanismeja, jotka ohjaavat lähiöiden kehitystä sekä tunnistetaan käytänteitä, joilla myönteistä kehitystä voi tukea uusilla tavoilla. Hankkeessa Jyväskylän lisäksi muut mukana olevat kohdekunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Tampere.   


  

Käynnissä olevat kaavahankkeet: 

Pupuhuhdan keskuskortteli
 


 

Kaupunginosa: