Sote-uudistus: Osallisuus  

Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää asukkaiden kuulemista, ja tämän vuoksi Keski-Suomen sote-uudistuksen yhtenä painopisteenä on asukkaiden osallisuuden edistäminen erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osallisuuteen liittyvä kehittäminen on käynnistynyt virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen osallisuusryhmässä. Työtä jatketaan maakunnallisessa, kaikille avoimessa osallisuusfoorumissa.  

Maakunnallinen osallisuusfoorumi 

Maakunnallinen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille, muun muassa järjestöille, sote-ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille, vapaaehtoisille ja asukkaille.

Maakunnallisen osallisuusfoorumin tehtävänä on muun muassa tukea maakunnallisen osallisuuden toimintamallin syntymistä. Osallisuuden toimintamallissa kuvataan millaisia rakenteita, resursseja ja toimenpiteitä osallisuuden toteutuminen kaikkien meidän keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa edellyttää. Osallisuusfoorumit järjestetään virtuaalisesti. 

Tulevat osallisuusfoorumit ja teemat 

Seuraava tapaaminen järjestetään maanantaina 22.2.2021 klo 13.00 - 16.00, Teamsin välityksellä. Ilmoittaudu tilausuuteen lomakkeella.   

Tilaisuuden teemana on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Keski-Suomen virtuaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Haluamme kuulla ajatuksiasi muun muassa siitä, millaista hyvinvointia ja terveyttä edistävää materiaalia toivoisit löytäväsi valmisteilla olevasta virtuaalisesta palvelusta. Lue lisää Keski-Suomen virtuaalisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilta

Materiaalit 

Ensimmäisen osallisuusfoorumin tapaamisessa aiheina olivat muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen tiivis yleisesittely, osallisuuden ja asiakasosallisuuden määrittelyä sote-uudistuksessa sekä osallisuusfoorumin työskentelyn tavoitteet. 

Osallisuusfoorumi 17.12.2020 esitysmateriaali
Osallisuusfoorumi 17.12.2020 työskentelyn tulokset

Maakunnallisen osallisuusfoorumin esitysmateriaalit ja työntulokset julkaistaan myös Innokylässä Keski-Suomen sote-uudistuksen Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun -verkkosivulla.
 

Innokylän logo

Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuuskysely keskisuomalaisille asukkaille ja järjestöille

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asukkaiden, asiakkaiden ja potilaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. Keräämme keskisuomalaisten näkemyksiä ja terveisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasosallisuuteen liittyen.  

Kysely on avoinna 31.1.2021 saakka.  Ensimmäisiä otoksia kyselystä käsitellään kuitenkin jo 17.12.2020 klo 14.00 - 16.00 maakunnallisen osallisuusfoorumin ensimmäisessä tapaamisessa. Osallisuuskyselyyn pääset vastaamaan lomakkeella. Kiitos vastauksestasi!

Osallisuus ja asiakasosallisuus

Osallisuus on muun muassa kuulumista ja kuulluksi tulemista. Osallisuus on sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. 

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan yleensä palvelujen käyttäjien osallistumista palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen ja arviointiin. Asiakasosallisuus voi koskea joko asiakkaan omaa palvelua tai laajemmin palvelujärjestelmää. 

Lisätietoa 

Anne Astikainen, projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, p. 050 312 5271, anne.astikainen(at)jyvaskyla.fi