Keljonkankaan yhtenäiskoulu

Hankkeen käynnistämisen päätöksentekoa

 • Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.8.2018
 • Jyväskylän Tilapalvelun johtokunnan päätöksistä
 • Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksistä
 • Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja sivistyslautakunnan päätöksistä
 • Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 5.9.2017
 • Keljonkankaan yhtenäiskoulun kaavaluonnos käsittelyyn Jyväskylässä
 • Keskustelua Keljonkankaan yhtenäiskoulun suunnitelmista karnevaaleilla 17.6.2017

Keljonkankaan yhtenäiskoulun kaavasivut

Hankesuunnitelma

Keljonkankaan yhtenäiskoulu päätöksenteossa > kirjoita Asiat-kohtaan hakuteksti Keljonkan

 • Hankesuunnitelma
 • Yhtenäiskouluun rakentuu opetustilat 640 oppilaalle, vuosiluokille 5-9
 • Rakennukseen sijoittuvat lisäksi Keljonkankaan kirjasto ja uusi nuorisotila.
 • Keljonkankaan yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa elokuussa 2021.

Keljonkankaalle, Eteläväylän ja Sohlberginkadun kulmaukseen rakennetaan parhaillaan uutta monitoiminnallista yhtenäiskoulurakennusta, jonne sijoittuu perusopetuksen vuosiluokkien 5-9 opetuksen lisäksi Keljonkankaan kirjasto ja uutena palveluna alueen nuorisotila. 

Jyväskylän keskustan eteläpuolella oleva Keljonkangas ja sen lähialueet ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. Alueen väestömäärä sekä ikärakenne ovat muuttuneet merkittävästi kaavoituksen ja itse rakentamisen myötä. Yhä enemmän lapsiperheitä on muuttanut Keljon suuralueelle, johon Keljonkangaskin kuuluu. Perusopetuksen vuonna 2014 tehdyn kouluverkkoselvityksen mukaan kaupungissa tulee vuosikymmenen loppua lähestyttäessä tarve uusille yläkoulutiloille. Uusimmat oppilasennusteet tukevat jo aiemmin havaittua tilannetta ja alakouluikäistenkin määrä on jatkuvassa kasvussa. Keljonkankaalta on puuttunut nuorisotilat ja kirjaston sijoittumiselle on pohdittu uusia mahdollisuuksia. On tullut tarve rakentaa alueelle monitoiminnallinen yhtenäiskoulurakennus, jossa toimisivat perusopetuksen vuosiluokat 5–9, nuorisotilat sekä kirjasto. Tämän hetkisen aikataulun mukaisesti Kolmiokortteliin rakentuva uusi yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa elokuussa 2021.

Keljonkankaan koulun oppilaat suunnittelevat uutta yhtenäiskoulua 20.-24.11.2017

Yhteystietoja

Lisätietoja hankkeesta:
- perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen, tuija.rasinen[at]jkl.fi, p. 014 266 4984
- kaavoitusarkkitehti Paula Julin, paula.julin[at]jkl.fi, p. 014 266 7706
- Tilapalvelun projektipäällikkö Mauno Rein, mauno.rein[at]jkl.fi, p. 014 266 8248

Asiasanat: 
Kaupunginosa: