Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke

 circwaste_tunnukset.pngcircwaste_tunnus2.png

 

(CIRCWASTE C14 -osahanke)

 

Kuluttajien käyttäytyminen on tärkeässä roolissa jätteiden määrän vähentämisessä ja syntypaikkalajittelun parantamisessa. Heillä on usein myös monia hyödyllisiä ideoita toiminnan parantamiseksi asuinalueillaan. Siksi Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeessa ideoita kiertotalouden edistämiseen kerätään suoraan käyttäjiltä. Osahankkeen pitkän ajan tavoitteena on juurruttaa kestävää ajattelutapaa kuntalaisille sekä lisätä käyttäjälähtöistä resurssiviisautta Jyväskylässä.

Osahanke koostuu kolmesta 2,5 vuoden mittaisesta jaksosta. Jokaisen jakson alkupuolella järjestetään kaikille avoin ideahaku, jonka tarkoituksena on etsiä kuntalaisilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä uusia ideoita jätteen vähentämiseen, kierrätykseen, lajitteluun sekä uusio- ja yhteiskäyttöön. Asiantuntijaraati valitsee tulleista ideoista sellaiset, joissa on potentiaalia suuremman muutoksen aikaansaamiselle sekä toiminnan monistettavuudelle ja laajennettavuudelle. Näistä ideoista jatkojalostetaan yhteiskehittelynä enintään neljä viikkoa kestäviä käytännön kokeiluja. Kokeiluilla pyritään testaamaan ideoita ja niiden vaikutuksia käytännössä.

Muovinkierrätyskokeilu Circwaste-hankkeessa, jätteiden lajittelutilanne

 

Ensimmäinen jakso: 1.10.2016 - 30.4.2019

Ideahaku alkuvuodesta 2017 tuotti 48 ideaa. Näistä ideoista Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen liiton, Sitran ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi parhaat ideat jatkokehittelyyn, ja niistä muodostettiin lopulta seitsemän käytännön kokeilua. Valitut kokeilut toteutettiin Jyväskylän alueella vuosina 2017-2018, ja niiden tarkemmat kuvaukset ovat nähtävillä täällä.

Ensimmäisen vaiheen kokeiluista voit lukea lisää myös Kokeilublogeista.

 

Toinen jakso: 1.5.2019 - 30.10.2021

Ideahaku syksyllä 2019 tuotti 35 ideaa. Näistä ideoista Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen liiton, Suomen ympäristökeskuksen ja Mustankorkean asiantuntijoista koostuva raati valitsi kymmenen ideaa jatkokehittelyyn. Valittuja ideoita yhdistelemällä tullaan muodostamaan kuusi konkreettista kokeilua vuosien 2020-2021 aikana. Tarkemmat kuvaukset toisen vaiheen kokeiluille löytyvät täältä.

 

Kolmas jakso: 1.11.2021 - 31.12.2023

 

 

Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, p. 014 266 1593 ja projektiassistentti Anne Suuronen. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

 

life_logo.jpgsitra_logo.png