Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke

 circwaste_tunnukset.pngcircwaste_tunnus2.png

 

(CIRCWASTE C14 -osahanke)

Hankkeen tavoite

Kuluttajien käyttäytyminen on tärkeässä roolissa jätteiden määrän vähentämisessä ja syntypaikkalajittelun parantamisessa. Heillä on usein myös monia hyödyllisiä ideoita toiminnan parantamiseksi asuinalueillaan. Siksi Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeessa ideoita kiertotalouden edistämiseen kerätään suoraan käyttäjiltä. Osahankkeen pitkän ajan tavoitteena on juurruttaa kestävää ajattelutapaa kuntalaisille sekä lisätä käyttäjälähtöistä resurssiviisautta Jyväskylässä.

Osahanke koostuu kolmesta 2,5 vuoden mittaisesta jaksosta. Jokaisen jakson alkupuolella järjestetään kaikille avoin ideahaku, jonka tarkoituksena on etsiä kuntalaisilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä uusia ideoita jätteen vähentämiseen, kierrätykseen, lajitteluun sekä uusio- ja yhteiskäyttöön. Asiantuntijaraati valitsee tulleista ideoista sellaiset, joissa on potentiaalia suuremman muutoksen aikaansaamiselle sekä toiminnan monistettavuudelle ja laajennettavuudelle. Näistä ideoista jatkojalostetaan yhteiskehittelynä enintään neljä viikkoa kestäviä käytännön kokeiluja. Kokeiluilla pyritään testaamaan ideoita ja niiden vaikutuksia käytännössä.

Muovinkierrätyskokeilu Circwaste-hankkeessa, jätteiden lajittelutilanne

 

Ensimmäinen jakso: 1.10.2016 - 30.4.2019

Ideahaku alkuvuodesta 2017 tuotti 48 ideaa. Näistä ideoista Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen liiton, Sitran ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi parhaat ideat jatkokehittelyyn, ja niistä muodostettiin lopulta seitsemän käytännön kokeilua. Valitut kokeilut toteutettiin Jyväskylän alueella vuosina 2017-2018, ja niiden tarkemmat kuvaukset ovat nähtävillä täällä.

Ensimmäisen vaiheen kokeiluista voit lukea lisää myös Kokeilublogeista.

Toinen jakso: 1.5.2019 - 30.10.2021

Ideahaku syksyllä 2019 tuotti 35 ideaa. Ideoita saatiin laajalla skaalalla aina erilaisista yhteiskäyttömalleista sovelluksiin sekä neuvonta- ja opastuspainotteisiin kokeiluihin. Erityisesti jätehuollon ja -kierrätyksen teemat, varsinkin muovin lajittelu ja kierrätysideat kertaantuivat ehdotuksissa. Jätekysymyksiin on kuitenkin tulossa helpotusta uusien jätehuoltomääräyksien myötä, kun esimerkiksi pakkausmuovin täydentävä keräys laajenee kaikkiin yli viiden talouden taloyhtiöihin. Kokeiluja ei näihin teemoihin siis enää tarvita.

Asiantuntijaraati, jonka jäsenet olivat Suomen ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Jyväskylän kaupungista ja Mustankorkea Oy:stä, valitsivat ehdotetuista ideoista kymmenen ideaa, joita osin yhdistäen ja jatkojalostaen toteutetaan kuusi erilaista kokeilua Jyväskylän alueella seuraavien kahden vuoden aikana. Alustavat työnimet toteutettaville kokeiluille ovat:  

  • Lajittelu helpoksi kotitalouksissa
  • Joka kodin ilmastoteot
  • Kimppakyydit ja yhteiskäyttöautot käyttöön
  • Kestävämpi ateriapalvelu
  • Eroon kertakäyttömuovista – turha muovi pois terveydenhuollosta
  • Kiertovesi hyötykäyttöön

Ensimmäinen toteutettaviksi valituista kokeiluista ”Lajittelu helpoksi kotitalouksissa” toteutettiin tammikuussa 2020. Seuraava kokeilu ”Joka kodin ilmastoteoista” lähtee toteutukseen lokakuussa. Muiden valittujen kokeilujen toteutuksen ideointi ja valmistelu ovat käynnissä.

Lue lisää 2. jakson kokeiluista!

Kolmas jakso: 1.11.2021 - 31.12.2023

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Outi Manninen, outi.manninen(at)jyvaskyla.fi

 

life_logo.jpgsitra_logo.png