Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke

 circwaste_tunnukset.pngcircwaste_tunnus2.png

Osahankkeen ensimmäisessä vaiheessa haettiin ideoita jätteen vähentämiseen, kierrätykseen, lajitteluun sekä uusio- ja yhteiskäyttöön. Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi huhtikussa 2019.

Ideoita otettiin vastaan kaikilta kuntalaisilta, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen liiton, Sitran ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi saaduista ideoista seitsemän parasta jatkojalostettaviksi. Jatkojalostuksessa ideasta muotoiltiin yhteiskehittelynä enintään neljä viikkoa kestävä käytännön kokeilu, joka pyrkii testaamaan ideaa ja sen vaikutuksia käytännössä. Saatuja ideoita voitiin muokata idean keksijän kanssa tai yhdistää muiden ideoiden kanssa. Valitut kokeilut toteutettiin Jyväskylän alueella vuosina 2017–2018.

Käyttäjälähtöiset kokeilut -ideahaku on osa Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa EU:n LIFE+ -ohjelmasta rahoitettua CIRCWASTE -hanketta (2016–2023), jolla edistetään tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja.

life_logo.jpgsitra_logo.png

 

 Ensimmäisessä vaiheessa toteutuivat seuraavat kokeilut:

- Laitelainaamo-sovellus

 • Lähinnä mediataiteen alan toimijoiden laitteistojen yhteiskäyttöön tähtäävä lainaussovellus
 • idean esittäjä: Soile Ollikainen, Live Herring ry
 • kokeilun toteuttaja: Live Herring ry
 • aikataulu: helmikuu 2018
 • lisätietoja: Marika Laiho (laitelainaamo@gmail.com)

- Liikkuva korjauspaja

 • Asuinalueilla kiertävä palvelu, joka auttaa asukkaita vaatteiden ja tavaroiden korjaamisessa sekä samalla herättelee ihmisiä pidentämään tavaroiden käyttöikää ja käyttämään myös esimerkiksi ompelimojen, suutarien ja puuseppien palveluja
 • idean esittäjät: Anna Sarkkinen, Japa ry ja Paula Raatikainen
 • kokeilun toteuttaja: Japa ry
 • aikataulu: huhtikuu 2018
 • lisätietoja: Anna Sarkkinen (anna.sarkkinen@jkl.fi)

- Puutarhajäte mullaksi -palvelu

 • Alueellinen puutarhajätteen keräys- ja mullan tuontipalvelu – vie mennessään, tuo tullessaan -palvelu
 • idean esittäjä: Ulla Rannanheimo
 • kokeilun toteuttaja: JAPA ry
 • aikataulu: toukokuu 2018
 • lisätiedot Anna Sarkkinen

- Siivouspäivä 2.0

 • Asuinalueen yhteinen pihakirppispäivä, jonka tiedot on liitetty karttapalvelusovellukseen. Päivän päätteeksi myymätön tavara haetaan ja lajitellaan asianmukaisesti edelleen kiertoon
 • idean esittäjä: Hannu Hämäläinen, Sovatek
 • kokeilun toteuttajat: JAPA ry & Sovatek
 • aikataulu: syyskuu 2018

- Opiskelijatalon kierrätyskontti

 • Opiskelijoiden huonekalujen ja muun tavaran kierrätykseen tehty kierrätyskonttisovellus sekä fyysinen konttikokeilu
 • idean esittäjä: Martti Povelainen
 • kokeilun toteuttaja: KOAS
 • aikataulu: syyskuu 2017
 • lisätietoja: Matti Tanskanen (matti.tanskanen@koas.fi)

- Biokaasuautoilu tutuksi

 • Lisätään erilaisten kampanjoiden avulla sekä kuluttajien että autokauppiaiden tietoutta biokaasuautoista ja -autoilusta
 • idean esittäjä: Kirsi Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • kokeilun toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • aikataulu: syyskuu 2017
 • lisätietoja: Kirsi Knuuttila (kirsi.knuuttila@jamk.fi)

- Taloyhtiöiden muovinkeräys ja -lajittelu

 • Taloyhtiöissä kokeiltava muovin lajittelu ja keräyspalvelu
 • idean esittäjät: yhteensä 13 muovinlajitteluideaa, arvalla palkittiin Päivikki Heikkilä, Jaana Tuppurainen ja Marita Vatanen
 • kokeilun toteuttaja: JVA
 • aikataulu: elokuu 2017
 • lisätietoja: Timo Hyttinen (timo.hyttinen@jkl.fi) ja Terttu Nyberg (terttu.nyberg@mustankorkea.fi)

 

Kokeilublogeista pääset lukemaan tarkemmin jokaisesta kokeilusta: https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/circwaste_blogikirjoitukset2018_kommentteineen.pdf

Osahankkeen toinen vaihe alkoi toukokuussa 2019 ja kestää syksyyn 2021. Ensimmäinen askel toisessa vaiheessa oli myös kokeiluideahaku. Toteutettavat kokeilut tullaan valitsemaan lokakuun 2019 alkupuolella.

Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, p. 014 266 1593 ja projektiassistentti Anne Suuronen. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.