Circwaste-ideahaku

Keksi, karsi, korjaa ja kierrätä
– Tule mukaan ideoimaan uusia kokeiluja jätteen vähentämiseen, kierrätykseen, lajitteluun sekä uusio- ja yhteiskäyttöön!

Biokaasutarra auton takaikkunassa

Onko sinulla, yhteisölläsi tai yritykselläsi idea, joka voi parantaa materiaalien kiertoa ja hyödyntämistä ja vähentää jätteen määrää? Haluatko kokeilla ideaasi käytännössä tai etsiikö ideasi toteuttajaa? Kerro ideastasi ja tee siitä totta!

Kiertotaloutta edistävä ideasi voi liittyä esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan, energiaan, veteen tai jätteiden hyödyntämiseen. Lähtökohtana on, että ideasi innostaa ihmisiä toimimaan uudella tavalla ja vähentää tavalla tai toisella loppujätteen määrää. Löydettäisiinkö uusia tapoja kuluttajakäyttäytymisen muutokseen jätteen määrän vähentämiseen?

Parhaat ideat pääsevät jatkojalostuksen jälkeen kokeiltaviksi käytännössä. Lähetä ideasi syyskuun loppuun mennessä, niin olet mukana!

Haemme ideoita

 • Jätteen synnyn ehkäisyyn
 • Tavaroiden käyttöiän pidentämiseen
 • Jakamistalouteen eli tavaroiden ja muiden resurssien yhteiskäyttöön
 • Kulkuneuvojen yhteiskäyttöön ja kimppakyyteihin
 • Kierrätykseen ja tavaroiden uudelleenkäyttöön
 • Materiaalin uusiokäyttöön ja uusiomateriaalien käyttöön, myös mm. ekodesigniin
 • Jätteen lajitteluun ja keräykseen
 • Materiaalikierron tehokkuuteen ja kierrättämiseen
 • Ruokahävikin vähentämiseen
 • Lähiruokaan ja kaupunkiviljelyyn
 • Paikallisuuden ja ekotehokkuuden parantamiseen
 • Uusiutuvaan lähienergian, esimerkiksi biokaasun, hyödyntämiseen

Etsimme etenkin sellaisia innovatiivisia ideoita, joissa kehitetään rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja. Tärkeintä on tuoda esille se, mitä ongelmia haluat ratkaista, mitä haluat kehittää ja miten. On hyvä, jos idean vaikutusta voidaan mitata. Myös kokeiltavan toiminnan toistettavuus ja siirrettävyys muuallakin toteutettavaksi nähdään eduksi, samoin idean sisältämä uutuusarvo ja liiketoimintapotentiaali.

Parhaat ideat kokeiluiksi

Asiantuntijoista koostuva raati valitsee saaduista ideoista 6-7 parasta jatkojalostettavaksi.

Jatkojalostuksessa ideasta muotoillaan yhteiskehittelynä enintään neljä viikkoa kestävä käytännön kokeilu, joka pyrkii testaamaan ideaa ja sen vaikutuksia käytännössä. Saatuja ideoita voidaan muokata kanssasi tai yhdistää muiden ideoiden kanssa. Voit myös itse toimia kokeilun toteuttajana. Valitut kokeilut toteutetaan Jyväskylän alueella vuosien 2019–2021 aikana.
Jyväskylän kaupunki tekee sopimuksen kunkin kokeilun toteuttajan kanssa. Yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Hankkeessa on varattuna rahoitusta kokeilua kohden enimmillään 7000 euroa.

Esitetyt ideat julkaistaan nettisivuillamme, joten älä kirjoita lomakkeelle salassapitoa vaativia liikesalaisuuksia.

Kokeilujen jälkeen kaupunki pyrkii edistämään hyväksi havaittujen ratkaisujen etenemistä ja levittämistä.

Toimi näin

Lähetä meille ideasi kuvaus ja muut pyydetyt tiedot lomakkeella alla olevan linkin kautta. Ideahaku on auki 29.8.-30.9.2019. Kerro siis ideasi!

Ideat arvioidaan lokakuun puoleen väliin mennessä ja parhaiden ideoiden esittäjiin otetaan yhteyttä.  Kerromme prosessin etenemisestä myös nettisivuillamme.


Taloyhtiön kimppapyörä likkeessä


Ideahaku on osa Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa EU:n LIFE+ -ohjelmasta rahoitettua CIRCWASTE -hanketta (2016–2023), jolla edistetään kiertotalouden toteutumista maassamme. Hanketta toteutetaan neljässä eri maakunnassa. Keski-Suomen kokonaisuus koostuu neljästä osahankkeesta, joista Jyväskylän kaupunki hallinnoi kahta. Niissä kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa sekä haetaan kuntalaisilta avoimella haulla ideoita käyttäjälähtöisen kiertotalouden edistämiseen. Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen liitto toteuttavat omat osa-hankkeensa.

Asiasanat: