Hyppää pääsisältöön

Kodin lajitteluastiat kuntoon – sekajätepussi pienemmäksi

Kotona pitäisi lajitella paperi, kartonki, biojäte, sekajäte, lasi, metalli, muovi… ja keittiössä on vain yksi roskis, apua! Kuulostaako tutulta? Lajiteltavia jätteitä on nykyään vaikka kuinka paljon, mutta keittiöiden jäteastiavarustelu on jäänyt pahasti kehityksessä jälkeen. Usein allaskaapista löytyy vain yksi tai korkeintaan kaksi roska-astiaa ja tämä aiheuttaa ongelmia lajitteluhaluiselle asukkaalle.

Asukkailta tulleen palautteen mukaan halua jätteiden lajitteluun usein olisi, mutta asianmukaisten jäteastioiden puute tekee siitä käytännössä hyvin hankalaa. Pahimmassa tapauksessa lajittelu voi puutteellisten astioiden vuoksi jäädä kokonaan tekemättä. Jos asunnoissa olisi sekajäteastian lisäksi lajitteluastiat ainakin paperille, kartongille, biojätteelle, lasille, metallille ja muoville, päätyisi sekajätteeseen enää hyvin vähän tai ollenkaan sinne kuulumatonta, kierrätyskelpoista materiaalia.

Kuva
Erilaisia jätteitä pöydällä

Onko asia sitten oikeasti näin? Onko asuntojen lajitteluastioiden lukumäärällä merkitystä asukkaiden lajitteluintoon? Asiaa testattiin alkuvuodesta 2020 Jyväskylän kaupungin Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –osahankkeen puitteissa. Tammi-helmikuun aikana Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry toteutti pienimuotoisen lajitteluastiakokeilun yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Kokeilun aikana testattiin, miten keittiön lajitteluastioiden päivittäminen asianmukaisiksi sekä asukkaille annettava jäteneuvonta vaikuttavat jätteiden lajitteluun ja syntyvän sekajätteen määrään taloyhtiössä.

Mukana kolme taloyhtiötä

Kokeilu oli osa Anne Suurosen Jyväskylän yliopistolle tekemää gradutyötä, jonka vuoksi se toteutettiin tutkimusasetelmana. Kokeiluun valittiin kolme mahdollisimman toistensa kaltaista taloyhtiötä rakennusvuoden, asuntojen lukumäärän sekä talon pihassa sijaitsevan sekajäteastiatyypin perusteella. Koeasetelmaa varten talot arvottiin siten, että yksi taloista oli varsinainen kokeilutalo, toinen oli vertailutalo ja kolmas kontrollitalo.

Kokeilutalon keittiöihin vaihdettiin uudet jäteastiavaunut, talon asukkaille jaettiin jäteneuvontamateriaalia ja järjestettiin jäteneuvontailta. Lisäksi roskakatoksen lajitteluohjeistusta päivitettiin. Vertailutalon asukkaille jaettiin jäteneuvontamateriaalia, järjestettiin jäteneuvontailta ja päivitettiin roskakatoksen lajitteluohjeistusta, mutta asuntoihin ei asennettu uusia jäteastioita. Kontrollitalossa ei tehty muutoksia, vaan sen avulla seurattiin lajittelun nykytilaa. Näin menetellen kokeilusta saatiin tutkimus, jossa verrattiin tehtyjen muutosten vaikutusta nykytilanteeseen.

Kuva
Lajitteluastiat eri jätteille
Jäteneuvonta on tärkeä osa kotien jätehuoltoa. Kuva: Paula Wilkman