Kilpailutuskalenteri

Jyväskylän kaupungin tarjouspyynnöt

Jyväskylän kaupungin julkaisemat tarjouspyynnöt löytyvät hankinnan arvosta riippuen sähköisesti eri kanavista.

Kilpailutuskalenterissa ilmoitetaan tulevista hankinnoista. Alla mainitut hankinnat tullaan alustavan arvion mukaan kilpailuttamaan vuoden 2019 aikana.


Konsernihallinto

Kilpailuttamispalvelut (yhteishankinnat)

Yhteyshenkilö: Jari Jaatinen p. 014 266 1407

 • Rautakauppatuotteet (valmistelu alkaa syksyllä 2018) (Jari Jaatinen)
 • Kopiointi- ja tulostuspalvelut sekä painopalvelut (valmistelu alkaa syksyllä 2018, sopimuskausi alkaa toukokuussa 2019) (Jari Jaatinen)

Elinkeinoyksikkö

Yhteyshenkilö: Risto Kovala

 • Pienhankintoina erinäisiä konsultti- ja asiantuntijapalveluita, tule kuulemaan lisää hankintamarkkinoille!

Perusturvan toimiala

Päivitetty 29.4.2019
Yhteyshenkilö: Janne Väisänen, p. 014 266 7624

Avoterveydenhuolto

 • Hammashoitohuoneiden kalusteet (kilpailutus v. 2019 aikana)
 • Hammastekniset laboratoriotyöt (kilpailutus alkuvuonna 2020)
 • Sydämen rasitustutkimukset (kilpailutus kesä-syksy 2019)
 • Sydämen ultraäänilaite (kilpailutus syksy 2019-talvi 2020)

Terveyskeskussairaala

 • Hoitajien mobiilikirjaus (loppuvuosi 2019)
  • arvo 50 000 - 80 000 € / vuosi
 • Ostettava sairaalahoito (syksy 2019)
  • 150 000 - 200 000 €/vuosi
 • Viikonloppujen sanelunpurku (kesä-alkusyksy 2020)
  • 35 000 - 40 000 €/vuosi
 • Sähköinen laiterekisteri (syksy 2019)
  • 24 000 € /vuosi

Sosiaalipalvelut

 • Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta (kesä-syksy 2019)
  • arvo 500 000 €/vuosi
 • Sosiaalihuoltolain mukainen asuminen (PETU-lautakunta päättää järjestämistavasta 5/19)
  • 1 000 000 €/vuosi

Vanhuspalvelut

 • Lääkkeiden koneellinen annosjakelu (tarjousten jättöaika toukokuussa 2019)
 • Sähköpyörät (pienhankintakilpailutus 5-6/2019)
  • arvo n. 20 000 €
 • Sähkölukot kotihoidon asiakkaille (kilpailutus v. 2019 aikana)
  • arvo n. 200 000 €

Sivistyksen toimiala

Päivitetty 23.4.2019

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Kangasvuoren ja Savulahden päiväkoti-koulujen uudisrakennusten, Mankolan yhtenäiskoulun ja Vesangan päiväkotikoulun laajennusten ns. ensikertainen kalustaminen niiltä osin, kuin ne eivät sisälly voimassaoleviin kaupungin puitesopimuksiin (yhteyshenkilöt Tarja Ahlqvist (varhaiskasvatus), Tuija Rasinen ja Sami Lahti (perusopetus))
  • lisäksi eri opetusvälineiden pienhankintoja: tekniseen työhön ja musiikkiin liittyvät tarvikkeet
 • Kuokkalan yhtenäiskoulun oppimistilojen varustaminen (Petri Palve)
  • taito- ja taideaineisiin liittyvät tavarahankinnat (pienhankintoja), joita ei voida tehdä voimassaolevien puitesopimusten kautta
 • Pienhankintakilpailutuksia liittyen ICT-investointeihin, esim. ohjelmointiin, robotiikkaan jne. (Jarkko Lampinen)
 • Koulu- ja päiväkotikuvaukset (Seppo Mäkinen, seppo.j.makinen@jyvaskyla.fi; Raisa Niskasaari)
  • kilpailutuksen valmistelua aloitetaan

Nuorisopalvelut

 • Taidetyöpajan välineistöä (Katariina Soanjärvi)

Jyväskylän kaupunginteatteri (Tuukka Toijanniemi)

 • Yleisöaulan kalusteet
 • Suuren näyttämön valot

Kirjastopalvelut

Yhteyshenkilö: Hanna Martikainen (hanna.t.martikainen@jyvaskyla.fi)

 • Tulostusjärjestelmä kirjaston asiakkaille
 • Palokan kalustepäivitykset, kirjastokalusteita

Liikuntapalvelut

Yhteyshenkilö: Jouni Arnberg

 • Latukone
  • kilpailutus käynnissä
 • Pienhankintoina mm. moottorikelkka, kehonkoostumusmittarit, hyppyrimäen pysyvä valaistus

Kaupunkirakenteen toimiala

Päivitetty 29.4.2019
Yhteyshenkilöt: Jukka Piispanen, p. 014 266 5133; Jari Lohi, p. 014 266 5124; Ari Tuovinen, p. 014 266 7593

 • Liikenne- ja viheralueet
  • YLLÄPITO (Jukka Piispanen)
   • Kaupunkipyöräjärjestelmä palveluhankintana (2-2,5 M€)
   • Ulkovalaistuksen keskussaneeraukset (n. 50 000 €)
   • Valaisinvaihtourakat 1-5 kpl (n. 20 000 €/kpl)
  • INVESTOINNIT (Jari Lohi)
   • Hikipolku, kadun- ja vesihuollon rakentaminen (n. 450 000 €)
   • Ritopohjantien kevyen liikenteen "baanan" saneeraus/rakentaminen välillä Heinäojantie - Norolantie (n. 500 000 €)
   • Korpilahden ulkovalaistusurakka (n. 100 000 €)
   • Tourujoen rakennussuunnitelma (n. 500 000 €)
   • Leikki- ja toimintapuistojen saneerauksia 7 kpl (yht. n. 800 000 €)
  • JOUKKO- JA PALVELULIIKENNE (Ari Tuovinen)
   • Kohde 4, sopimuskausi 7+3 vuotta (n. 2 200 000 €/vuosi)

Aluetekniikka-liikelaitos (Altek)

Päivitetty 23.4.2019 

Yhteyshenkilö: Teemu Liimatainen (p. 014 266 8157), Jari Rönkä (p. 014 266 8007), Timo Immonen (p. 014 266 8150), Jarmo Kauppila (p. 014 266 8119)

 • Louhintapalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä (kokonaisarvo n. 200 000 €/vuosi)
  • mm. Ampumaradantie 20 louhintaurakka (kilpailutus toukokuussa 2019), muut erillisurakat
 • Rakennusmateriaalien dynaaminen hankintajärjestelmä (kokonaisarvo n. 500 000 M€/vuosi)
  • rakentamiseen liittyvät rakenteet, tarvikkeet ja muut tuotteet
  • mm. salaojamateriaalit, eristemateriaalit, suodatinkankaat
 • Konepalveluiden hankinta (kokonaisarvo n. 2,0 M €/vuosi)
  • Uusi kilpailutus tulossa loppusyksyllä 2019 (puitejärjestely tai dynaaminen hankintajärjestelmä)
 • Kuljetuspalveluiden vuosisopimusten dynaaminen hankintajärjestelmä (kokonaisarvo n. 700 000 €/vuosi)
  • Sis. maarakentamisen maa- ja kiviaineskuljetukset
 • Kuljetuspalveluiden erillisurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä
  • tulossa uuteen kilpailutukseen v. 2019 aikana
 • Kiviaineksien dynaaminen hankintajärjestelmä
  • hiekoitusmateriaalien hankinta syksyllä 2019
 • Murskausurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä
  • Palokankaan murskausurakka
 • Talvikunnossapidon konetyöt (arvo noin 1 M€/vuosi)
  • Kilpailutukseen keväällä 2019
 • Kone- ja kuljetuskaluston hankinta
  • Kilpailutukseen v. 2019
 • Aurauspalvelut
  • kilpailutukseen keväällä 2019
 • Katuvalaistusurakat (n. 150 000 €/vuosi)
  • Pienhankintana

Tilapalvelu-liikelaitos

Yhteyshenkilöt: Ari Hämäläinen, p. 014 266 8236, Tuija Lepistö, p. 014 266 8251, Väinö Tuononen, p. 014 266 8255, Mauno Rein, p. 014 266 8248, Annika Viljakainen, p. 014 266 8259, Petteri Kontro, p. 014 266 0976

 • Turvajärjestelmät (n. 200.000 €) (Ari Hämäläinen)
 • Keljonkankaan yhtenäiskouluun liittyvät hankinnat (Mauno Rein)
  • TATE-valvonta (n. 100.000 €)
  • maanarakennusurakka (n. 1,5 milj. €)
  • RAK-urakka, PU-urakka, IV-urakka, sähköurakka (koko budjetti n. 23 milj. €)
 • Suunnitteluhankinnat (Tuija Lepistö)
  • Rakennuttajakonsultit ja työmaavalvonta puitesopimuksena (kilpailutus mahdollisimman pian)
  • Kustannussuunnittelun puitesopimus (kilpailutus mahdollisimman pian)
  • Arkkitehtisuunnittelu puitesopimus (kilpailutus mahdollisimman pian)
  • Rakennesuunnittelun puitesopimus (kilpailutus mahdollisimman pian)
  • Pohjarakennesuunnittelun puitesopimus (kilpailutus mahdollisimman pian)
  • Sähkösuunnittelun puitesopimus (kilpailutus mahdollisimman pian)
  • LVIA-suunnittelun puitesopimus (kilpailutus mahdollisimman pian)
 • Vesangan kouluun liittyvät hankinnat (kokonaisarvo 1 500 000 €) (Väinö Tuononen)
  • rakennusurakka
  • putkiurakka
  • IV-urakka
  • sähköurakka
 • Savulahden päiväkotikoulun siivouspalvelut (kilpailutus kevät 2019) (Annika Viljakainen)
 • Kortepohjan päiväkotikoulun tietomallikoordinaattori (Väinö Tuononen)
 • Maanrakennusurakoinnin hankintaa (Petteri Kontro)

Kylän Kattaus -liikelaitos

 • Työkengät, arvo n. 25 000 €
 • Yhteyshenkilö Sari Viinikainen, p. 014 266 8757

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA)

Yhteyshenkilöt: Vesa Moisio, p. 014 266 0838; Anssi Maaranen, p. 014 266 7093; Pasi Kolu, p. 014 266 0578
Päivitetty 23.4.2019

 • Kisakatu - Nisulankatu, peruskorjaus (kokonaisurakka) 10 Me (Pasi Kolu)
  • Peruskorjataan yhteensä seitsemän rakennusta neljän vuoden aikana useassa vaiheessa
  • Nisulankatu 21 A työn alla, kesto (A-C) syyskuuhun 2020 asti
  • Urakkalaskenta etenee vaiheittain Kisakatu 13:n osalta
 • Huoneisto- ja pienremontit 3 - 3,5 M€/vuosi
  • kilpailutus kesällä/syksyllä 2019
  • valitaan useita urakoitsijoita
 • Kodinkonehankinnat (ns. vaihtokoneet) 300 000 €/vuosi
 • Ylläpitävä kunnossapito ja vuosikorjaukset
  • Keittiöremontit  (1 600 000 €)
  • Huoneistojen kylpyhuone- ja saunaremontit  (700 000 €)
  • Vesikattoremontit (300 000  €)
  • Pihasaneeraus, Mesikämmen 4 (250 000 €)
  • Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen (350 000 €)
  • Ikkunoiden huoltomaalaus (130 000 €)
  • Julkisivujen maalaus- ja kunnostustyöt (700 000 €)
  • Perussäädöt ja lhj-saneeraukset (150 000 €)
  • PILP, 2 kpl
  • Vesikalusteiden uusiminen (200 000 €)
  • Rakennustekniset työt ulkoalueilla (100 000 €)
  • Vesikattotyöt (300 000 €)
  • Maalaustyöt, ulkovaippa (200 000 €)
  • Rakennustekniset työt, ulkovaippa (250 000 €)
  • Maalaus- ja kunnostyöt, sisäpuoliset (150 000 €)
  • Rakennustekniset työt, sisäpuoliset (350 000 €)
  • Elementtisaumojen kuntoarviot ja uusimiset (70 000 €)
  • Leikkialueiden saneeraukset (100 000 €)
  • Viheralueiden kunnostustyöt (40 000 €)
  • Piha-alueiden kunnostustyöt (200 000 €)
  • Salaoja- ja sv-järjestelmien huoltotyöt (10 000 €)
  • Ulkoalueiden varusteita ja kalusteita (13 000 €)
  • Pysäköintialueiden viivan maalaus (15 000 €)
  • Hissityöt (20 000 €)
  • Lukitustyöt (sarjoitus) (8 000 €)
  • Pientarvikehankintoja (30 000 €)
  • Putkityöt (17 000 €)
  • Sähkötyöt (95 000 €)
  • Koneet ja laitteet (35 000 €)

Jyväskylän Energia Oy

Päivitetty 2.5.2019

Yhteyshenkilö: Tuija Lehtonotko, tuija.lehtonotko@jenergia.fi

 • Kunnossapidon kaupintavaraston tarvikkeet (tarjouspyynnön valmistelu syksyllä 2019)
 • Eristystyöt (kilpailutus syksyllä 2019)
 • Telinetyöt (kilpailutus syksyllä 2019)
 • Veden, kaukolämmön ja sähköverkkojen rakentaminen ja kunnossapito (vuosisopimusten kilpailutus loppuvuodesta 2019)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK)

Päivitetty 2.5.2019

 • hoitotarvikkeiden kilpailutus tulossa v. 2019
 • erinäisiä pienhankintakilpailutuksia mm. ict-puoleen liittyen

Muita tulevia kilpailutuksia

KL Kuntahankinnat Oy:n meneillään olevia ja tulevia kilpailutuksia (linkki ohjautuu Kuntahankintojen sivuille)

Jyväskylän kaupungin tarjouspyynnöt

Jyväskylän kaupungin julkaisemat tarjouspyynnöt löytyvät hankinnan arvosta riippuen sähköisesti eri kanavista.