Kilpailutuskalenteri

Jyväskylän kaupungin tarjouspyynnöt

Jyväskylän kaupungin julkaisemat tarjouspyynnöt löytyvät hankinnan arvosta riippuen sähköisesti eri kanavista.

Kilpailutuskalenterissa ilmoitetaan tulevista hankinnoista. Alla mainitut hankinnat tullaan alustavan arvion mukaan kilpailuttamaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.


Konsernihallinto

Päivitetty 16.10.2019

Kilpailuttamispalvelut (yhteishankinnat)

 • Rautakauppatuotteet (tavara / EU  hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Jari Jaatinen p. 014 266 1407) 
 • Hygienia- ja vaihtomattopalvelut (tavara / EU hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Joona Kankainen p. 014 266 1980)
 • Vakuutusmeklaripalvelut (palvelu, kansallinen hankinta, 12/2019, yhteyshenkiö Janne Väisänen p. 014 266 7624) 
 • Sähkön hankkimiseen ja mittaamiseen liittyvät (palvelu / kansallinen hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkiö Joona Kankainen p. 014 266 1980) 
 • Työnohjauspalvelut (palvelu / EU hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Mari Sakala p. 014 266 8788)
 • Vartiointipalvelut (palvelu / EU hankinta, kevät 2020, yhteyshenkilö Janne Väisänen p. 014 266 7624)
 • Työasut ja suojavaatteet (tavara, EU hankinta, kesä - syksy 2020) yhteyshenkilö Mari Sakala p. 014 266 8788)
 • Pesu- ja puhdistusaineet (tavara / EU hankinta, syksy 2020, yhteyshenkilö Jari Jaatinen p. 014 266 1407)

Elinkeinoyksikkö

 • Erinäiset konsultti- ja asiantuntijapalvelut (palvelut, pienhankinnat, yhteyshenkilö Risto Kovala p. 014 266 4163)

Tietohallinto

 • IT asiantuntijapalvelut (useita pienhankintoja, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Ari Kuusio p. 014 266 1319)

Työllisyyspalvelut

 • Kuntouttava työtoiminta (EU-hankinta, 04/2020, yhteyshenkilö Hanna Lähteelä p.014 266 8890)

Viestintä, markkinointi ja matkailu

 • Mainosjakotuote- ja liikelahjakilpailutus (kansallinen hankinta, 02-03/2020, yhteyshenkilö Terhi Pekkarinen  p. 014 266 1563)
 • Kuvapankkikilpailutus (pienhankinta / kansallinen hankinta, 03-04/2020, yhteyshenkilö Terhi Pekkarinen p. 014 266 1563)

 


Perusturvan toimiala

Päivitetty 9.10.2019

Avoterveydenhuolto

 • Hammasteknisten töiden kilpailutus (tavara / EU hankinta, 12/2019, yhteyshenkilö Elina Tuppurainen p. 014 266 2268)
 • Vuokratyön kilpailutus suun terveydenhuoltoon (palvelu / EU hankinta, 12/2019, yhteyshenkilö Elina Tuppurainen p. 014 266 2268)
 • Sydämen ultraäänitutkimukset (palvelu / EU hankinta, kevät 2020, yhteyshenkilö Kari Mastokangas p. 014 266 2333) 
 • Yksilölliset apuvälineet; ortopediset jalkineet ja tukisukat/-hihat (tavara / EU hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Kari Mastokangas p. 014 266 2333) 
 • Intraoraaliskanneri ja instrumentteja suun terveydenhuoltoon (tavara / kansallinen hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Elina Tuppurainen p. 014 266 2268) 
 • Hammashuoneiden kalusteet (tavara / kansallinen hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Elina Tuppurainen p. 014 266 2268)
 • Sydämen ultraäänilaite (tavara / kansallinen hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Kari Mastokangas p. 014 266 2333)

Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Tukiperhetoiminta (palvelu / EU hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö, Virve Hongisto p. 014 266 1377) 
 • Valvotut tapaamiset (palvelu / EU hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilöt Virve Hongisto, Päivi Kalilainen p. 014 266 1377, 014 266 3600)

Sosiaalipalvelut

 • Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (palvelu / EU hankinta, 12/19, yhteyshenkilö Ritva Anttonen p. 014 266 3347)
 • Henkilökohtainen apu (palvelu / EU hankinta, alkuvuosi 2020, yhteyshenkilö Päivi Junnilainen p. 014 266 3636)                                    
 • Kehitysvammaisten asumispalvelut (palvelu / EU hankinta, alkuvuosi 2020, yhteyshenkilö Päivi Junnilainen p. 014 266 3636)                                                                         
 • Vammaisten hoitoapu (palvelu / EU hankinta, alkuvuosi 2020, yhteyshenkilö Päivi Junnilainen p. 014 266 3636)
 • Laitosmuotoinen perhekuntoutus (palvelu / EU hankinta), 03/2020, yhteyshenkilö Anne Seppälä p. 014 266 3447)                                                                                
 • Ammatilliset perhekodit (maakunnallinen, palvelu / EU hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Anne Seppälä p. 014 266 3447)                                          
 • Lastensuojelulaitosten kilpailutus (maakunnallinen, palvelu / EU hankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Anne Seppälä p. 014 266 3447) 

Terveyskeskussairaala

 • Hoitajien mobiilikirjaus (palvelu / kansallinen hankinta, 12/2019, yhteyshenkilöt Anne Kirmanen, Kati Seppänen p. 014 266 2401, 014 266 2400)
 • Viikonloppujen sanelunpurku (palvelu / EU hankinta, syksy 2020, yhteyshenkilöt Anne Kirmanen, Kati Seppänen p. 014 266 2401, 014 266 2400)
 • Sähköinen laiterekisteri (palvelu / EU hankinta, syksy 2020, yhteyshenkilöt Merja Hokkanen, Jorma Tervakoski p. 014 336 6805, 014 266 2797) 

Vanhuspalvelut

 • Tehostettu palveluasuminen (palvelu / EU hankinta, 12/19, yhteyshenkilöt Riitta Pylvänen/ Maarit Raappana p. 014 266 1630, 014 266 3634) 
 • Lääkkeiden koneellinen annosjakelu (palvelu / pienhankinta, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Kirsi Santama p. 014 266 3912) 

Sivistyksen toimiala

Päivitetty 9.10.2019

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Koulu- ja päiväkotikuvaukset (01/2020, yhteyshenkilö Seppo Mäkinen p. 014 266 4013)
 • Vesangan päiväkotikoulun taito- ja taideaineiden opetusvälineitä (pienhankintoja, 03/2020, yhteyshenkilö Joel Linna p. 014 266 4614)

Kulttuuri- ja liikunta

 • Teatterin näyttämön lavanostinjärjestelmän ja pyörönäyttämön modernisointi (urakka/kansallinen hankinta, kevät 03/2020, yhteyshenkilö Tuukka Toijanniemi p. 014 266 4921)
 • Liikunta-alueiden hoitokoneita (pienhankintoja, 03/2020, yhteyshenkilö liikuntapalvelut / Jouni Arnberg p. 014 266 4319)
 • Kylmälaitosten huoltopalvelu (palvelu / EU hankinta, 01/2020 yhteyshenkilö liikuntapalvelut / Arto Terho p. 014 266 8822) 
 • Uimahallien kemikaalit (palvelu / kansallinen hankinta, 06/2020, yhteyshenkilö liikuntapalvelut / Arto Terho p. 014 266 8822)

Kaupunkirakenteen toimiala

Päivitetty 11.11.2019

 • Joukkoliikenne, liikennöinti alue 4 (palvelu / EU hankinta, 11/2019, Joukkoliikenne, yhteyshenkilö Kari Ström p. 014 266 5139)
 • Kiviainesten hankinta varastoalueilta 2020 (tavara / EU hankinta, 11/2019, Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Kuljetuspalveluiden vuosisopimus 2020 (palvelu / EU hankinta, 11/2019, Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Joukkoliikenne, linjaston suunnittelu (palvelu / pienhankinta, 11/2019, Joukkoliikenne, yhteyshenkilö Kari Ström p. 014 266 5139)
 • Kone- ja kuljetuspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä (palvelu / EU hankinta, 11/2019-1/2020, Kunnossapito/Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Hankekohtaiset rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet (tavara / EU hankinta, 1/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Rönkä p. 014 266 8007)
 • Louhintapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä (urakka / EU hankinta, 1/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Pienet vihertyöt (urakka / kansallinen hankinta, 1/2020, Viherpalvelut, yhteyshenkilö Tuija Pajunen p.014 266 2048)
 • Pienet maanrakennustyöt (urakka / kansallinen hankinta, 1/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Lohi p. 014 266 5124)
 • Rekkamiehentien EJ/T -korttelin 20 louhinta: ympäristöluvan siirto, määräaikaisen vuokraoikeuden kilpailuttaminen sekä kiviainesten luovuttaminen toteuttajalle (urakka / kansallinen hankinta, 1/2020, yhteyshenkilö Jari Lämsä p. 014 266 4401)
 • Viheralueiden kunnossapitotyöt (palvelu / kansallinen hankinta, 1/2020, Viherpalvelut, yhteyshenkilö Tuija Pajunen p. 014 266 2048)
 • Ulkoleikkipaikka- ja lähiliikuntapaikkavälineiden hankinta (tavara / kansallinen hankinta, 1/2020, Viherpalvelut, yhteyshenkilö Tuija Pajunen p. 014 266 2048)
 • Konepalveluiden vuosisopimus 2020 (palvelu / EU hankinta, 1-2/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Rakennusmateriaalit- ja tarvikkeet (tavara / EU hankinta, 2/2020, Kunnossapito/Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Graniittisten reunakivien varastohankinta 2020 (tavara / EU hankinta, 2/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Valaistusurakat (urakka / kansallinen hankinta, 2/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Alueiden kesähoito (palvelu / EU hankinta, 03/2020, Alueiden hoito, yhteyshenkilö Timo Tillgren p. 014 266 8045) 
 • Kiviainesten dynaaminen hankintajärjestelmä (tavara / EU hankinta, 3/2020, Kunnossapito/Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Tuntihintaiset louhintapalvelut (urakka / EU hankinta, 3/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Teemu Liimatainen p. 014 266 8157)
 • Siltaisännöinti (palvelu / pienhankinta) 03/2020, Liikenne- ja viheralueet, yhteyshenkilö Tuula Smolander p. 014 266 5137) 
 • Työmaatilat (tavara / EU hankinta, 4/2020,  Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Rönkä p. 014 266 8007)
 • Työmaapalvelun pilvipalvelu (palvelu / EU hankinta, 6/2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Lohi p. 014 266 5124)
 • Kiviainekset toimitettuina kohteeseen 2020 (tavara / EU hankinta, useita vuonna 2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Rönkä p. 014 266 8007)
 • Erilliset kuljetusurakat (palvelu / EU hankinta, useita vuonna 2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Rönkä p. 014 266 8007)
 • Reunakivien ja betonikivien hankinnat (tavara / EU hankinta, useita vuonna 2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Rönkä p. 014 266 8007)
 • Louhintaurakat (useita erillisiä, urakka / EU hankinta, useita vuonna 2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Rönkä p. 014 266 8007)
 • Pienet erillisurakat (urakka / kansallinen hankinta, useita vuonna 2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Rönkä p. 014 266 8007)
 • Pienpurku-urakat (urakka / kansallinen hankinta, useita vuonna 2020), Tontit ja maanhallinta, yhteyshenkilö Risto Aavajoki  p. 014 266 0920)
 • Rakentamisen kokonaisurakat (urakka / kansallinen hankinta, useita vuonna 2020, Investoinnit, yhteyshenkilö Jari Lohi p. 014 266 5124)

Tilapalvelu-liikelaitos

Päivitetty 22.10.2019

 • Ilmanvaihdon suodattimet (tavara / EU hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Ari Hämäläinen p. 014 266 8236)
 • Kiinteistöjen lamput (tavara / EU hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Ari Hämäläinen p. 014 266 8236)
 • Kortepohjan koulu, purkutyöt (urakka / kansallinen hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Väinö Tuononen p. 014 266 8255) 
 • Energiakatselmukset 2020 (palvelu / kansallinen hankinta, 1/2020, yhteyshenkilö Tero Hirvelä p. 014 266 8232)
 • Ilmanvaihtotyöt (palvelu / EU hankinta, 1/2020, yhteyshenkilö Petteri Kontro p. 014 266 0976) 
 • Kylmälaitetyöt (palvelu / EU hankinta, 1/2020, yhteyshenkilö Petteri Kontro p. 014 266 0976)
 • Putkityöt (palvelu / EU hankinta, 1/2020, yhteyshenkilö Petteri Kontro p. 014 266 0976) 
 • Siivouspalvelut 2020 (palvelu / EU hankinta, 1/ 2020, yhteyshenkilö Annika Viljakainen p. 014 266 8259) 
 • Sähkötyöt (palvelu / EU hankinta, 1/2020, yhteyshenkilö Petteri Kontro p. 014 266 0976) 
 • Kiinteistönhoitopalvelut eteläinen alue (palvelu / EU hankinta, 3/2020, yhteyshenkilö Petteri Kontro p. 014 266 0976) 
 • Kiinteistönhoitopalvelut keskusta-alue (palvelu / EU hankinta, 3/2020, yhteyshenkilö Petteri Kontro p.014 266 0976) 
 • Kortepohjan koulu, rakennusurakka (urakka / EU hankinta, 05/2020, yhteyshenkilö Väinö Tuononen p. 014 266 8255) 
 • Kortepohjan koulu, putkiurakka (urakka / EU hankinta, 05/2020, yhteyshenkilö Väinö Tuononen p. 014 266 8255) 
 • Kortepohjan koulu, ilmanvaihtourakka (urakka / EU hankinta, 05/2020, yhteyshenkilö Väinö Tuononen p. 014 266 8255) 
 • Kortepohjan koulu, sähköurakka (urakka / EU hankinta, 05/2020 yhteyshenkilö Väinö Tuononen p. 014 266 8255) 
 • Vartiointipalvelut (palvelu / EU hankinta, 5/2020, yhteyshenkilö Petteri Kontro p. 014 266 0976) 
 • Maalaus- tasoite ja rappaustyöt (palvelu / EU hankinta, syksy/talvi 2019, yhteyshenkilö p. Petteri Kontro p. 014 266 0976) 
 • Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin pää- ja arkkitehtisuunnittelu (palvelu / EU hankinta, syksy/talvi 2019, yhteyshenkilö Tuija Lepistö p. 014 266 8251)
 • Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin rakennesuunnittelu (palvelu / EU hankinta, syksy/talvi 2019, yhteyshenkilö Tuija Lepistö p. 014 266 8251)
 • Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin LVIA-suunnittelu (palvelu / EU hankinta, syksy/talvi 2019, yhteyshenkilö Tuija Lepistö p. 014 266 8251)
 • Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin sähkösuunnittelu (palvelu / EU hankinta, syksy/talvi 2019, yhteyshenkilö Tuija Lepistö p. 014 266 8251)
 • Vuosikorjaus- ja kunnossapitotyöt (palvelu / EU hankinta, syksy/talvi 2019, yhteyshenkilö Petteri Kontro p. 014 266 0976) 
 • Pohjalammen uuden päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelu (palvelu / EU hankinta, talvi 2019-2020, yhteyshenkilö Mauno Rein p. 014 266 8248) 
 • Pohjalammen uuden päiväkodin rakennesuunnittelu (palvelu / EU hankinta, talvi 2019-2020, yhteyshenkilö Mauno Rein p. 014 266 8248) 
 • Pohjalammen uuden päiväkodin LVIA-suunnittelu (palvelu / EU hankinta, talvi 2019-2020, yhteyshenkilö Mauno Rein p. 014 266 8248) 
 • Pohjalammen uuden päiväkodin sähkösuunnittelu (palvelu / EU hankinta, talvi 2019-2020, yhteyshenkilö Mauno Rein p. 014 266 8248) 

Kylän Kattaus -liikelaitos

Päivitetty 22.10.2019

 • Ruuan kuljetukset (palvelu / kansallinen hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Sari Viinikainen p. 014 266 8757)

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA)

Päivitetty 7.10.2019

Yhteyshenkilöt: Vesa Moisio, p. 014 266 0838; Anssi Maaranen, p. 014 266 7093; Pasi Kolu, p. 014 266 0578

 • Kisakatu - Nisulankatu, peruskorjaus (kokonaisurakka) 10 Me (Pasi Kolu)
  • Peruskorjataan yhteensä seitsemän rakennusta neljän vuoden aikana useassa vaiheessa
  • Nisulankatu 21 A työn alla, kesto (A-C) syyskuuhun 2020 asti
  • Urakkalaskenta etenee vaiheittain Kisakatu 13:n osalta
 • Huoneisto- ja pienremontit 3 - 3,5 M€/vuosi
  • kilpailutus kesällä/syksyllä 2019
  • valitaan useita urakoitsijoita
 • Kodinkonehankinnat (ns. vaihtokoneet) 300 000 €/vuosi
 • Ylläpitävä kunnossapito ja vuosikorjaukset
  • Keittiöremontit  (1 600 000 €)
  • Huoneistojen kylpyhuone- ja saunaremontit  (700 000 €)
  • Pihasaneeraus, Mesikämmen 4 (250 000 €)
  • Perussäädöt ja lhj-saneeraukset (150 000 €)
  • PILP, 2 kpl
  • Vesikalusteiden uusiminen (200 000 €)
  • Lukitustyöt (sarjoitus) (8 000 €)
  • Pientarvikehankintoja (30 000 €)
  • Putkityöt (17 000 €)
  • Sähkötyöt (95 000 €)
  • Koneet ja laitteet (35 000 €)

Alva-yhtiöt Oy

Päivitetty 29.10.2019

 • Sähkön oston kilpailutus (tavara / EU hankinta, 10/2019, yhteyshenkilö Tuija Lehtonotko p. 0400 211 185)
 • Telinetyöt (palvelu / EU hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Tuija Lehtonotko p. 0400 211 185)
 • Imuautot, kuiva- ja märkäimut, prosessipesut (tavara / EU hankinta, 11/2019, yhteyshenkilö Tuija Lehtonotko p. 0400 211 185)    
 • Voimalaitosten lentotuhka (tavara / EU hankinta, 12/2019, yhteyshenkilö Tuija Lehtonotko p. 0400 211 185)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK)

Päivitetty 24.10.2019

 • Tilausajot / henkilökuljetuspalvelut (palvelu, kansallinen hankinta, kevät 2020, yhteyshenkilö Nina Kaari p. 040 670 3774)
 • ICT-hankinnat (palvelu, pienhankinnat, vuoden 2020 aikana, yhteyshenkilö Nina Kaari p. 040 670 3774)

Muita tulevia kilpailutuksia

KL Kuntahankinnat Oy:n meneillään olevia ja tulevia kilpailutuksia (linkki ohjautuu Kuntahankintojen sivuille)

Jyväskylän kaupungin tarjouspyynnöt

Jyväskylän kaupungin julkaisemat tarjouspyynnöt löytyvät hankinnan arvosta riippuen sähköisesti eri kanavista.