Skip to main content
Image
Kulttuuriaitan työpaja Ötökkämäinen matka Suomen luontoon Pupuhuhdan päiväkodissa

Kulttuuriaitan yhteistyöverkostoon kuuluvien yhdeksän kunnan lastenkulttuuritoiminnassa merkittävässä roolissa ovat tavoitteelliset kulttuuriopetus- tai kulttuurikasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen suunnattujen sisältöjen lisäksi lastenkulttuuria tarjotaan kaikissa kunnissa myös lapsiperheille, jotta lapset pääsevät omalle kulttuuripolulleen jo vauvasta lähtien.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kaikille kunnan tai alueen lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelmien tavoitteita

  • työväline kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen osana opetussuunnitelman mukaista opetusta
  • tuoda kulttuuri ja taiteet osaksi lapsen ja nuoren arkea
  • tarjota lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet tutustua ja osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuuripalveluihin
  • kasvattaa kulttuurin ymmärtämiseen ja arvostamiseen
  • tutustuttaa lapset ja nuoret eri kulttuureihin ja taiteen aloihin
  • luoda elinikäinen kulttuurisuhde – lapsista kasvaa aktiivisia kulttuurinkäyttäjiä ja -tuottajia
  • luovuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tueksi
  • opettaa havainnoimaan, aistimaan, soveltamaan, ilmaisemaan, tunnistamaan ja tuottamaan kulttuuria
  • mahdollistaa alueellisen kulttuuritarjonnan hyödyntäminen koulujen ja päiväkotien omissa kulttuuritapahtumissa

Kulttuuriaitta-alueen kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmat

Jyväskylä: Varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma, Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi 

Muurame: Varhaiskasvatuksen Kulttuurikaruselli ja kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuurikello

Hankasalmi: Lasten ja nuorten kulttuurisuunnitelma Kulttuuripolku

Toivakka: Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuurivakka

Uurainen: Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuuri-Kuukka

Laukaa: Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuurilaukka

Petäjävesi: Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuuritikkaat

Keuruu: Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuuriportaat

Multia: Kulttuurin portaat

Lisää tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi  
Mikä kulttuurikasvatussuunnitelma on? Miksi kulttuurikasvatussuunnitelma kannattaa laatia? Miten kulttuurikasvatussuunnitelma tehdään? 

Kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa 
Kulttuurikasvatussuunnitelmia on noin 115 Suomen kunnassa. Joissakin kunnissa kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat olleet jo pitkään käytössä osana perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.