Skip to main content
Image
Aurinkoenergiaa kerätään talon katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla.

15.10.2020

Image
Pohjanlammen päiväkoti, havainnekuva

Jyväskylän kaupungin Kuokkalan alueelle on varhaiskasvatuksen vuoden 2018 palveluverkkoselvityksen mukaisesti suunnitteilla uusi Pohjanlammen päiväkoti. Päiväkotirakennus on suunniteltu toteutettavan Jyväskylän kaupungin ensimmäisenä massiivipuukohteena Jyväskylän kaupunginvaltuuston 13.5.2019/§32 tekemän linjauksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti tuolloin, että vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena. Pohjanlammen päiväkoti pystytään toteuttamaan yksikerroksisena tontti- ja hankekokonsa puolesta, joten hanke on siten luonteva vaihtoehto massiivipuurakentamiselle. Lisäksi massiivipuurakenteinen päiväkoti sopii kyseiselle tontille kaupunkikuvallisesti erittäin hyvin viereinen ulkoilu- ja lähiliikunta-alue sekä ympäröivä luonto huomioiden. 

Puurunkoisen rakennuksen suunnittelun lähtökohtana oli käyttää mahdollisimman paljon puuta sekä runko- että väliseinäratkaisuissa, joten materiaaliksi on valittu CLT (Cross Laminated Timber). CLT massiivipuurakenteena mahdollistaa monipuolisimman puun käytön rakenteissa ja sen työstettävyys on helppoa. CLT:n valintaan vaikutti myös elementtien tehdastuotannon tuoma mittatarkkuus ja kohdekohtainen elementointimahdollisuus. Hankkeen laajuus on noin 2 800 brm2 ja kustannusarvio noin 9 000 000 € (alv 0 %). Rakennustyöt ajoittuisivat vuosille 2022 – 2023 ja päiväkodin toiminta alkaisi elokuussa 2023.

Pohjanlammen uusi päiväkoti rakentuu sijainniltaan keskeiselle paikalle ja on hyvin asiakkaiden saavutettavissa. Päiväkodin sijainti Kuokkalan yhtenäiskoulun vieressä helpottaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä lasten yhtenäisen kasvun ja opin polun mahdollistamisessa. Kuokkalan alueen päiväkodeista suuri osa on rakennettu 1990-luvulla ja ovat peruskorjauksen tarpeessa. Uusi päiväkoti tuo helpotusta näin myös alueen varhaiskasvatusjärjestelyihin. 

Pohjanlammen uusi päiväkoti tulisi toimimaan alueen vuoropäiväkotina ja se on mitoitettu noin 220 lapselle. Tilojen toiminnallinen suunnittelu on pohjautunut työparimallille, jossa kahdella työparilla on oma kotialue, joka sisältää leikki- ja lepohuoneet, pienryhmätilan sekä eteistilat pesuhuoneineen. Neljä työparia muodostaa kokonaisuuden, jolla on yhteinen märkäeteinen ja kuivaushuone. Leikkihuoneiden sijoittelussa on otettu huomioon tilojen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Osa rakennuksesta varustettaisiin vuoropäiväkodin käyttöön. Siellä tarvitaan perustoimintaa enemmän esim. eriytettyjä lepotiloja, olohuonemaista suurempaa tilaa sekä eteiskalustusta. 

Päiväkodin piha-alue on suunniteltu toimimaan monipuolisena oppimisympäristönä. Pihan ulkovarusteet tukevat ulkoliikuntaa ja ne valitaan kestävistä ja luontoystävällisistä materiaaleista. Piha-alueen suunnittelussa huomioidaan päiväkodin ja viereisen Kuokkalan yhtenäiskoulun yhteistyö, sekä myös tontin ulkopuolen ja päiväkodin pihan muodostaman lähiliikuntapuiston yhteiskäyttö. 

Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelma käsitellään sivistyslautakunnassa 21.10., Tilapalvelun johtokunnassa 17.11. ja kaupunginhallituksessa 7.12.2020.

Lisätietoja:
Jyväskylän Tilapalvelu, kiinteistöjohtaja Hannu Kantonen, p. 014 266 9657
Jyväskylän kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut, palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, p. 014 266 3269

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu