Skip to main content
Image
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

12.8.2020

Koulujen lukuvuosi pyörähti käyntiin ja toi 13 700 jyväskyläläistä lasta ja nuorta kesälaitumilta takaisin kouluun.
Image
Kypärämäen koulun 5A-luokan oppilaat siirtyivät koulun pihalle havainnollistamaan ympäristöopin sisältöjä.

Ensimmäisen luokan aloitti 1445 eppua ja seitsemännelle luokalle siirtyi 1490 oppilasta. Lukuvuonna 2020−2021 kaikkien arkeen uusia tuulia tuovat valtakunnalliset arviointikäytänteiden muutokset.

Yhdenvertaiset arviointi-käytänteet koko Suomeen

Arvioinnin tulee ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itse- ja vertaisarviointiin. Arviointi perustuu valtakunnallisiin hyvän osaamisen kriteereihin, oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja paikallisesti määriteltyihin, arviointia tukeviin taitotasotaulukoihin.

Arviointikäytänteiden uudistus yhdenmukaistaa arvioinnin perusteita ja kriteerejä koko maassa. Jatkossa oppilas saa numeroarvioinnin jo neljänneltä luokalta alkaen. Numeroarviointia ja sanallista arviointia on myös määritelty selkeämmin. Opetussuunnitelmassa erotellaan aiempaa tarkemmin formatiivinen eli oppimisen aikana annettava, oppimista tukeva ja ohjaava arviointi, sekä summatiivinen arviointi, joka puolestaan kuvaa osaamisen tasoa oppimiskokonaisuuden päätteeksi.

− Numeroarvioinnin aikaistamisen osalta muuttuu nyt vain asteikko, jolla oppilaan osaamista arvioidaan. Oppiainekohtaiset ja vuosiluokkaistetut tavoitteet sekä hyvän osaamisen kriteerit säilyvät alaluokilla ennallaan, kuvaa muutosta palveluesimies Minna Kuutti perusopetuspalveluista.

Arviointiuudistuksen toisessa vaiheessa saadaan tarkennetut päättöarvioinnin kriteerit yhdeksäsluokkalaisten päättöarviointiin. Yhdeksäsluokkalaiset saavat päättötodistukset uusien arviointikriteereiden mukaisesti keväällä 2022. Arviointikeskustelut säilyvät osana jatkuvaa arviointia.

− Oppilas saa palautetta oppimisesta pitkin lukuvuotta. Arviointikeskustelu on oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteistä arviointia ja keskustelut käydään jatkossakin vuosiluokilla 1−8 viikkojen 46−6 aikana, toteaa Minna Kuutti.

Noin 30 minuuttia kestävässä keskustelussa oppilas saa palautetta oppimisesta ja vahvuuksistaan. Huoltaja kuulee, missä vaiheessa lapsen oppiminen on ja millaisiin asioihin olisi hyvä kotona kiinnittää huomiota. Opettaja saa tietoja, miten oppimisen eteneminen näyttäytyy kotona ja miten vastuu omasta oppimisesta on kehittynyt.

Teksti: Minna Hakkarainen

Koulurakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti

  • Vesangan päiväkotikoulun laajennus on valmistunut. Laajennukseen valmistui opetussuunnitelman mukaisesti erilaisia siirtoseinien avulla muuntautuvia oppimisympäristöjä, kuten käsityön alue tekniselle ja tekstiilityölle, muuntautuva yleistila-opintori sekä luokka- ja eteistiloja.
     
  • Mankolan yhtenäiskoulun rakennustyöt jatkuvat vielä syyslukukauden ajan ja yhtenäiskoulun ensimmäisen luokan oppilaat käyvät koulua väistötiloissa Savulahden päiväkotikoululla.
     
  • Rakenteilla oleva Keljonkankaan yhtenäiskoulu otetaan käyttöön elokuussa 2021 ja Kortepohjan päiväkotikoulu elokuussa 2022.
Keywords: