Skip to main content

Kyllön ja Palokan hammashoitolassa toimii normaalin vastaanottotoiminnan ohessa uudenlainen toimintamalli, jossa kohtuullisen vähän hoitoa tarvitsevan aikuisen potilaan hammashoito pyritään tekemään yhdellä käynnillä alusta loppuun. Jos esimerkiksi potilaskäynnin alussa tehtävässä tutkimuksessa huomataan, että kipua aiheuttaneen lohjenneen hampaan lisäksi potilas tarvitsee hammaskivenpoistoa ja harjausneuvontaa, huoneeseen voidaan kutsua suuhygienisti tekemään hoito samalla käynnillä.

Tarkan vastaanottoajan sijaan potilaalle ilmoitetaan tunnin aikaikkuna

Toimintamallissa on 10 identtistä hoitohuonetta, joissa hoitohenkilökunta siirtyy huoneesta toiseen kunkin potilaan hoitotarpeen mukaan. Henkilökunnan työaika pyritään näin saamaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, mutta potilaan ei tarvitse siirtyä tai odottaa hoitoaan.

Hammashoitolaan aikaa varaavalle potilaalle muutos näkyy siten, että hänelle annetaan tarkan vastaanottoajan sijaan tunnin aikaikkuna, jonka aikana hänet pyydetään tekstiviestillä hammashoitolaan. Tarkka vastaanottoaika lähetetään potilaalle tekstiviestillä 30 minuuttia ennen vastaanottoajan alkamista.

Esimerkki: Potilaalle ilmoitetaan, että vastaanottoaika on tiettynä päivänä kello 13–14 välisenä aikana. Päivän aikana Palokan hammashoitolassa hoidetaan potilaita siten, että järjestelmästä nähdään henkilökunnan vapautuvan aiemmin tulleiden potilaiden hoidosta kello 13.45. Tällöin potilaalle lähetetään tekstiviesti kello 13.15 ja pyydetään häntä tulemaan hammashoitolaan kello 13.45 mennessä. Näin hoito voidaan aloittaa.

Kun potilas saapuu hammashoitolaan, hänelle tehdään vaivan edellyttämä tutkimus. Tutkimuksen perusteella sovitaan, mitä käynnin aikana tehdään. Samalla kun sovitaan hoidoista, pystytään kertomaan myös se, kauanko hoitokäynnin arvioidaan kestävän.

  Hoito on samanhintaista kuin muillakin vastaanottokäynneillä

  Potilas maksaa hoidosta saman verran kuin muulloinkin Jyten hammashoitolan palveluita käyttäessään. Käyntimaksun lisäksi peritään maksu niistä toimenpiteistä, joita käynnin aikana tehdään.

  Toimenpiteistä perittävät maksut  perustuvat valtakunnalliseen maksuasetukseen.

  Palvelu sopii sinulle, jos

  • olet aikuinen
  • sinulla on mahdollisuus tulla vastaanotolle joustavasti ilmoitetun tunnin aikana
  • sinulla on mahdollisuus vastaanottaa tieto vastaanottoajasta matkapuhelimeesi tekstiviestinä
  • voit olla hoidettavana tarvittaessa normaalia vastaanottokäyntiä pidemmän ajan

  Palvelu ei sovi sinulle, jos

  • et pysty siirtymään joustavasti vastaanotolle ilmoitetun tunnin aikana
  • käytössäsi ei ole matkapuhelinta
  • ​haluat juuri tietylle hammaslääkärille tai suuhygienistille
  • olet erikoishammashoidon asiakas (esim. oikomishoito, kliininen erikoishoito tai suukirurgia)