Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittely

Kaupunginvaltuusto kävi lähetekeskustelun vuoden 2020 talousarviosta. Kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvioesitys löytyy osoitteesta
https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio

Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2020

Vuodesta 2014 lähtien Jyväskylän kaupungin veroprosentti on ollut 20,00 %.
Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2020 tuloveroprosentti on 20,00 prosenttia.

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2020

Kaupunginvaltuusto päättiä, että kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 pidetään kuluvan vuoden tasolla ja määrätään seuraavasti:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
  • vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,55
  • muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55
  • voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti 3,10
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00.

Syksyn 2019 talousarviomuutokset

Kaupunginvaltuusto
1.hyväksyi esitetyt syksyn 2019 talousarviomuutokset ja
2.nostaa talousarvion yhteydessä vuodelle 2019 päätetyn lyhyen rahan limitin 140 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon kaupungin rahoitustarpeiden kattamiseksi.

Kaupunginvaltuuston kokoukset keväällä 2020

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
-Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä:
3.2., 16.3., 27.4., 11.5. (kokous pidetään tarvittaessa tai vaihtoehtoisesti seminaari) ja 8.6.
-Valtuuston seminaarit pidetään maanantaipäivinä 20.1. ja 2.3. kello 17.00. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous (esimerkiksi kaavoitukseen liittyen), jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
-Valtuuston koulutus O365:n käyttöönottoon liittyen pidetään maanantaina 27.1. kello 17.00. Lautakunnille, jaostoille ja johtokunnille pidetään tammi-helmikuun aikana samansisältöinen koulutus. Lautakunnassa, jaostossa tai johtokunnassa olevat valtuutetut tai varavaltuutetut osallistuvat ensisijaisesti niihin koulutuksiin tila- ja resurssointijärjestelyjen vuoksi.
-Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
-Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Nuorisovaltuuston pyyntö pysyvästä paikasta kaupunginvaltuustoon hyväksyttiin

Nuorisovaltuusto on pyytänyt yhtä puhe- ja läsnäolo-oikeudellista paikkaa kaupunginvaltuustoon sekä hänelle varajäsentä.

Valtuutettu Johanna Karjula (KESK) esitti Touko Aallon (VIHR) ja useiden muiden kannattamana, että nuorisovaltuuston edustajalle myönnetään yhdelle  edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus ja hänelle varajäsen.
Valtuutettu Irma Hirsjärvi (VAS) esitti Jukka Hämäläisen (SDP) kannattamana, että selvitetään laajempi nuorten äänen kuuluminen valtuustossa.

Ensimmäisessä äänestyksessä asetettiin vastakkain Karjulan ja Hirsjärven esitykset. Näistä eteenpäin seuraavaan äänestykseen jatkoi Karjulan esitys äänin 38-26-1-2. Toisessa äänestyksessä asetettiin vastakkain kaupunginhallituksen pohjaesitys ja Karjulan esitys, joista Karjulan esitys voitti äänin 31-34-0-2.

Äänestyksen tuloksena valtuusto päätti myöntää yhdelle nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeudellisen paikan kaupunginvaltuustoon sekä hänelle varajäsenen.

Kangasrinteen (Huhta 4) asemakaavanmuutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/928

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 22.5.2019 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon.

Sidonnaisuudet

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi päätösliitteissä olevat kuntalain 84 §:n tarkoittamat 10.10.2019 mennessä annetut sidonnaisuudet ja sidonnaisuuksiin liittyvät muutokset ja täydennykset.

Eron myöntäminen Mauri Pekkariselle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:
1.Kaupunginvaltuusto myönsi Mauri Pekkariselle eron 1.1.2020 alkaen valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Jyri Ylönen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2.Kaupunginvaltuusto myönsi Mauri Pekkariselle eron 1.1.2020 alkaen Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Eino Lahtisen.

Eron myöntäminen Harri Kupariselle käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja uuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuusto myöntää Harri Kupariselle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen lautamieheksi Kati Kytömaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Kaupunginvaltuuston kokouksen videointi on katsottavissa osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltu...

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, p. 050 368 7558