Jyväskylä on kasvava, Suomen viidenneksi merkittävin kasvukeskus, jolla on hyvä maine ja imago. Miksi tarvitaan kaupunkibrändin kirkastamista ja mitä sillä tavoitellaan?

Olemme selvittäneet, että Jyväskylän osaamisen kärjet eivät ole riittävästi tiedossa. Tämän vuoksi tavoitteena onkin Jyväskylän näkyvyyden vahvistaminen valtakunnallisesti ja jatkossa enemmän myös kansainvälisesti.
 
– Jyväskylä ei saa tällä hetkellä sitä julkisuutta, jonka se elinvoimansa ja kokonsa puolesta ansaitsisi. Tämän muuttaminen tarvitsee entistä näkyvämpää brändityötä. Jyväskylä on kasvanut yli 25 000 asukkaan verran 2000-luvulla ja Jyväskylän asema Suomen 7. suurimpana kaupunkina vahvistuu entisestään, sanoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.
 
Brändityö liittyy kiinteästi Jyväskylän kasvun, elinvoiman ja menestyksen lisäämiseen. Työn perustana ovat kaupunkistrategia ja edunvalvonnan tavoitteet. Brändityön avulla tarkennetaan Jyväskylän erottautumistekijät, joita tulee tuoda nykyistä enemmän esille. Samoin valitaan kohderyhmät, joita brändityöllä erityisesti tavoitellaan. Nämä kohderyhmät halutaan saada kiinnostumaan Jyväskylästä myönteisessä mielessä.
 
– Brändityön tavoitteena on nostaa esille asioita, jotka erottavat meidät muista kaupungeista. Kaupungin brändin vahvistaminen ja tavoitteiden kirkastaminen on pitkäjänteistä työtä. Yksittäisten kampanjoiden sijaan kyseessä on usean vuoden mittainen strateginen työ, kertoo Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää.

Jyväskyläläinen sydämen sivistys

Jyväskylän brändityön keskeiset elementit on koottu erilliseen, juuri valmistuneeseen brändidokumenttiin. Lähtökohtana on ”Kasvava ja kansainvälinen arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki.” Brändin ydin ja Jyväskylän erottava tekijä on ajassa elävä sivistys. Uusi sivistys on arvoista nousevaa ja ihmislähtöistä tulevaisuuteen katsomista, uutta ajattelua, innovaatioita ja hyvinvoinnin lisäämistä. Näin syntyy raikasta ajattelua, edelläkävijyyttä ja uudistumiskykyä – liikettä.
 
Jyväskyläläisyyden tiivistävät adjektiivit ovat humaani, ratkaisukeskeinen ja kunnianhimoinen ja brändin sävy on rohkea, ihmisläheinen, hyväntuulinen ja innostava.
 
– Brändi rakentuu kaikissa kohtaamisissa ja kokoaa mielikuvat. Jyväskylän brändiä rakentavat kaupunkiorganisaation lisäksi kaikki paikkakunnan toimijat, yritykset, oppilaitokset, harrastusporukat, järjestöt ja seurat sekä asukkaat ja julkiset toimijat. Siis kaikki nykyiset jyväskyläläiset, mutta yhtä lailla kaikki täällä opiskelleet, asuneet ja eläneet, jotka tuntevat Jyväskylän kotiseuduksi tai tärkeäksi paikkakunnaksi. Myös median merkitys paikkakunnasta syntyvässä mielikuvassa on tärkeä. Siksipä lähdemme loppusyksyn aikana kysymään eri tahoilta, miltä brändin sisällöt nyt tuntuvat ja mitä meidän on hyvä ottaa huomioon, kun ryhdymme tarkemmin suunnittelemaan ja kohdentamaan markkinointia, lisää viestintäjohtaja Helinä Mäenpää.

Jyväskylässä riittää vahvuuksia

Jyväskylä on tunnettu yliopisto-, koulutus- ja opiskelijakaupunki, Suomen liikuntapääkaupunki ja maailman Alvar Aalto -pääkaupunki. Jyväskylä on kaupunkiympäristön suunnittelun edelläkävijä ja resurssiviisas kaupunki.

Vuosi toisensa perään Jyväskylä saa kuntien imagotutkimuksissa hyvä arvosanan, kokonaisvaikutelmaltaan jopa vertailukaupunkien parhaan. Samoin Jyväskylän yrittäjämyönteisyys saa paljon kiitosta.

Muuttohalukkuustutkimuksissa Jyväskylä on vuosi toisensa jälkeen kärkisijoilla. Jyväskylässä on hyvät palvelut, hieno luonto ja paljon kiinnostavia asioita ja elämyksiä.
 
Kaikesta huolimatta Jyväskylä mielletään usein kokoaan pienemmäksi. ”Kiva, mutta ei kovin erottautuva.” Nuorekkuus, elinvoimaisuus ja suvaitsevaisuus liitetään vahvasti Jyväskylään, mutta Jyväskylää ei kuitenkaan nähdä rohkeana ja omaleimaisena edelläkävijänä. Siksipä on ollut syytä tarttua toimeen.
 
Brändidokumentti ei anna valmiita lauseita tai ”sanoja suuhun”, vaan oivalluksen vahvuuksista ja asioista, joiden avulla Jyväskylä on kaupungistuvassa Suomessa kasvava ja erityisen kiinnostava kaupunki.
 
Tervetuloa tutustumaan brändidokumenttiin: https://www.jyvaskyla.fi/viestinta/jyvaskyla-brandi
Sivulta löytyy myös video, jossa brändidokumentti esitellään Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 30.9.2019.
Lokakuun aikana kaupungin www-sivulle tulee brändiin liittyvä avoin kysely, johon kuka tahansa voi vastata.
 
Lisätietoja
Jyväskylän kaupunki
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501, 050 3362 819
viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, p. 050 5487422

(Kuva: Kuokkalan silta, kuvaaja Atacan Ergin.)