Eron myöntäminen Mari Kyllöselle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1.Kaupunginvaltuusto myönsi Mari Kyllöselle eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousi kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Terhi Pulli valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2.Kaupunginvaltuusto myönsi Mari Kyllöselle eron perusturvalautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Caius Forsbergin sekä nimeäsi hänet uudeksi varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3.Kaupunginvaltuusto myönsi Mari Kyllöselle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Reetta Nummelinin maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Reetta Nummelinin tilalle maakuntavaltuustoon varajäseneksi valittiin Terhi Pulli.
 
4.Kaupunginvaltuusto myönsi Mari Kyllöselle eron Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Katja Isomöttösen yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Heli Kaunismaalle käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja uuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuusto myönsi Heli Kaunismaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Virpi Kaukon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Joonas Köntän (Kesk.) ja Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite liikuntaprosentti-periaate osaksi julkista rakentamista

Joonas Könttä, Jyväskylän Keskustan valtuustoryhmä sekä muita allekirjoittajia on tehnyt valtuustoaloitteen 18.3.2019 ”Liikuntaprosenttiperiaatteen käyttöön ottamisesta julkiseen rakentamiseen”.
 
Vastauksessa todetaan mm. että Liikuntapääkaupunki on Jyväskylän kaupungin yksi neljästä strategisesta valinnasta. Jyväskylä toteuttaa liikuntapääkaupunki-strategiaa hyvin monialaisesti merkittävillä panostuksilla. Liikuntaprosentti-periaatetta luontevampi tapa on käyttää resursseja kohteisiin ja hankkeisiin, joissa niiden vaikuttavuus arvioidaan liikunnan ja hyvinvoinnin kannalta kokonaisuutena parhaimmaksi.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Ilona Helteen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Kuntien kestävän kehityksen indikaattoreista ja seurantatyökalun käyttöönotosta

Ilona Helle (Vihr.) ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 18.3.2019 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Jyväskylä tekee uuden Jyväskylän kaupungin kaupunkistrategiaa tukevan kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen Resurssien viisas käyttö tai Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat -strategiakärjen osalta ja ottaa käyttöönsä kestävän kehityksen seurantatyökalun sekä raportoi valtuustolle Jyväskylän kaupungin edistymistä kestävän kehityksen eri osa-alueilla.
 
Vastauksessa todetaan, että Jyväskylä on ollut kehittämässä MayorsIndicators-palvelua palveluntuottajan Benviroc Oy:n kanssa vuonna 2018 ja palvelu on koekäytössä vuoden 2019. Palveluun liittyvää raportointityökalua kehitetään vuoden 2019 aikana. Koekäytön aikana selvitetään missä laajuudessa palvelua voidaan hyödyntää kaupungin raportoinnissa.
Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.6.2019. Ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan asetettujen indikaattorien avulla. Osa indikaattoreista vastaa suoraan MayorsIndicators-palvelun tuottamaa indikaattoritietoa.
Vaikka seurantatyökalu on jo kaupungin käytössä, Jyväskylä tekee vähintään yhden uuden Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman mukaisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen ja ilmoittaa sen Sitoumus2050-hankkeeseen vuoden 2019 aikana.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Ensimmäinen kyselytunti vanhuspalveluista

Valtuuston ensimmäisen kyselytunnin aiheena oli vanhuspalvelut.
 
Videotallenne valtuuston kokouksesta ja kyselytunnista löytyy osoitteesta:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltu...


Esityslista:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...
 
Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 0442848504