Skip to main content
Image
Investoinnit   
    
 TA+M 2019EnnustePoikkeama 
1 000 euroa 2019enn./TAM
Maa-ja vesialueet6 000,06 000,00,0
    
Urheilu- ja retkeilyalueet4 473,02 563,0-1 910,0
    
Katupalvelut24 415,024 415,00,0
Viherpalvelut3 707,03 707,00,0
Satamapalvelut100,0100,00,0
Yhdyskuntarakentaminen28 222,028 222,00,0
Yhdyskuntarakentaminen, tulot0,050,050,0
    
Talonrakennus37 049,033 254,0-3 795,0
Talonrakennus, tulot0,00,00,0
    
Konsernihallinto2 187,61 687,6-500,0
Perusturvan toimiala136,0136,00,0
Kasvun ja oppimisen palvelut4 051,04 201,0150,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut2 434,02 929,0495,0
Kaupunkirakenteen toimiala1 311,01 311,00,0
Irtainomaisuus yhteensä10 119,610 264,6145,0
    
Osakkeet ja osuudet10 200,0750,0-9 450,0
    
Altek Aluetekniikka145,0145,00,0
Keski-Suomen Pelastuslaitos1 931,71 931,70,0
Liikelaitokset yhteensä2 076,72 076,70,0
Liikelaitokset, tulot590,0590,00,0
    
Maan myyntitulot 4 000,01 500,0-2 500,0
    
    
Investointimenot yhteensä98 140,383 130,3-15 010,0
Investointitulot yhteensä4 590,02 140,0-2 450,0
    

Vuoden 2019 investointimenoja korotettiin kevään talousarviomuutoksissa 15,4 miljoonalla eurolla. Korotus on vuonna 2018 toteutumatta jääneiden investointimenojen uudelleenbudjetointeja. 

Tämänhetkisen ennusteen mukaan investointimenot ovat jäämässä noin 15,0 miljoonaa euroa alle talousarvion. Hipposhankkeen siirtymisen johdosta urheilualueisiin sekä sijoituksiin varatuista investointimenoista, yhteensä 11,5 miljoonaa euroa jää tältä vuodelta käyttämättä. 

Talonrakennusinvestointien toteumaennuste on 3,8 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Kahteen investointikohteeseen tullaan esittämään uudelleenbudjetointeja vuodelle 2020. Uudelleenbudjetoitavat hankkeet ovat Keljonkankaan yhtenäiskoulun uudisrakennus 3,0 miljoonaa euroa sekä teatterin ja kaupungintalon ulkopuoliset työt 0,8 miljoonaa euroa.

Irtaimen käyttöomaisuuden ICT-investointeihin varatuista määrärahoista on jäämässä käyttämättä 0,5 miljoonaa euroa. Sivistyksen toimialalla irtaimen käyttöomaisuuden investointeja lisää erityisesti Keski-Suomen museon perusnäyttelyn rakenteiden rakentamiskustannukset sekä kouluihin ja päiväkoteihin varattujen kalustusmäärärahojen ylittyminen.

Maan myyntitulot ovat jäämässä 2,5 miljoonaa euroa alle talousarvion johtuen talousarvion liian suuresta myyntivoittoarviosta.