Skip to main content

2.12.2022

Image
Linkki Vaasankadun risteyksessä. Image Jiri Halttunen
Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan kokoontuu torstaina 8.12. päättämään Linkki-paikallisliikenteen asioista.

 

Keskeinen kokouksessa käsiteltävä asia on joukkoliikenteen arvonlisäveron tilapäinen poistaminen ja edun siirtäminen lipputuotteiden hintoihin.

Suomen hallitus on vuoden 2023 talousarvioneuvotteluissa hakenut keinoja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi voimakkaan inflaation aikana ja esittänyt henkilökuljetusten kuluttajahintojen alentamista. Alennus on päätetty toteuttaa vapauttamalla kotimaan henkilökuljetukset määräaikaisesti eli 1.1.-30.4.2023 arvonlisäverosta, joka joukkoliikennelipuissa on 10 %.

Arvonlisäveroalen hyödyntämisen yhtenä vaihtoehtona kaupunkiseutujen joukkoliikenteessä on laskea asiakashintoja suunnilleen arvonlisäveron verran. Toinen vaihtoehto on pitää ne ennallaan ja käyttää etu liikenteen nousevien kustannusten kompensointiin. Osa Suomen kaupunkiseuduista on päättänyt hyödyntää arvonlisäveroalen jättämällä alkuvuodelle 2023 suunnittelemansa lippuhintojen korotukset tekemättä, tai tekemällä ne maltillisempina kuin ilman veroalea.

Jyväskylän seudulla arvonlisäveron väliaikainen poisto esitetään toteutettavaksi asiakkaiden kannalta myönteisellä tavalla. Asiakashintojen laskemisen ei uskota merkittävästi vähentävän kertyviä lipputuloja. Tulojen ennakoidaan jopa lievästi kasvavan halvempien lipputuotteiden ja lisääntyvän matkustuksen myötä. Esityksen mukaan Jyväskylän seudulla kannattaa arvioida pitkäaikaisia vaikutuksia joukkoliikenteen käyttöön ja matkustuksen lisääntymiseen. Tästä näkökulmasta edun siirtäminen asiakashintoihin nähdään hyvänä vaihtoehtona.

Joukkoliikennelautakunta saa käsiteltäväkseen ehdotuksen, jossa esitetään arvonlisäveron tilapäisen poiston vaikutusten kohdentamista lippujen asiakashintoihin. Asiakashintoja ehdotetaan alennettavaksi arvonlisäveron muutoksen mukaisesti, mikä tarkoittaa kausilippuhintojen alentamista noin 10 prosentilla pyöristäen tasasummiin. Muissa lipputuotteissa alennus tarkoittaa noin 9–10 prosentin alennusta siten, että asiakashinnat pyöristetään lähimpään 5 tai 10 senttiin. Halvemmat hinnat olisivat voimassa koko määräaikaisen alv-aleajan, eli 1.1.–30.4.2023.

Kokouksen esityslista

Kokouksen koko esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi