Skip to main content
Image
Ratamon näyttely, Hanna Råst

 

Image
Ratamon näyttely Hanna Råst

Hanna Råst, sarjasta Aftermath 

25.7.–18.8.2019

Aftermath näyttely käsittelee historioiden, muistojen ja narratiivin hajoamista valokuvallisen materiaalin kautta. Näyttelyn nimi itsessään viittaa jälkiseurauksiin, jossa kuvaa manipuloidaan ja irroitetaan alkuperäisestä kontekstistaan. Kuvat ovat itse otettuja, perhealbumikuvastoa ja löydettyjä valokuvia. Moneen kertaan kierrätettyinä ne sulautuvat lopulta yhteen kadottaen alkuperänsä.

Historiat ja muistot, jotka liittyvät näihin kuviin, muokkautuvat uusiksi ja alkavat kertoa vaihtoehtoista tarinaa. Tämä muuttaa myös käsitystämme tekijän merkityksestä.

Råstin työskentelytekniikka vaihtelee kollaasista skannografiaan, digitaaliseen kuvamanipulointiin ja valokuvan rikkomiseen sille vierailla tekniikoilla, kuten äänenkäsittelyohjelmalla. Kysymykset siitä miten kuva muuttaa muotoaan, tai jättää vain jälkiä itsestään ovat tekemisen keskiössä. Kuvan pirstaloituminen viittaa myös nykyvalokuvan tilaan, jossa se käy läpi loputtomia uudelleen muokkauksia, jakamisia ja käyttöjä eri asiayhteyksissä. Råstia kiinnostaa miten kuvan merkitys muuttuu kun sitä muokataan, tai kun kuvamateriaali muuntuu videoksi tai veistokseksi.

Näyttelyssä nähtävät teokset ovat jatkumoa työskentelylle, jossa Råst tutkii valokuvan rajapintoja, sen yhteyttä muistoihin ja mitä kaikkea valokuva voi lopulta olla. Valokuvallinen materiaali venyy omaksuen uusia muotoja, sekä haastaa meitä uudelleen tulkitsemaan ja katsomaan kuvaa. Millainen merkitys kuvilla on tänä päivänä erilaisten viestien, muistojen ja kertomusten luojana? Näyttely on kokoelma muovautuneita valokuvia, jotka eivät enää viittaa mihinkään tiettyyn hetkeen tai tapahtumaan, vaan muodostavat uusia, kuviteltuja historioita.

Bio

Hanna Råst (s1986) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka hyödyntää valokuvaa teoksiensa pohjamateriaalina. Lopputulokset vaihtelevat kollaasista videoon, veistoksiin ja tekstipohjaisiin muotoihin. Råstia kiinnostaa valokuvan marginaalisuus ja valokuvallisen materiaalin venyttäminen ylitse sen omien, tavanomaisten rajojen. Råstia kiinnostaa etenkin kysymykset siitä, mitä kaikkea valokuva voi lopulta olla ja miten niitä tulkitsemme. Valokuvalla on myös vahva kytkös muistoihin. Tätä yhteyttä Råst käyttää hyödykseen leikittelemällä toden ja fiktion välillä, usein kyseenalaistaen valokuvan asemaa toden ja muistojen toisintajana. Råstin töissä valokuva pirstaloituu tai jättää vain jälkiä itsestään. Niissä yhdistyvät käsityksemme siitä millaisia näkemisen ja katsomisen, mutta toisaalta myös muistamisen kokemukset ovat. Råstin tavoitteena on saada katsoja pohtimaan omaa käsitystään havainnosta ja muistoista, sekä pohtimaan tarkemmin kuvien ja historian merkitystä. Teoksissa jokin ikäänkuin  liikahtaa pois paikoiltaan ja saa meidät katsomaan uudelleen.

www.hannarast.com/

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus