Skip to main content
Image
Verotulot 2019     
 TPTATPEPoikkeama (TPE-TAM)
milj. euroa201820192019%
Ennakonpidätykset417,9433,8430,0-3,8-0,9 %
Tilitykset edelliseltä vuodelta45,928,128,20,10,4 %
Yhteensä463,8461,9458,2-3,7-0,8 %
Maksuunpanotilitys-47,5-11,9-15,0-3,126,1 %
Aikaisempien vuosien tilitykset22,516,416,90,53,0 %
Kunnallisverot438,8466,4460,1-6,3-1,4 %
      
Yhteisövero25,927,927,7-0,2-0,9 %
      
Kiinteistövero49,051,052,01,02,0 %
      
Yhteensä513,8545,3539,8-5,5-1,0 %

Verotulojen kokonaiskertymän arvioidaan olevan 539,8 miljoona euroa ja toteutuvan siten 5,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä. Arvio perustuu koko maata koskeviin laskeneisiin verokertymäarvioihin sekä Jyväskylän kaupungin vuoden 2018 tarkentuneisiin tulokehitystietoihin. Verotulojen kertymän ennakoidaan olevan 26,0 miljoonaa euroa (5,1 %) edellisvuotta enemmän.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 460,1 miljoonaa euroa, mikä on 21,3 miljoonaa euroa (4,9 %) edellisvuotta enemmän. Talousarvioon nähden kunnallisverot ovat toteutumassa 6,3 miljoonaa euroa pienempänä.

Kiinteistöverojen kertymäksi arvioidaan 52,0 miljoonaa euroa, mikä on 3,0 miljoonaa euroa (6,1 %) edellisvuoden toteumaa suurempi. Toteutuessaan ennakoidusti, kiinteistöveroja kertyy 1,0 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Yhteisöverojen arvioitu kertymä 27,7 miljoonaa euroa on 1,8 miljoonaa euroa (6,8 %) edellisvuoden toteumaa suurempi. Talousarvioon nähden yhteisöverot ovat toteutumassa 0,2 miljoonaa euroa pienempänä.

 

Image

 

Image

 

 

Image