Skip to main content
Image
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

      

KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2018 
   
TULOTMilj. euroa%
Toiminta  
Toimintatuotot175,519,3 %
Verotulot513,856,5 %
Valtionosuudet173,519,1 %
Korkotuotot8,91,0 %
Muut rahoitustuotot11,81,3 %
Satunnaiset tuotot0,00,0 %
Tulorahoituksen korjauserät  
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot-16,1-1,8 %
Investoinnit  
Rahoitusosuudet investointimenoihin1,70,2 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot18,42,0 %
Rahoitustoiminta  
Antolainasaamisten vähennykset2,40,3 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys20,02,2 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys0,00,0 %
Kokonaistulot yhteensä909,9100,0 %
   
MENOT  
Toiminta  
Toimintakulut827,187,3 %
Valmistus omaan käyttöön0,00,0 %
Korkokulut6,10,6 %
Muut rahoituskulut1,30,1 %
Satunnaiset kulut0,00,0 %
Tulorahoituksen korjauserät  
Pakollisten varausten muutos  
- Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-)0,50,1 %
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot-0,20,0 %
Investoinnit  
Investointimenot67,57,1 %
Rahoitustoiminta  
Antolainasaamisten lisäykset0,30,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys26,32,8 %
Lyhytaikaisten lainojen vähennys18,41,9 %
Oman pääoman muutokset0,00,0 %
Kokonaismenot yhteensä947,3100,0 %
Image
Image

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaistulojen ja -menojen erotus 37,4 milj. euroa = rahavarojen muutos - muut maksuvalmiuden muutokset

Keywords: