Skip to main content
Image
Keski-Suomen museo ja käsityöläiskodit vuonna 1961
 
Museon info
puh. (014) 266 4346
ksmuseo.info[at]jyvaskyla.fi
 
Näyttelyt, opetus
puh. (014) 266 4346
 
Käyntiosoite
Alvar Aallon katu 7, Jyväskylä
 
Toimisto
puh. 050 568 7072
 
Arkistot, kulttuuriympäristö ja paikallismuseotoiminta
Vapaudenkatu 28
 
Käyntiosoite
Vapaudenkatu 28, 1 krs., Jyväskylä 

Postiosoite
PL 634, 40101 Jyväskylä
 
Laskutusosoite
Jyväskylän kaupunki/Keski-Suomen museo
BasWare Oyj Välittäjätunnus: BAWCFI22
OVT-tunnus: 003701746664600
Y-tunnus: 0174666-4
 

Viranomaistoiminta ja lausuntopyynnöt
kirjaamo[at]jyvaskyla.fi

Kokoelmat ja konservointi
Salmiranta
puh. 050 370 9693, 050 325 9582
ksmuseo.kokoelmat@jyvaskyla.fi

Pikkumuseot/tiedustelut
puh. (014) 266 4346
ksmuseo.info[at]jyvaskyla.fi
 
Käsityöläismuseo
Toivolan Vanha Piha
Cygnaeuksenkatu 2
puh. (014) 266 0955, ksmuseo.Kasityolaismuseot[at]jyvaskyla.fi
 
Museokauppa Sparvin
Toivolan Vanha Piha
Cygnaeuksenkatu 2
puh. (014) 266 0955, ksmuseo.kasityolaismuseot[at]jyvaskyla.fi
 
Museokauppa Sparvin on toistaiseksi suljettu koronatilanteen vuoksi.

 

Henkilökunta

Sähköposti on muodossa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Voutilainen Heli-Maija, museotoimenjohtaja
Jyväskylän kaupungin museopalvelut
Keski-Suomen museo
Vapaudenkatu 28, 050 355 5048

 • toiminnan johtaminen ja kehittäminen
 • hallinto
 • henkilöstö
 • talous
 • viranomaistoiminta
 • pikkumuseot
 • tilat
 • tilapäinen työvoima ja harjoittelijat

Ahola Esko, konservaattori
Salmiranta, 050 325 9582

 • esineiden konservointi
 • rakennusten kuntoarviot
 • konservointi-, korjaus- ja restaurointineuvonta

Heikkonen Nina, projektikoordinaattori
040 557 2988

 • Museovisio-hanke

Hänninen Suvi, amanuenssi
Vapaudenkatu 28, 040 501 9547

 • kuva- ja tutkimusarkistot
 • kuvapalvelut ja -tilaukset

Juntunen Elisa, museopalveluiden markkinointi- ja viestintäassistentti
050 401 0860

 • Jyväskylän museoiden markkinointi
 • graafiset tuotteet

Kankaanpää Tauri, museomestari
Salmiranta, 050 323 1164

 • näyttelyiden rakentaminen
 • tekniset palvelut
 • kuljetukset

Koivisto Ilja, intendentti 
(työvapaalla 1.2.2021-31.1.2023, kts. Tuula Vuolio-Vallenius)
Alvar Aallon katu 7

 • näyttelyt
 • kiertonäyttelyt
Koskinen Jouko, arkkitehti
Vapaudenkatu 28, 050 591 0388
Keski-Suomen museon arkeologian ja rakennustutkimuksen puhelinsoittoajat tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-11:30. Muina aikoina palvelemme sähköpostilla.
 • kulttuuriympäristön hoito
 • moderni rakennusperintö
 • rakennussuojelu ja neuvonta
 • avustusasiat

Koskinen Sari, museopalveluiden markkinointi- ja viestintävastaava
050 413 9051

 • Jyväskylän museoiden yhteismarkkinointi
 • yritysyhteistyö

Kumpulainen Miikka, amanuenssi, arkeologia
Vapaudenkatu 28, 050 401 6351
Keski-Suomen museon arkeologian ja rakennustutkimuksen puhelinsoittoajat tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-11:30. Muina aikoina palvelemme sähköpostilla.

 • kulttuuriympäristön hoito
 • muinaisjäännösten suojelu
 • kaavoitusasiat
 • neuvonta
 • avustusasiat
 • arkeologinen tutkimus

Moilanen Nina, amanuenssi, rakennustutkimus
Vapaudenkatu 28, 050 338 8320
Keski-Suomen museon arkeologian ja rakennustutkimuksen puhelinsoittoajat tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-11:30. Muina aikoina palvelemme sähköpostilla.

 • rakennustutkimus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • rakennustutkimuksen aineistot (KIOSKI-rakennusinventointikanta, erillisselvitykset, rakennusinventointi)
 • avustusasiat, neuvonta

Muittari Anna, museolehtori
(1.2.2021-31.1.2023)
Alvar Aallon katu 7, 050 3118879

 • museopedagogiikka
 • opetus- ja ohjelmapalvelut
 • viestintä

Murtolahti Alisa, museoassistentti
Alvar Aallon katu 7, (014) 266 4346

 • yleisötyö ja neuvonta
 • museokauppa
 • valvonta

Mäkinen Virpi, intendentti
Vapaudenkatu 28, 050 592 4514

 • kokoelmanhallinta
 • tallennus ja tutkimus
Nerg Raisa, valokuvaaja 
Vapaudenkatu 28, 050 3229082
 • valokuvaukset
 • kuvapalvelut
 • painotuotteiden suunnittelu

Norontaus Mirja-Liisa, toimistosihteeri
Vapaudenkatu 28, 050 568 7072

 • toimistopalvelut
 • laskutus
 • talous
 • henkilöstöasiat

Oksanen Maria, museoassistentti
Alvar Aallon katu 7, (014) 266 4346

 • yleisötyö ja neuvonta
 • museokauppa
 • valvonta

Poikonen Tarja, markkinointi- ja viestintävastaava (perhevapaalla)
Jyväskylän kaupungin museopalvelut
Vapaudenkatu 28, 050 401 0860

Rajaniemi, Marja-Liisa, amanuenssi
Vapaudenkatu 28, 050 562 3027
 • paikallismuseoneuvonta
 • maakunnallinen museotyö
 • museoavustukset

Rekonen Johanna, museoassistentti (perhevapaalla 21.7.2022 saakka)
Alvar Aallon katu 7, 050 3118879

 • yleisötyö ja neuvonta
 • museokauppa
 • valvonta

Silen Saija, amanuenssi, rakennustutkimus
Vapaudenkatu 28, 050 311 8880
Keski-Suomen museon arkeologian ja rakennustutkimuksen puhelinsoittoajat tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-11:30. Muina aikoina palvelemme sähköpostilla.

 • rakennustutkimus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • vanhempi rakennusperintö
 • kaavoitusasiat, neuvonta
 • avustusasiat

Sokka Kirsi, museonvalvoja ja museokaupan hoitaja (poissa 31.12.2021 saakka)
Käsityöläismuseo, Cygnaeuksenkatu 2, Toivolan Vanha Piha, 050 563 8823

 • yleisöpalvelut (Käsityöläismuseon opastukset ja työpajat)
 • museokasvatus Käsityöläismuseossa
 • museokauppa Sparvin
 • valvonta

Suhonen Sirpa, amanuenssi
Salmiranta, 050 370 9693

 • esinekokoelmat ja neuvonta
 • museoesineiden vastaanotto
 • lehtileikekokoelma
 • käsikirjasto

Tarnanen Sanna, amanuenssi
Vapaudenkatu 28, 050 312 5442

 • kokoelmien luettelointi
 • Sanomalehti Keskisuomalaisen museo
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalamuseo
 • Valmet Rautpohjan tehdasmuseo

Terho Susanna, amanuenssi
050 401 6342

 • Sanomalehti Keskisuomalaisen museo
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalamuseo
 • Valmet Rautpohjan tehdasmuseo

Tuhkala Sirpa, museonvalvoja ja museokaupan hoitaja
Käsityöläismuseo, Cygnaeuksenkatu 2, Toivolan Vanha Piha, 050 563 8823

 • yleisöpalvelut (Käsityöläismuseon opastukset ja työpajat)
 • museokasvatus Käsityöläismuseossa
 • museokauppa Sparvin
 • valvonta

Tuominen Riikka, siistijä
Alvar Aallon katu 7

 • siivous

Vuolio-Vallenius Tuula, intendentti
(1.2.2021-31.1.2023)
Alvar Aallon katu 7, 040 716 7118

 • näyttelyt 
 • kiertonäyttelyt

Wirlander-Ojala Pirkko, vahtimestari-siivooja (poissa 14.10.2021 saakka)
Alvar Aallon katu 7, 050 372 4231

 • siivous
 • tilat
 • avajaisjärjestelyt