Skip to main content
Image
Kulttuuriaitan työpaja Ötökkämäinen matka Suomen luontoon Pupuhuhdan päiväkodissa

Seudullisesti toimiva lastenkulttuurin yhteistyöverkosto Kulttuuriaitta jakaa joka toinen vuosi Lapsen oikeuksien päivänä lastenkulttuuripalkinnon.

Palkinnon tavoitteena on lisätä lastenkulttuurityön ja taidekasvatuksen tunnettuutta ja alalla toimivien arvostusta. Lastenkulttuuripalkinnolla halutaan antaa tunnustusta pitkäjänteiselle, vaikuttavalle ja saavutettavalle taidetoiminnalle lasten ja nuorten parissa Keski-Suomessa. 

Palkinto voidaan myöntää keskisuomalaiselle työryhmälle, yksittäiselle henkilölle, hankkeelle tai toimintamallille, mutta ei virkatyönään lastenkulttuuria tekevälle henkilölle. Palkinnon suuruus on 1 000 €.

Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee Kulttuuriaitan ohjausryhmä, jonka edustajat ovat yhdeksästä Keski-Suomen kunnasta. Ohjausryhmä huomioi valinnassaan erityisesti uudenlaiset ja innovatiiviset toiminta ja -työskentelytavat, jotka auttavat taiteen integroitumisessa lasten arkeen. Palkinnon yleisperusteluissa korostetaan taiteen ja kulttuurin merkitystä lasten itseilmaisulle sekä haetaan innovatiivisia toimintatapoja, joiden avulla lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen merkitys korostuu.

Ehdotuksia lastenkulttuuripalkinnon saajaksi vuodelle 2021 voi tehdä 17.10. saakka alla olevalla verkkolomakkeella.

Lastenkulttuuripalkinto 2021 -verkkolomake 

Vuoden 2021 palkinnon saaja julkistetaan Lapsen oikeuksien päivän juhlassa lauantaina 20.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Villa Ranassa. Lisätietoja


Lastenkulttuuripalkinnon saajat

Lukumummi- ja vaari -toiminta 2019

Lastenkulttuuripalkinto 2019 luovutettiin Lapsen oikeuksien juhlahetkessä 20.11. Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Keski-Suomessa. Palkinnon vastaanottivat lukumummi Marja-Leena Pitkäjärvi ja lukuvaari Seppo Heinonen.

Palkinnon perusteluissa korostetaan Lukumummit ja -vaarit -hankkeen tärkeää työtä lasten hiipumassa olevan lukuharrastuksen ylläpitämisessä. Toiminnassa on myös merkittävää lasten ja ikääntyneiden ylisukupolvinen kohtaaminen. Lukumummit ja -vaarit ovat innokkaita vapaaehtoisia senioreita, jotka lukevat mielellään kouluissa lasten kanssa. Näin he tukevat lasten teknisen lukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostavat lapsia mielikuvitusta ja luovuutta kehittävän lukemisen pariin myös vapaa-ajalla.

Lukumummit ja -vaarit käyvät kouluilla lukemassa kerran viikossa, yhden oppilaan kanssa kerrallaan. Kahdenkeskisissä lukutuokioissa luetaan kirjaa ja keskustellaan luetusta monipuolisesti. Muut luokan oppilaat pääsevät nauttimaan oman ”varamummon” seurasta yhteisissä luokkatuokioissa.

Arja Antikainen 2017

Vuonna 2017 Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinnon saajaksi valittiin nuorisonohjaaja Arja Antikainen, joka on ohjannut Korpilahdella ansiokkaasti lasten ja nuorten ilmaisutaidon ryhmiä 30 vuoden ajan. Näin Arja kertoo itse työstään: 

"Nuorisoteatterityöstä tuli minun juttuni. Aluksi ryhmiä oli vain yksi, yläasteikäisten ja sitä vanhempien ryhmä. 2000-luvulta lähtien on toiminut myös ala-asteikäisten ryhmä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa pari tuntia kerrallaan. Nuoremmat opettelevat ilmaisun perustaitoja ja tekevät omia pieniä näytelmiä. Vanhemmat kertaavat syyslukukauden ajan aiemmin opittua ja opettelevat uutta. Keväisin valmistuu vanhempien ryhmän näytelmä.

Jo opetuksen alkuvaiheessa mielessäni oli ajatus teatteriharrastuksen jatkuvuudesta. Koin tärkeänä, että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus opiskella ja harrastaa teatteria pitkäjänteisesti. Tuo ajatus toteutui. Nuorimmat aloittavat ilmaisutaidon ryhmässä ensimmäisellä luokalla ja jatkavat siitä eteenpäin. Monet ovat olleet mukana koko yläkoulun ajan ja vielä sen jälkeenkin. Ennätys on 12 vuotta. Siirtyminen vanhempien ryhmään on seitsemäsluokkalaisille iso juttu. Silloin pääsee mukaan keväällä valmistettavaan näytelmään.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin perustyö sekä toisen työn kunnioittaminen. Ja alussa on aina hiljaisuus."

Arjen sankarit -hanke 2015

Ensimmäinen lastenkulttuuripalkinto luovutettiin vuonna 2015 Arjen sankarit -yhteisöprojektille, jossa eri sukupolvet kohtasivat ja innoittivat luoviin kokeiluihin. Arjen sankareissa mahdollistettiin pienillä, mutta suunnitelmallisilla kohtaamisilla taidetoimintaa eri välinein. Projektin dokumentoitiin ansiokkaasti ja toimintamalli on helposti hyödynnettävissä muuallakin eri tavoin. Projektin lopputuloksista paistoi aito yhdessä tekemisen ilo. Projektin toteutuksesta vastasivat taiteilijat Ilona Lehtoranta (nukketeatteritaiteilija), Markus Petsalo (näyttelijä, muusikko) ja Sisko Vähämäki (elokuva- ja mediakasvattaja). Osallistujina olivat esikoululaiset ja palvelutalon asukkaat Kypärämäestä  ja Huhtasuolta.

Lisätietoja:

Koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö, p. 040 736 4328, marjo-tiainen.niemisto(at)jyvaskyla.fi

 

Image
Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto 2019 Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Lapsen oikeuksien päivän juhlahetkessä 20.11.

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto 2019 luovutettiin Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Keski-Suomessa Lapsen oikeuksien juhlahetkessä 20.11. Palkinnon vastaanottivat lukumummi Marja-Leena Pitkäjärvi ja lukuvaari Seppo Heinonen.