Skip to main content
Image
Ratamon tiiliseinä

8.5.–1.6.2014

Shine On You, Eevaliisa (2014) on kolmesta fiktiivisestä videoteoksesta muodostuva teoskokonaisuus. Sen innoittajina ovat olleet hiljaisuuden kokemus, pohdinta havainnon merkityksellistämisen tapahtumasta, arkisten toimien yhtäaikainen hauraus, kauneus ja vieraantuneisuus sekä tragikoomisen liikutuksen kokemus. Teosten maailmassa pyrin kuvaamaan ihmisen tilaa ja toisaalta inhimillistä selviytymistä toteavasti melankolisen, absurdin, hiljaisen maagisen realismin ja lakonisen huumorinkeinoja käyttäen. Teoskokonaisuuden tapahtumat ja inhimilliset olosuhteet rakentuvat suomalaiseen maalaistaajamaan, jossa sen aiheet ruumiillistuvat ja arkistuvat.

Nimiteoksessa Shine On You, Eevaliisa kuvaan erityisesti havainnon ja sen merkityksellistämisen välistä jännitettä. Teoksessa todellisuutta - maailman hiljaista pintaa - lähestytään kulkemisen ja lopulta odottamisen kautta. Sen avaintapahtuma on itselleni eräänlainen inhimillisen tilan manifestaatio; arjen murtumisen hetki, jolloin ei voi olla varma miksi jokin asia tapahtuu ja rationaaliset välineet jättävät pulaan. Silloin täytyy antautua, päätyä arvailemaan tai siirtyä uskomisen alueelle. Hiljaisessa tyrmäävyydessään ja arkisuudessaankin tämänkaltainen hetki voi olla myös ylevä kokemus ja teososio Shine On You, Eevaliisan kohdalla itselleni lopulta myös humoristinen.

Osateoksessa The Revolt kuvaan yhteisesti jaettua painon tunnetta. Teoksen tuuliajolla olevat henkilöhahmot ovat painavia, säikäytettyjä ja eksistenssiinsä vajonneita, mutteivät antautuneita, luovuttaneita tai toivottomia. Teosta tehdessäni olen pohtinut avuttomuuden, vieraantuneisuuden ja yksinäisyyden kokemusta sekä toisaalta pyrkinyt kuvaamaan lohdun mahdollisuutta sekä ihmistenvälisyyttä. Teoksen teemat voivat paikantua eksistentialististen maailmankokemuksen lisäksi omaan superindividualistiseen ja vieraantuneeseen aikaamme. Maaseututaajaman varjoissa sen irralliset hahmot päättävät lähestyä toisiaan. Vieraan toisen syleily - lämpö - voi tekona olla eräänlainen kapina.

Osateoksessa The Structure of Sleep ihmisyyttä lähestytään arkisten askareiden ja esineiden näkökulmasta. Yhtäältä teoksessa kuvataan niiden mielettömyyttä ja toisaalta etääntynyttä haurautta, eräänlaista kauneutta. Henkilöhahmot ovat turvassa, puuhakkaita ja onnellisesti unehtuneita, koreografiat samaan aikaan tuttuja ja vieraantuneita. Teos tapahtuu yhdessä talossa, kompaktissa ihmisen luomassa tilassa. Siellä henkilöhahmojen joukko toimii koreografianomaisesti ja luonto on läsnä muokattuina materiaaleina tai representaatioina - yhdessä pintojen, merkkien ja esineiden kanssa ne muodostavat eräänlaisen järjestyksen. Teos on saanut inspiraationsa maaseudulla sijaitsevasta juhlatalosta, mutta kertoo "keistä tahansa ihmisistä missä tahansa talossa".

Musiikin ja äänisuunnittelun teoskokonaisuuteen on tehnyt porilainen muusikko-säveltäjä Pasi Salmi (s.1978), joka on vaikuttanut mm. Magyar Posse ja Eleanoora Rosenholm- yhtyeissä.

Näyttelyn valmistumista ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskuksen media-, sarjakuva- ja kuvitustaiteen toimikunta, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK sekä Keski-Suomen taidetoimikunta.

-----
Johanna Ketola (s.1978 Jyväskylässä) on valmistunut Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolta (MFA) sekä Lahden Muotoiluinstituutin valokuvauksen osastolta (BA). Ketola työskentelee videon, valokuvan, installaation ja tekstin keinoin. Hänen teoksiaan on ollut esillä Suomessa ja ulkomailla mm. Portland Institute for Contemporary Art:ssa ja Mäntän Kuvataideviikoilla.

johannaketola.com/