Ajankohtaista työllisyyspalveluissa

Työllisyyspalveluiden toiminta-avustukset

Työllisyyspalvelujen myöntämillä avustuksilla tuetaan työllistymistä edistävien palvelujen järjestämistä. Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea jyväskyläläisten työnhakijoiden osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta työllisyydenhoidon keinoin  (Kaupunkistrategia). Avustuksia yhdistyksille ja säätiöille myönnettäessä tuetaan myös kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä edistetään kulttuurista moninaisuutta .
Työllisyyspalvelujen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia; avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa ja päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. 

Hakuajat vuonna 2019

Työllisyyspalvelujen avustusten hakuaika alkaa 7.1.2019 ja päättyy 31.1.2019 klo 15.00.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella

Avustusjärjestelmään tunnistaudutaan Suomi.fi –tunnistuspalvelun kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai  varmennekortilla.

Sähköinen hakulomake (hakemus suositellaan tekemään tietokoneella, sillä mobiililaitteilla avustusjärjestelmä ei välttämättä toimi moitteettomasti) 

Ohjeet rekisteröitymiseen sähköiseen avustusjärjestelmään (PDF)

Ohjeet avustuksen jättämiseen sähköisessä avustusjärjestelmässä (PDF

 • Henkilökohtainen avustusneuvonta 21.-31.1.2019 arkisin klo 13-15 Jyväskylä-Infon tiloissa.
 • Yleisneuvonta  ma-pe klo 8.00-16.00 Jyväskylän kaupungin puhelinvaihde p. 014 266 0000.
 • Työllisyyspalveluiden toiminta-avustuksiin liittyviin neuvonta: p. 014 26 63074 Elina Nerg ja 050 576 0579 Päivi Pöntinen

Yleiset periaatteet

 • Avustus kohdennetaan jyväskyläläisten työttömien työllistymisen edistämiseen
 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Avustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panostusta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa, mikä tulee ilmaista hakemuksessa
 • Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit.  Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä sähköisesti järjestelmässä:

 • varsinainen avustushakemus, josta ilmenee avustuksen käyttötarkoitus
 • toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion
 • edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin
 • ko. liitteet on toimitettava hakemuksen jättämisen yhteydessä tai viimeistään ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä 

Avustuksia ei myönnetä

 • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Työllisyyspalveluiden avustusten päätöksenteko

Avustuspäätöksen tekee Elinkeino ja työllisyyspalvelujen elinkeinojohtaja.

Päätöksestä ilmoittaminen

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Myönnetty avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.

Avustuksen käytön raportointi 

Raportointimenettelystä sovitaan päätöksenteon yhteydessä.