Ajankohtaista työllisyyspalveluissa

Teemapäivät syksy 2019

Syksyllä 2018 ja keväällä 2019 järjestetyt, erinomaista palautetta saaneet työnhaun teemapäivät jatkuvat! Olemme jälleen parannelleet kattausta, vähän uutta ja vähän vanhoja klassikoita. Aiemmat suosikit kuten stailauspäivä sekä uusille urille -koulutusteema ovat jälleen mukana. 

Uusina teemoina perehdymme muutosjoustavuuteen ja panostamme fyysiseen hyvinvointiin työtä hakiessa. Kaikki päivät ovat osallistujille maksuttomia ja mukaan voi tulla vaikka kaikkiin päiviin, tai valita tarjottimelta itselle sopivimmat teemat. Jokaisessa päivässä on myös mahdollisuus jutella työllisyyspalveluiden uraohjaajien kanssa.

Katso syksyn Teemapäivät -esite alta ja tutustu tarkemmin koko pakettiin. 

Teemapäivät syksy 2019 -esite


Aktiivimallin muutos 1.4.2019

Monia askarruttaa se, mitä tarkoittaa muutos aktiivimalliin 1.4.2019. 

Aktiivimallin aktiivisuuden ehdot täyttävän toiminnan tulee olla työllistämistä tukevaa. Tämä voi olla valmennusta tai valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä. Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa.

1.4. alkaen muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliito tai ammattijärjestö tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö voisi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle aktiivisuutta.

Toimintaa järjestävän olisi aina annettava osallistujalle todistus. Todistuksella työttömyysturvan hakija osoittaa työttömyysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle osallistuneensa työllistymistä tukevaan, aktiivimallissa huomioitavaan toimintaan.

Miten aktiivimalli muuttuu huhtikuun alussa (Sosiaali- ja terveysministeriön materiaalia)

Usein kysyttyä aktiivimallin uudistuksesta (Sosiaali- ja terveysministeriön materiaalia)


Työllisyyspalveluiden toiminta-avustukset (haku päättynyt)

Työllisyyspalvelujen myöntämillä avustuksilla tuetaan työllistymistä edistävien palvelujen järjestämistä. Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea jyväskyläläisten työnhakijoiden osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta työllisyydenhoidon keinoin  (Kaupunkistrategia). Avustuksia yhdistyksille ja säätiöille myönnettäessä tuetaan myös kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä edistetään kulttuurista moninaisuutta .

Työllisyyspalvelujen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia; avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa ja päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä.