Katutyöluvan maksuperusteet

Maksun tavoitteena on katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille varatussa yleisessä käytössä, kaivantojen lyhyt aukioloaika ja töiden yhteensovittaminen sekä mahdollisimman vähäiset haitat alueiden käyttäjille.

Maksuja ei peritä kiinteistöjen katoilta tapahtuvista lumenpudotustöistä.

Maksu muodostuu

  • tarkastus- ja valvontamaksusta (tarkastus ja valvonta on viranomaistoimintaa, joka ei ole arvonlisäverollista) sekä
  • työmaan pinta-alan ja sijainnin mukaan määräytyvästä korvauksesta alueen käytöstä.

Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2021.

Vanhoja maksuja sovelletaan lupiin, jotka on myönnetty ennen 1.1.2021.

Maksut 1.1.2021 alkaen (pdf)

Maksut 1.1.2021 asti (pdf)

Katutyöluvan maksuluokituskartta 1.1.2021 asti (pdf)

Maksuluokituskartta 1.1.2021 alkaen