Katutyöluvan maksuperusteet

Maksun tavoitteena on katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille varatussa yleisessä käytössä, kaivantojen lyhyt aukioloaika ja töiden yhteensovittaminen sekä mahdollisimman vähäiset haitat alueiden käyttäjille.

Yhden päivän (alle 8 tuntia) kestävästä yleisen alueen (n. 20 m2) käytöstä peritään maksua 72,00€/kerta (hinta on veroton viranomaismaksu). Tarkastus- ja valvontamaksuja ei peritä. 

Maksuja ei peritä kiinteistöjen katoilta tapahtuvista lumenpudotustöistä.

Maksu muodostuu

  • tarkastus- ja valvontamaksusta (tarkastus ja valvonta on viranomaistoimintaa, joka ei ole arvonlisäverollista) sekä
  • työmaan pinta-alan ja sijainnin mukaan määräytyvästä korvauksesta alueen käytöstä.

Maksut 1.2.2017 alkaen (pdf)

Katutyöluvan maksuluokituskartta 1.2.2017 alkaen (pdf)