Katutyöhön liittyvät liikennejärjestelyt

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää katutyöilmoitukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia jonkin oheisen kuvan mukaisesti.

Mikäli työ aiheuttaa erityistä haittaa ympäristölle (melua, pölyä, tärinää), on siitä tehtävä lisäksi kirjallinen meluilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluun (ympäristösuojelulain 118 §). Ilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen toimenpidettä.

Työmaa, kaivuri, liikennevalo, liikennemerkki