Katutyöhön liittyvät liikennejärjestelyt

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää katutyöilmoitukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia jonkin oheisen kuvan mukaisesti.

Mikäli työ aiheuttaa haittaa ympäristölle (melua, pölyä, tärinää), on siitä tehtävä lisäksi kirjallinen ilmoitus rakennus- ja ympäristölautakunnalle (ympäristösuojelulain 60 §). Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen toimenpidettä. Lisätietoa ilmoituksista löytyy ympäristöosaston sivuilta. Ilmoituskaavakkeita on saatavissa Palvelupiste Hannikaisesta (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17), puh.014 266 0108, palvelupistehannikainen[at]jyvaskyla.fi.