Jyväskylän sydän – kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittämisen projekti

Kuvateksti: Kulttuurin investointisuunnitelman ensivaiheen projektisopimuksen allekirjoitustilaisuus 17.9.2018. Takarivissä Mikko Saikkonen (kansalaisopiston rehtori), Nikke Isomöttönen (Sinfonian intendentti), Eino Leisimo (sivistyksen toimialajohtaja), Ari Karimäki (kulttuuri- ja liikuntapalvelujen johtaja), Janne Viitamies (kaupunkikeskustan kulttuuritilojen ja -toimintojen projektipäällikkö). Eturivissä Hilkka Hyttinen (kaupunginteatterin johtaja), Seija Laitinen-Kuisma (kirjastotoimenjohtaja), Heli-Maija Voutilainen (museotoimen johtaja).

Jyväskylän Sydän

Projekti perustuu Jyväskylän kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymään Keskustavisio 2030:een ja Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelmaan vuodelta 2017.

Mitä tuloksia projekti tuottaa?

Projekti tuottaa kaksi kehittämissuunnitelmaa: Jyväskylän kaupungin taidelaitosten toiminnan kehittämissuunnitelman ja taidelaitosten toimipaikkojen suunnitelman. Suunnitelmien perusteella kaupungin päättäjät voivat tehdä tietoperusteisia ratkaisuja.

Milloin tulokset saavutetaan?

Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2019 lopussa. Projekti tuottaa kaupungin päättäjille väliraportin jo helmikuussa 2019.

Mikä projektin ansiosta muuttuu?

Kaupunginvaltuusto voi päättää kehittämissuunnitelmien perusteella tulevista kulttuuri-investoinneista. Kehittämissuunnitelmien ansiosta päästään siinä tapauksessa tekemään hankesuunnitelma teatteritalon tarvittavalle korjaukselle, konserttisalille, kirjastotalon peruskorjaukselle tai uudistamiselle sekä kansalaisopiston, taidemuseon ja käsityömuseon toimitilaratkaisulle.

Milloin taidelaitosten peruskorjaukset ja uudet rakentamishankkeet ovat ajankohtaisia?

Kaupunginvaltuusto päättää kantansa kehittämissuunnitelmiin aikanaan - todennäköisesti vuonna 2020. Varmuudella ei voida vielä tietää, milloin konserttisali ja muut rakentamishankkeet toteutuvat. Projektissa tähdätään siihen, että konkreettiset rakentamishankkeet voisivat alkaa jo vuonna 2021.  

Ketkä projektin muodostavat?

Projektista vastaa kaupungin elinkeinoyksikkö ja siinä on mukana kaupungin sivistyksen toimiala, liikunnan ja kulttuurin palveluala, kaupunginteatteri, Jyväskylä Sinfonia, kaupungin museotoimi, kaupunginkirjasto ja kansalaisopisto.

Ketkä projektissa työskentelevät?

Projektin alkuvaiheessa painottuu kaupungin taidelaitosten toiminnan suunnittelu ja kustannustehokkaiden toimitilaratkaisujen innovointi. Sisällöntuotannon pääosassa ovat taidelaitosten avainhenkilöt, kuten teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen, orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma ja kansalaisopiston rehtori Mikko Saikkonen. Myös kaupungin kulttuuripalveluiden päällikkö Marita Kajander työskentelee projektin hyväksi. Projektipäällikkönä toimii elinkeinoyksikön Janne Viitamies. Hänen tukenaan ovat elinkeinoyksikön keskustan kehittämishankkeen muut asiantuntijat Tanja Oksa, Pirkko Flinkman ja Ora Nuutinen sekä elinkeinoyksikön johtaja Anne Sandelin.

Kuinka kaupunkilaiset voivat osallistua?

Kaupunkilaisille aletaan järjestää työpajoja ja kyselyitä heti tulevan talven aikana. Jyväskylän kaupunki haluaa, että suunnitelmia edistetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunkilaisten osallisuudesta saatiin hyviä kokemuksia jo vuonna 2017, kun laadittiin Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma yhdessä taidelaitosten asiakkaiden, kulttuurin vapaan kentän toimijoiden ja muiden kaupunkilaisten kanssa.

 

Haluatko lisätietoa kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittämisestä? Haluatko mukaan projektiin? Terveiset projektipäällikölle janne.viitamies@jkl.fi