Palvelusetelitoiminta

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelin saaminen edellyttää hoito- tai palvelutarpeen arviointia sekä palvelupäätöstä. Palvelusetelipäätöksen saatuaan, asiakas ostaa palvelun kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

Jyväskylässä on käytössä seuraavat palvelusetelit:

 • Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli (säännöllinen ja tilapäinen kotipalvelu)
 • Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli
 • Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli (omaishoidettavat)
 • Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteli (lapsiperheet)
 • Omaishoidon tuen palveluseteli
 • Päivähoidon palveluseteli, perhepäivähoito
 • Päivähoidon palveluseteli, päiväkoti
 • Päivähoidon palveluseteli, ryhmäperhepäivähoito
 • Tilapäisen kotihoidon palveluseteli (seniorit ja pitkäaikaissairaat)
 • Säännöllisen kotihoidon palveluseteli (ent. Tuetun kotona asumisen palveluseteli)
 • Tehostetun palveluasumisen palveluseteli (ent. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli)

Miten palveluseteleitä saa?

Asiakas voi saada palvelusetelin palvelutarvearvioinnin ja myöntämiskriteereiden perusteella. Palvelusetelistä tehdään aina viranhaltijapäätös tai lähete. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti.

Mistä voi hankkia palvelua?

Asiakas tai hänen edunvalvojansa valitsee palveluntuottajan, jonka tulee olla kunnan hyväksymä.

Jyväskylän kaupungin hyväksymät palveluntuottajat on koottu yhteiseen rekisteriin, josta palvelusetelin saaneet voivat valita itselleen sopivimman. Jyväskylän kaupungin hyväksymät palvelusetelituottajat löytyvät osoitteesta palse.fi. Valitse sivustolta kohta Asiakkaille, sitten Palvelusetelipalvelut, ja sen jälkeen palvelusetelin myöntänyt organisaatio. Saat näkyviisi palvelusetelipalvelukohtaiset listat hyväksytyistä tuottajista.

Halutessaan asiakas voi ostaa palveluntuottajilta itse lisäpalveluja, näitä palveluseteli ei kuitenkaan kata. Itse maksettavat palvelut löytyvät myös osoitteesta palse.fi. Itse maksettavien palveluiden alta löytyy esimerkiksi Jyväskylän kaupungin hyväksymien tukipalveluiden tuottajien rekisteri.

Palveluseteliyrittäjät

Yrittäjille on koottu tietoa omalle sivulle mm. palveluntuottajaksi hakeutumisesta. Linkki palveluseteliyrittäjien sivulle