Tulevat asevelvolliset,

Tulevat asevelvolliset,

Asevelvollisten kutsuntatilaisuuteen pyydetään kaikki miespuoliset kutsuntavuonna 18 -vuotta täyttävät, joilla on Suomen kansalaisuus. Lisäksi kutsutaan ne, jotka on määrätty uudelleen tarkastettaviksi sekä alle 30 –vuotiaat, jotka ovat jääneet edellisiin kutsuntoihin saapumatta ja joita ei ole erikseen tarkastettu. Myös naiset voivat halutessaan hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Kutsuntatilaisuudet järjestetään vuosittain elo-joulukuussa. Jokaiselle kutsunnanalaiselle lähetetään kotiosoitteeseen tietoa varusmiespalveluksesta, kyselylomakkeet ja kutsuntakuulutus, mistä selviää jokaisen kunnan kutsuntatilaisuuden järjestäminen. Kutsunnoista poisjäänti ilman mitään laillista estettä on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Varusmieskoulutuksen tarkoituksena on tuottaa puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin sijoitettavaksi hyvän suorituskyvyn omaavaa henkilöstöä.

Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset suoritetaan lakisääteisesti ennen syksyn kutsuntatilaisuuksia. Tämä tarkastus ei vapauta varsinaisesta kutsuntatilaisuudesta. Kutsuntaan liittyvä ennakkoterveystarkastus suoritetaan siinä kunnassa, missä kutsunnanalainen on kirjoilla. Opiskelijoiden ennakkoterveystarkastukset Jyväskylässä suorittaa opiskeluterveydenhuolto, muissa tapauksissa oma terveysasema.

Ennakkoterveystarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan/sairaanhoitajan että lääkärin käynti. Nuoren kokonaisvaltaisen terveydentilan selvityksen pohjalta lääkäri antaa puolustusvoimille lausunnon nuoren sopivuudesta varusmiespalvelukseen.

Terveydenhoitajaopiskelija Hennan ajatuksia kutsuntatarkastuksista opiskeluterveydenhuollossa:

Opiskeluterveydenhuollossa tehtävissä kutsuntatarkastuksissa on tarkoituksena saada mahdollisimman laaja näkemys asiakkaan terveydentilasta ja armeijaan liittyvistä ajatuksista. Aluksi seurasin, kun ohjaajani teki muutaman kutsuntarkastuksen. En ollut aiemmin tehnyt kutsuntatarkastuksia, joten minua jännitti, muistanko kaiken mitä tarkastuksessa kuuluu tehdä. Onneksi minulla oli ohjaaja tukena ja turvana. Tein kutsuntatarkastuksia myös itsenäisesti, tosin silloinkin minulla oli oven toisella puolella ohjaaja tarvittaessa käytettävissä. Näin sain “kokeilla omia siipiäni”. Tämän koinkin hyödylliseksi tulevaisuutta ajatellen.

Kutsuntatarkastuksissa kävimme asiakkaiden kanssa läpi esimerkiksi heidän koulunkäyntiin liittyviä asioita ja tulevaisuuden suunnitelmiaan lukion jälkeen. Selvitimme myös esimerkiksi heidän elintapojaan, terveydentilaa sekä jaksamistaan. Kutsuntatarkastuksessa keskustelimme myös tulevaa palvelusta koskevista toiveista, motivaatiosta ja omaa näkemystä armeijasta selviytymisestä. Käynnin aikana asiakkailta tutkittiin kaukonäkö (tarvittaessa värinäkö) ja kuulo sekä mitattiin verenpaine, pituus ja paino. Selvittelimme myös, olivatko tulevien varusmiehien rokotukset ajan tasalla. Tässä joutui käyttämään teoriatietoa käytännössä. En ollut aiemmin saanut testata harjoittelujaksoillani kuuloa, joten se tuli minulle uutena asiana.

Terveystarkastukset olivat laajoja, opettavaisia ja niissä menikin verrattain paljon aikaa, kirjauksineen noin tunti. Tarkastuksien jälkeen tuntui siltä, että oli saanut hyvän kokonaiskuvan asiakkaan terveydentilasta ja ajatuksista tulevaa palvelusta kohtaan. Kutsuntatarkastuksen sisältö oli jäänyt minulle teoriaopetuksessa hieman hämäräksi, joten oli onni, että satuin tulemaan harjoitteluun opiskeluterveydenhuoltoon juuri kun ne olivat ajankohtaisia. Yllätyin positiivisesti harjoittelujaksoni aikana siitä, kuinka moni oli innostunut menemään armeijaan :).

Menestystä uusille alokkaille!

Toivoo: terveydenhoitajaopiskelija Henna Pehkonen ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta

Ps. Mikäli koet, että kuntosi kaipaa kohotusta armeijaa varten, niin tutustu puolustusvoimien MarsMars.fi –sivustoon. Tutustuhan ihmeessä myös lisäksi seuraaviin sivustoihin: www.puolustusvoimat.fi, www.varusmies.fi.

11.5.2018

Asiasanat: