Terveyskeskussairaalan sijaisten mietteitä kesästä 2019

Olemme viihtyneet osastolla hyvin, osastolla otettiin meidät hyvin vastaan ja työ on ollut opettavaista.

Kyllö osasto 2 Yan, Laura ja Lauri:
Olemme viihtyneet osastolla hyvin, osastolla otettiin meidät hyvin vastaan ja työ on ollut opettavaista. Työ on myös haastavaa, mutta apua ja neuvoja saa aina muilta. Työilmapiiri osastolla on hyvä ja avoin.  Sijaisina tulemme aina osastolle takaisin, jos töitä löytyy, koska olemme tykänneet olla täällä. Työn arvostus näkyy myös palkassa, joka on parempi kuin useassa muussa organisaatiossa. Olemme suositelleet sairaalaa työpaikkana myös muille ja ystäviä onkin samassa talossa töissä. Potilaita jonottaa paljon ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoitoon, joka asettaa työlle tiettyjä haasteita. Sairaalassa hoidetaan vain akuutisti sairaita potilaita, jonka vuoksi toivoisi, ettei osastolla potilaat jonottaisi paikkoja.

Kyllö osasto 1 Anniina:
Olen tehnyt sairaanhoitajasijaisuutta Kyllön osastolla 1 tämän kesän lisäksi viime kesänä ja jouluna. Näin opiskelijana tämä terveyskeskussairaalan osasto on ollut opettavainen paikka. Täällä pääsee tekemään kokonaisvaltaisesti sairaanhoitajan työtä opiskelijan roolissa. Työporukka on hyvä ja täällä voi kysyä apua keneltä vaan. Olen viihtynyt hyvin ja mielelläni teen sijaisuuksia jatkossakin. Täältä saa hyvät eväät työelämään.

Kyllö osasto 3 Riikka:
Olen viihtynyt osastolla hyvin. Työ osastolla on monipuolista sekä haastavaa. Lähes joka päivä tulee jotain uutta, eikä mikään päivä ole samanlainen suuren potilasvaihtuvuuden vuoksi. Työ osastolla on ollut monipuolista ja apua sekä neuvoja on saanut aina tarvittaessa koko osaston henkilökunnalta. Työilmapiiri on hyvä ja opiskelijat ovat osa henkilökuntaa. Vaikka osastolla on periaatteessa tietynlainen potilaskanta, on kesän aikana tullut vastaan monia muidenkin erityisalojen potilaita.  Kyllö työpaikkana on osoittautunut omalle kohdalleni hyväksi ja kokemusta sekä oppia näin opiskelijan näkökulmasta katsottuna on tullut monipuolisesti ja kattavasti. Lisäksi Kyllössä on useampia osastoja, joten jokaiselle löytyisi varmasti jotain omalle kohdalleen sopivaa.
 

Kyllö osasto 4 Anne:
Olen viihtynyt Kyllön osastolla 4 hyvin. Minut otettiin hyvin vastaan – apua olen saanut aina tarvittaessa ja kaikki ovat jaksaneet ohjata ja neuvoa minua. Henkilökunta on kohdellut ystävällisesti. Olen myös sopinut osastonhoitajan kanssa, että valmistuttuani tulen tälle osastolle töihin. Suosittelisin osastoa työpaikkana myös muille, koska oma osaamiseni on kesän aikana syventyneet ja kliiniset taitoni ovat kehittyneet valtavasti. Jos jotain kehittäisin, niin perehdytyspäiviä voisi olla enemmän.
 

Kyllö osasto 5 Elli-Noora ja Marika:
Kesän aikana olemme oppineet paljon kliinisiä taitoja, ja potilaiden ja läheisten kohtaamista. Kokeneemmilta kollegoilta on voinut aina kysyä, jos emme ole jotain tienneet. Työilmapiiri on hyvä ja täällä on ollut kiva tehdä töitä!
 

Kyllö osasto 6 Nelli:
Kesä on mennyt nopeasti. Tällä osastolla on ollut mielestäni hyvä henki ja kaikilta on voinut tarpeen tullen pyytää apua. Alkuun kyllä jännitti tulla sairaanhoitajaksi töihin, koska minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta sairaanhoitajan hommista kuin harjoitteluiden kautta. Olen oppinut tosi paljon uutta ja kiva on ollut näin loppukesästä huomata, että asiat, mitkä alkukesästä oli uusia, ovat nyt jo melko rutiinia. Parasta on ollut, että on saanut kokemusta sairaanhoitajan hommista ja osastotyöstä jo näin opiskelijana. Uskon, että se auttaa työnhaussa, kun valmistuu. Tämä kesätyö on myös antanut paljon varmuutta omaan tekemiseen.  Alussa kesäsijaisilla voisi olla muutama potilas vähemmän kuin muilla työntekijöillä, varsinkin, jos ei ole aikaisemmin osastotöissä ollut. Niin pääsisi hommaan kunnolla kiinni.
 

Palokka osasto 1 Tessa ja Jenni:
Valmistuimme molemmat keväällä 2019 ja saimme kesätyöpaikat Palokan terveyskeskussairaalan vuodeosastolta 1. Kesä on mennyt nopeasti ja paljon on opittu uutta, potilaan perushoidosta vaativiin henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Osastolla jokainen päivä on erilainen ja hoidettavanamme on jokaisen erikoisalan potilaita, siksi työ on monipuolista ja antoisaa. Työpaikkana Palokan osasto 1 on ollut loistava paikka aloittaa työura, sillä täällä on kannustava ja lämminhenkinen työilmapiiri.