Kyllön erikoisvastaanotto opiskelijoiden silmin

Kyllön erikoisvastaanotto opiskelijoiden silmin

Kauan odotettu harjoittelu Kyllön erikoisvastaanotolla on alkanut hyvin. Koimme ilmapiirin heti lämpimäksi ja opiskelijaystävälliseksi. Kaikki ammattiryhmät ottivat meidät opiskelijat hienosti vastaan ja olimme heti tervetulleita työyhteisöön. Opiskelijoita ei jätetä täällä oman onnensa nojaan, vaan meille annettiin heti kättelyssä suunniteltu työvuorolista koko harjoittelun ajalle. Ohjaajat huomioivat asettamamme tavoitteet sekä toiveemme harjoittelujaksolle. He ovat motivoituneita ohjaamaan meitä, joka on tärkeää opiskelijan kehittymisen kannalta. Näin saamme varmasti harjoittelusta kaiken irti.

Erikoisvastaanotolla opiskelijoita on monelta eri alalta; jalka- ja ravitsemusterapeuttiopiskelijat sekä kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa. On mahtavaa, että opiskelijoita on eri aloilta, siten pääsemme jakamaan omia opiskelu- ja työharjoittelukokemuksia keskenämme. Harjoittelussa on ollut antoisaa ja mielenkiintoista.

Erikoisvastaanoton puolella on paljon eri ammattiryhmän edustajia. Täällä työskentelee erikoislääkäreitä, jalkaterapeutti, reumahoitaja, diabeteshoitaja sekä ravitsemusterapeutti. Lisäksi yksikön sairaanhoitajat tekevät spirometrioita eli keuhkojen tilavuusmittauksia ja pricktestejä eli ihopistokokeita, sekä ovat mukana sydämen rasitus-ekg -tutkimuksissa ja paksusuolen ja ruokatorven tähystyksissä. Sairaanhoitajien vastuulla on erilaisten vuorokausirekisteröintien ohjeistaminen potilaille. Kyllössä tehtäviä tutkimuksia ovat mm. sydämen vuorokausirekisteröinnit eli Holter ja UPG eli uniapneatutkimukset. Lisäksi erikoisvastaanotolla on hoitotarvikepalvelu, johon pääsimme myös onneksemme tutustumaan. On myös mahdollisuus päästä tutustumaan apuvälinepalveluun ja fysioterapeuttien työpäivään. Erikoisvastaanotolla painottuu potilaan ohjaus ja neuvonta sekä moniammatillinen yhteistyö.

Opiskelijoina pääsemme seuraamaan kaikkien ammattiryhmien työskentelyä sekä voimme avoimesti kysellä ja ihmetellä asioita. Pääsemme osallistumaan potilaskohtaamisiin ja mahdollisuuksien mukaan myös itse tekemään. Työskennellessämme saamme ohjaajilta tukea ja apua tarvittaessa. Potilaskohtaamisen jälkeen saamme rohkaisevaa palautetta ja vinkkejä kuinka kehittää omaa toimintatapaa.Erikoisvastaanotolla pääsee tutustumaan syvällisemmin erikoisalojen tutkimuksiin, joihin ei välttämättä muissa harjoittelussa pääse perehtymään. Joka päivä on mukava tulla töihin ja voimme suositella erikoisvastaanottoa harjoittelupaikaksi.

3.5.2018

Aurinkoista kevättä, terveisin
Janita; 2. vuoden jalkaterapeuttiopiskelija
Aliisa ja Sirkka; 3. vuoden sairaanhoitajaopiskelijat

Asiasanat: