Haloo Huhtasuon terveysasemalta!

Haloo Huhtasuon terveysasemalta!

Täällä sitä ollaan sote- ja maakuntauudistuksen keskiössä. Täällä punnitaan päivittäin mitä käytännössä tarkoittaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen tähtäävä toiminta tai mitä tarkoittavat tasa-arvoiset perus- ja lähipalvelut. Kaikki eivät seiso samalla viivalla, vaikka usein tasa-arvon nimissä niin sanotaan.

Pieni, erityispiirteet omaava Huhtasuon terveysasema on kulkenut omanlaista latuaan vuosikausien lakkautusuhista huolimatta. Viimeksi pari vuotta sitten kansalaisadressiin kerätty 800 nimeä ulkoistamista vastaan kertoo omaa kieltään terveyspalveluiden käyttäjien luottamuksesta.
Huhtasuon yli 9000 asukkaan työllisyys, koulutus ja tulotasot ovat matalat muihin kaupunginosien asukkaisiin verrattuna. Asuntokannasta yli puolet on vuokra-asuntoja ja maahanmuuttajia ja pakolaisia on runsaasti. Tälle alueelle on rakennettu moderni koulu ja päiväkotikeskus, joka toimii kohtauspaikkana myös alueen asukkaille. Yhteisölliseen senioriasumiseen on ollut halukkaita tulijoita myös muualta Suomesta. Täällä eletään osattomuuden ja osallisuuden rajapinnoissa.

Huhtasuolla terveyspalveluita käyttävät hyvin erilaiset ihmiset. Aktiiviset kansalaiset osaavat sujuvasti sukkuloida tarvitsemiensa palveluiden valikoimassa, sähköisienkin. Toisia taas autamme paljon ja kannattelemme arjessa pärjäämistä monin eri tavoin. Kyse on ihmisen äänen kuulemisesta ja erilaisten tarpeiden tunnistamisesta. Jotkut eivät pysty asioitaan puhelimessa tai sähköisesti hoitamaan kielellisten tai muiden ongelmien vuoksi. Silloin Huhtasuon terveysaseman luukku on elintärkeä lähipalvelupiste.

Huhtasuon lääkärityö on ulkoistettu viime syksystä saakka Attendolle eikä vakituisia lääkäreitä enää ole. Koskisen ja Nissisen ajat ovat miltei päivittäin kaipuun kohteena. Lääkäreiden vaihtuvuus on jokapäiväistä todellisuutta ja se usein mutkistaa muutenkin haastavaa työtä. Väsymyksen ja riittämättömyyden tunteisiin on havahduttu työyhteisössä. Sairaanhoitajilla on iso vastuu toiminnan sujumisesta. Toisaalta täällä on päästy lyhyissäkin työsuhteissa näkemään ja kokemaan erinomaista lääkärityötä. Kokenutta seniorilääkäriä tänne paikan päälle kaipaavat niin vaihtuvat lääkärit kuin hoitajatkin.

Sairaanhoitajan työn kehittämiselle vaativat olosuhteet ovat antaneet lisäpotkua ja tilausta. Meillä hoitajilla on peruskoulutuksen ja vankan työkokemuksen lisäksi erikoiskoulutusta sekä tahtoa oppia uusia toimintatapoja. Huhtasuolla lääkäriin pääsy on isossa määrin muotoutunut kysymykseksi hoitoon pääsystä ja hoitoprosessin käynnistäjänä sairaanhoitajalla on merkittävä rooli. Infektiosairauksien ja kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen, hoito ja hoidon seuranta ovat muotoutuneet työnjaollisten sopimusten ja lisäkoulutusten myötä sairaanhoitajan perustyöksi. Sairaanhoitajat edustavat potilaille hoidon jatkuvuutta. Tutun hoitajan luo on matalampi kynnys tulla.

Moniammatillisella toiminnalla pystymme paremmin vastaamaan Huhtasuolaisten tarpeisiin. Meillä on saman katon alla kokeneita, osaavia ammattilaisia ja tarvittaessa potilas saatetaan erityistyöntekijälle. Erityistyöntekijöitä ovat fysioterapeutti, liikuntaneuvoja, depressiohoitaja, aikuistyön psykologi, lapsiperheiden psykologi, päihdehoitaja ja sosiaaliohjaaja. Samassa kerroksessa toimivan suun terveyden henkilöstön kanssa teemme sujuvaa yhteistyötä. Huhtasuon diabeteshoitaja on siirtynyt Palokkaan tänä keväänä. Ohjaamme tyypin 1 diabetespotilaita soittamaan Kyllön diabeteshoitajalle. Hän ohjaa potilaat seurantakäynneille Kyllön, Keskustan tai Palokan terveysasemille. Kakkostyyppiläisten diabeteksen hoidon seuranta tapahtuu terveysasemallamme omahoitajan vastaanotolla.

Omahoidon tukeminen ja pystyvyyden vahvistaminen kuluu jokaiseen potilaskontaktiin. Oman terveyden lukutaidon opettaminen potilaille on perustehtäväämme. Olemme kehittäneet omahoidon tukipalveluita yhdessä potilaiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Meillä alkaa olla jo pitkät perinteet yhteistyökumppanien kanssa toimimisesta. Terveysaseman tiloissa Terveyspysäkillä keskiviikkoisin klo 14-15.30 kokoonnutaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden äärelle. Kaikki ovat tervetulleita!

Paula Kesonen, sairaanhoitaja

4.4 Tilannekatsaus valinnanvapaudesta ja kokeilun tuloksia. Valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen
11.4 Itsehoidon äärellä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Marja Lehtoranta
18.4 Tule keskustelemaan stressistä ja levosta. Aito Olon ravintovalmentaja/personal trainer Miia Aitta-aho
25.4 Ohjausta hyvään suun terveyteen. Hammashoitaja Sari Malmberg
2.5 Hyvä, paha aurinko ja iho. Keskustellaan aurinkosuojauksesta. K-S:n Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Tuomainen
9.5 Ohjausta hyvään suun terveyteen. Hammashoitaja Sari Malmberg
16.5. Voimaa ikääntymiseen. Keskustellaan ikääntymiseen liittyvistä muutoksista. Ksshp:n psykiatrisen kotikuntoutuksen kuntoutusohjaaja Eeva Saharinen ja vanhuspsykiatrian konsultaatiotyöryhmän sairaanhoitaja Seija Laitinen
23.5. Kesäliikuntamahdollisuudet Huhtasuolla. Liikuntaohjaaja Juha Kiukkonen
30.5. Kesäksi jalat kuntoon, tehdään itselle jalkojenhoito. Hoiva ja hyvinvointi Jennilän jalkojenhoitaja Jenni Raappana
6.6. Ohjausta hyvään suun terveyteen. Hammashoitaja Sari Malmberg
13.6 Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? K-S:n Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkö Ulla Halonen

 

28.3.2018